waterverontreiniging

Waterverontreiniging en de effecten op de gezondheid?

 

Waterverontreiniging treedt op wanneer een waterlichaam verontreinigd raakt, meestal door chemicaliën of micro-organismen. Waterverontreiniging kan ertoe leiden dat water giftig wordt voor mens en milieu.

Water is een essentiële hulpbron voor al het leven op aarde. Als een waterbron verontreinigd raakt door vervuiling, kan dat leiden tot gezondheidsproblemen bij mensen, zoals kanker of hart- en vaatziekten.

In dit artikel wordt ingegaan op de oorzaken van waterverontreiniging, hoe deze de menselijke gezondheid kan aantasten, en wat mensen kunnen doen om deze te helpen voorkomen.

 

Download hier het gratis E-boek : waarom zijn bomen belangrijk?

 

Waterverontreiniging

 

Water is een natuurlijke hulpbron die alle levende wezens nodig hebben. Schoon water wordt ook gebruikt in de industrie en voor sociale en economische ontwikkeling.

Volgens de Verenigde Naties (VN) hebben echter 2,2 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater.

De VN en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven de volgende statistieken over waterverontreiniging:

Meer dan de helft van de wereldbevolking beschikt niet over veilig beheerde sanitaire voorzieningen.
Ongeveer 2 miljard mensen leven in landen met een hoge mate van waterstress, wat betekent dat de beschikbare hoeveelheid water kleiner is dan de benodigde hoeveelheid.
Deskundigen schatten dat tegen 2025 de helft van de wereldbevolking in een waterarme omgeving zal leven.
Ongeveer 785 miljoen mensen beschikken niet over basisvoorzieningen voor drinkwater.
Sinds de jaren negentig is de waterverontreiniging in bijna alle rivieren in Azië, Latijns-Amerika en Afrika verergerd.

Bomen planten

Bronnen van waterverontreiniging

 

Water wordt soms het universele oplosmiddel genoemd, omdat het meer stoffen oplost dan enige andere vloeistof. Dit vermogen betekent echter dat water gemakkelijk vervuild kan raken.

Hieronder staan enkele van de vele manieren waarop waterverontreiniging kan optreden.

 

Rioolwater en afvalwater

Na gebruik wordt water afvalwater. Afvalwater kan huishoudelijk zijn, zoals water uit toiletten, gootstenen of douches, of afkomstig van commercieel, landbouw- of industrieel gebruik. Afvalwater is ook regenwater dat olie, vet, strooizout, puin of chemicaliën uit de grond in waterwegen spoelt.

De VN schat dat 80% van het afvalwater terugkeert in het ecosysteem zonder te worden behandeld of hergebruikt.

In 2017 ontdekte de VN dat 2 miljard mensen wereldwijd geen toegang hadden tot voorzieningen zoals toiletten of latrines. De organisatie ontdekte ook dat 673 miljoen mensen openlijk buiten poepen.

 

Landbouw en waterverontreiniging

De landbouwindustrie is een van de grootste verbruikers van zoet water. In de VS is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 80% van het waterverbruik in het land. De landbouw is ook de belangrijkste bron van vervuiling van rivieren en stromen in de VS.

Eén manier waarop landbouw waterverontreiniging veroorzaakt is via regenwater. Als het regent spoelen verontreinigende stoffen, zoals meststoffen, dierlijk afval en pesticiden van boerderijen in waterwegen, waardoor het water verontreinigd raakt.

Verontreinigingen uit de landbouw bevatten meestal grote hoeveelheden fosfor en stikstof, die de groei van algenbloei bevorderen. Deze algenbloei produceert giftige stoffen die vissen, zeevogels en zeezoogdieren doden en ook mensen schaden.

Bovendien verbruiken de bacteriën die bij de afbraak van de algen ontstaan, zuurstof in het water wanneer deze algen afsterven. Dit gebrek aan zuurstof veroorzaakt “dode zones” in het water waar vissen niet kunnen leven.

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) schat dat er wereldwijd zo’n 245.000 vierkante kilometer aan dode zones zijn.

 

Kunststoffen en afval

Elk jaar produceren we ongeveer 1,4 miljard ton afval. Van dit jaarlijkse afval bestaat 10% uit kunststoffen. Door het wijdverbreide gebruik van kunststoffen schatten deskundigen dat er elk jaar 4,8-12,7 miljoen ton afval in de oceaan terechtkomt.

Plastic en afval kunnen op vele manieren in het water terechtkomen:

puin dat van schepen valt
afval dat van stortplaatsen de oceaan in waait
afval dat via rivieren in zee terechtkomt doordat mensen gebruikte voorwerpen, zoals voedselverpakkingen, weggooien
mensen gooien hun afval op het strand

Eenmaal in het water kunnen plastic afval schadelijk zijn voor het zeeleven en de menselijke gezondheid. Vissen kunnen afval eten, het voor voedsel aanzien en uiteindelijk sterven.

Wanneer plastic langzaam uit elkaar valt, vormen zich microplastics. Dit zijn kleine stukjes plastic die minder dan 5 millimeter groot zijn. Vissen kunnen deze microplastics opeten, die vervolgens door mensen kunnen worden gegeten.

De VN stellen dat plastic afval in de oceaan elk jaar de dood van meer dan een miljoen zeevogels veroorzaakt. Plastic afval is ook verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 zeezoogdieren per jaar.

 

Olie

Olieverontreiniging kan zich voordoen wanneer olietankers hun lading morsen. Olie kan echter ook in zee terechtkomen via fabrieken, boerderijen en steden, en via de scheepvaart.

 

Radioactief afval

Radioactief afval kan duizenden jaren in het milieu blijven bestaan, wat een veilige verwijdering moeilijk maakt. Als het niet op de juiste manier wordt verwijderd, kan het in het water terechtkomen, waardoor het gevaarlijk wordt voor mensen, zeedieren en het milieu.

 

Fracking

Fracking is het proces waarbij olie of aardgas uit gesteente wordt gewonnen. Bij deze techniek worden grote hoeveelheden water en chemicaliën onder hoge druk gebruikt om het gesteente te kraken. De vloeistof die bij fracking ontstaat, bevat verontreinigende stoffen die de ondergrondse watervoorraden kunnen verontreinigen.

 

Waterverontreiniging en menselijke gezondheid

 

Hieronder volgen enkele negatieve manieren waarop watervervuiling direct invloed kan hebben op de menselijke gezondheid.

 

Inslikken van microplastics

Een persoon kan microplastics binnenkrijgen via drinkwater of door het eten van verontreinigde zeevruchten. In de baai van Tokio in 2016 onderzochten wetenschappers 64 ansjovissen op microplastics – 77% had microplastics in hun spijsverteringsstelsel.

Mensen hebben ze ook ontdekt binnen zout, bier, en andere voedingsmiddelen.

Studies tonen aan dat microplastics oxidatieve stress, ontstekingsreacties en stofwisselingsstoornissen bij mensen kunnen veroorzaken.

 

Consumptie van met rioolwater vervuild water

De WHO merkt op dat wereldwijd ongeveer 2 miljard mensen gebruik maken van een drinkwaterbron met fecale verontreinigingen. Verontreinigd water kan bacteriën herbergen, zoals die welke diarree, cholera, dysenterie, tyfus, hepatitis A en polio veroorzaken.

Volgens de VN sterven elk jaar ongeveer 297.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan ziekten die verband houden met slechte sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne of onveilig drinkwater.

 

Drinkwater met chemisch afval

Chemische verontreinigende stoffen, zoals pesticiden, kunstmest en zware metalen kunnen bij inname ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

In 2014 werden de inwoners van Flint, Michigan, geconfronteerd met waterverontreiniging als gevolg van het onvoldoende testen en behandelen van hun watervoorziening. Het verontreinigde water veroorzaakte huiduitslag, haaruitval en jeuk. Het loodgehalte in de bloedbaan van kinderen die het water dronken verdubbelde.

Een persoon die chemische toxines in zijn water binnenkrijgt kan het risico lopen op:

 • kanker
 • verstoring van hormonen
 • veranderde hersenfunctie
 • schade aan het immuunsysteem en het voortplantingssysteem
 • cardiovasculaire en nierproblemen

Zwemmen in besmet water kan ook leiden tot:

 • uitslag
 • roze oog
 • infecties van de luchtwegen
 • hepatitis

Bestrijding van waterverontreiniging

 

Iemand die de watervervuiling wil verminderen kan helpen door

 • het gebruik van plastic te verminderen en plastic waar mogelijk te recycleren
 • huishoudchemicaliën op de juiste manier te verwijderen
 • hun voertuig goed te onderhouden, overschakelen op elektrisch rijden
 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen te vermijden
 • ervoor te zorgen dat hondenpoep wordt opgeruimd
 • duurzame keuzes te maken inzake eten en drinken
 • te overwegen veganist of vegetariër te worden

 

Samenvatting

Waterverontreiniging is een ernstig milieuprobleem dat kan worden veroorzaakt door vele verontreinigende stoffen. De menselijke gezondheid kan worden aangetast door het consumeren van, het betreden van, of het wassen in vervuild water.

Er zijn verschillende manieren om waterverontreiniging te helpen beperken. Als iemand effecten van waterverontreiniging ondervindt, moet hij of zij met zijn of haar arts spreken.

Lees ook ons blog : wat-u-moet-weten-over-angst-voor-klimaatverandering

(52)