angst klimaatverandering

Wat u moet weten over angst voor klimaatverandering

 

Angst voor klimaatverandering verwijst naar een angst voor milieuschade of ecologische rampen. Dit gevoel van angst gaat vooral uit van de huidige en voorspelde toekomstige toestand van het milieu. En de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Volgens een nationaal onderzoek uit 2018 maakt bijna 70% van de mensen zich zorgen over klimaatverandering.

Bezorgdheid rond klimaatverandering kan voortkomen uit het besef van een toenemend risico op extreme weersomstandigheden, verlies van bestaansmiddelen of huisvesting, angst voor toekomstige generaties en gevoelens van hulpeloosheid.

Dit artikel bespreekt de angst voor klimaatverandering, inclusief wat het is, de veel voorkomende symptomen en hoe je het kunt herkennen en beheersen.

 

Download hier het gratis E-boek waarom zijn bomen belangrijk?

 

Wat is angst voor klimaatverandering?

 

Positieve acties, zoals vrijwilligerswerk bij een milieugroepering, kunnen helpen angst voor klimaatverandering te behandelen.
Onderzoekers hebben de term “eco-angst” bedacht om chronische of ernstige angst te beschrijven die verband houdt met de relatie van de mens met het milieu.

Eco-angst is momenteel niet opgenomen in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), wat betekent dat artsen het niet officieel als een diagnosticeerbare aandoening beschouwen.

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken de term eco-angst echter wel binnen het vakgebied van de klimaatpsychologie. Dit is een tak die zich bezighoudt met de psychologische relaties van mensen met de rest van de natuur. Met name hoe dit van invloed is op hun identiteit, welzijn en gezondheid.

De onmiddellijke gevolgen van klimaatverandering – zoals schade aan gemeenschappen, verlies van voedsel en verminderde zekerheid van medische voorzieningen – kunnen acute schade toebrengen aan de geestelijke gezondheid van mensen.

De geleidelijke gevolgen van klimaatverandering, waaronder een steeds verder stijgende zeespiegel en veranderingen in weerpatronen, kunnen zelfs leiden tot chronische geestelijke gezondheidsklachten.

Bomen planten

De APA wijst erop dat een veranderend klimaat de geestelijke gezondheid op verschillende manieren kan beïnvloeden en zich kan uiten als:

 

 • trauma en shock
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • angst
 • depressie
 • middelenmisbruik
 • agressie
 • verminderd gevoel van autonomie en controle
 • gevoelens van hulpeloosheid, fatalisme en angst

Zo kan het verlies van belangrijke plaatsen sommige mensen treffen. Het verlies of de bedreiging van werkzekerheid of bestaansmiddelen kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid.

Chronische of ernstige stress, wat de oorzaak ook is, kan het risico op verschillende ernstige gezondheidsproblemen verhogen. Het gaat onder meer om hartaandoeningen, hoge bloeddruk en depressie.

Bij angst voor klimaatverandering kunnen mensen ook algemene symptomen van angst ervaren.

 

Waar komt het vandaan?

 

Angst voor klimaatverandering kan voortkomen uit het ervaren van, het risico lopen op, of het hebben van dierbaren die risico lopen op klimaatgerelateerd extreem weer, zoals orkanen, droogtes en bosbranden.

De media-aandacht voor de vernietiging van het milieu kan overweldigend zijn en het bewijs voor de negatieve invloed van de mens op het milieu neemt toe. Extreme weersomstandigheden hebben burgeroorlogen en massaprotesten aangewakkerd, huizen van mensen aangetast en habitats vernietigd.

Er komt wetenschappelijk bewijs dat mensen extreme of chronische angst beginnen te ervaren omdat ze het gevoel hebben dat ze milieuproblemen, met name klimaatverandering, niet kunnen beheersen.

Voor sommige mensen is de toename van milieucrises niet alleen frustrerend, beangstigend en schokkend, maar ook een bron van voortdurende of slopende bezorgdheid.

Mensen kunnen zich ook schuldig of angstig voelen over de gevolgen die hun gedrag of dat van hun generatie kan hebben voor het milieu en dat van toekomstige generaties.

 

Op wie heeft het invloed?

 

Milieuschade heeft niet op alle mensen dezelfde invloed. Om deze reden kunnen sommige mensen zich meer ongerust voelen over ecologische kwesties.

Sommige delen van de wereld zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van extreem weer, zoals kustgemeenschappen en laaggelegen gebieden. Vooral mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het milieu – zoals mensen met een baan in de visserij, het toerisme of de landbouw – lopen meer kans te worden getroffen.

Ook mensen die in inheemse gemeenschappen leven, zijn vaak afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en wonen doorgaans in geografisch kwetsbaardere gebieden. Zij kunnen te maken krijgen met de angst om huisvesting, middelen van bestaan of hun cultureel erfgoed te verliezen, wat schadelijk kan zijn voor hun gevoel van identiteit, van erbij te horen, en van gemeenschapszin.

Mensen die werkzaam zijn in milieubanen of als eerstehulpverlener of hulpverlener in de gezondheidszorg zijn wellicht ook vatbaarder voor angst voor klimaatverandering.

Deze groepen hebben meer te maken met de fysieke en mentale gezondheidseffecten van een veranderend klimaat en milieuschade.

De volgende groepen lopen ook meer kans om eco-angst te ervaren

 • ontheemden en gedwongen migranten
 • mensen met reeds bestaande geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen
 • mensen met een lagere sociaaleconomische status
 • kinderen en jonge volwassenen
 • oudere volwassenen

Hoe weet ik of ik angst voor klimaatverandering heb?

 

Het is natuurlijk voor een persoon om zich verdrietig, boos, gefrustreerd of hulpeloos te voelen over dingen die buiten hun controle lijken te liggen. Het is gemakkelijk om zich ontmoedigd te voelen door slecht nieuws over het milieu.

Er is geen medische definitie van eco-angst. Als iemand bezorgd is dat zijn zorgen over het milieu zijn dagelijks leven, zijn vermogen om te werken of zijn vermogen om voor zichzelf te zorgen in de weg staan, moet hij met een professional gaan praten.

 

Hoe het te beheren


Hoewel het oplossen van milieuproblemen afhangt van maatschappelijke veranderingen, overheidsinbreng en bedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdragen aan klimaatverandering, kunnen mensen meestal hun eigen reacties op milieuproblemen beheren met behulp van een reeks strategieën.

 

Enkele tips voor het omgaan met eco-angst zijn:

 

Actie ondernemen

Mensen kunnen merken dat het nemen van positieve actie gevoelens van angst en machteloosheid kan helpen verminderen. Het helpen van anderen heeft bewezen psychologische voordelen.

 

Enkele positieve acties kunnen zijn:

 • met anderen praten over goede milieupraktijken
 • vrijwilligerswerk doen bij een milieugroepering
 • groenere keuzes maken, zoals nieuwe bomen planten, recycleren en een duurzaam dieet volgen, zoals minder vlees en zuivel eten


Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg kunnen mensen helpen bij het identificeren van de problemen die hen het meest bezighouden en bij het ontwikkelen van een plan dat hen in staat stelt zich meer in controle over de problemen te voelen.

 

Voorgelicht worden

 

Het verkrijgen van accurate informatie over het milieu kan gemeenschappen mondiger maken en hen helpen zich voorbereid en veerkrachtig te voelen als zich een crisis voordoet.

Vertrouwen op onnauwkeurige informatie of een gebrek aan informatie kan het moeilijk maken om abstracte problemen zoals klimaatverandering te begrijpen en te verwerken.

Mensen kunnen er daarom baat bij hebben om zichzelf over milieukwesties te informeren met behulp van betrouwbare, geloofwaardige informatie.

 

Concentratie op veerkracht

 

Mensen die een positief gevoel hebben over hun vermogen om stress en trauma’s te boven te komen, kunnen beter met angst omgaan dan mensen met minder vertrouwen in hun veerkrachtige vaardigheden.

Zo kan iemands geloof in zijn eigen veerkracht het risico op depressie en PTSS na natuurrampen verminderen.

Om de veerkracht te vergroten, beveelt de APA aan:

 • het koesteren van zorgzame, vertrouwensvolle relaties die steun en aanmoediging bieden
 • problemen niet als onoplosbaar te zien
 • haalbare doelen te stellen en daar gestaag naar toe te werken
 • problemen in een bredere context te zien
 • goede zelfzorg beoefenen en focussen op een positief zelfbeeld
 • waar mogelijk persoonlijke banden met plaatsen en culturele banden onderhouden
 • isolement te vermijden en contact proberen te leggen met gelijkgestemden


Proberen optimistisch te blijven

 

Een gezonde mate van optimisme kan iemand helpen te groeien en zich aan te passen na stressvolle gebeurtenissen zoals natuurrampen. Mensen die proberen om dingen op een positieve manier te benaderen, kunnen merken dat dit hen helpt om beter met angst om te gaan.

Positief denken kan ook helpen bij het doorbreken van negatieve denkcycli die gepaard gaan met chronische of ernstige angst.

 

Een sterkere band met de natuur koesteren

 

Meer tijd buiten of met de natuur doorbrengen kan helpen bij het verlichten van eco-angst. Het aanmoedigen van een positieve persoonlijke band met de omgeving kan verlichtend werken.

Sommige mensen raden zelfs aan om een steen, takje, gedroogde bloem of ander natuurlijk object te bewaren. Dit kan op een vergelijkbare manier werken als de aardingstechnieken die sommige professionals in de geestelijke gezondheidszorg aanraden om met angst om te gaan.

 

Actief worden

 

Regelmatige lichaamsbeweging kan de meeste soorten angst helpen verminderen.

Wandelen, hardlopen of fietsen in plaats van gebruik te maken van vervoersmiddelen op basis van fossiele brandstoffen. Het moedigt, indien realistisch en veilig, regelmatige lichaamsbeweging aan en vermindert de individuele uitstoot van broeikasgassen.

Mensen die regelmatig met de fiets of te voet naar het werk gaan, lijken ook minder last te hebben van stress in het woon-werkverkeer.

 

Weten wanneer u zich moet afkeren

 

Zonder het te beseffen, kunnen mensen erg beïnvloed worden door de informatie die ze elke dag te zien krijgen. Zoals o.a. in de media, de politiek, reclame en op social media platforms. Het steeds maar weer zien van deze informatie kan stress veroorzaken. Dit vooral als het onnauwkeurig, bevooroordeeld of op een bepaalde manier gepresenteerd is.

Hoewel mensen er baat bij kunnen hebben om zichzelf te informeren over milieukwesties, kan het blootstaan aan een overweldigende hoeveelheid informatie of veel onbetrouwbare informatie angst veroorzaken.

Het opnieuw evalueren van bronnen van milieu-informatie of het afbouwen of loskoppelen van mediabronnen kan het stressniveau verminderen.

 

Samenvatting

 

Op dit moment is eco-angst of angst voor klimaatverandering geen officiële medische diagnose. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg omschrijven het als een chronisch gevoel van onheil voor het milieu. Meestal is het gebaseerd op gevoelens van machteloosheid over milieuschade of klimaatverandering.

Een persoon kan in staat zijn om deze vorm van angst te verlichten met behulp van coping-methoden. Men kan ook hulp zoeken van professionele begeleiding. Het liefst van een professional opgeleid in het klimaat psychologie.

Lees ook ons blog: waterverontreiniging-en-de-effecten-op-de-gezondheid

(51)