postherpetische neuralgie

Wat is postherpetische neuralgie?

 

Postherpetische neuralgie is een pijnlijke aandoening die de zenuwvezels en de huid aantast. Het is een complicatie van gordelroos en gordelroos is een complicatie van waterpokken.

Als de door gordelroos veroorzaakte pijn aanhoudt nadat de periode van gordelroos voorbij is, wordt dit postherpetische neuralgie (PHN) genoemd. Geschat wordt dat ongeveer 1 op de 5 patiënten met gordelroos PHN zal krijgen.

Neuralgie is neuropathische pijn die optreedt langs het verloop van een zenuw. Dit komt meestal voor wanneer een irritatie of beschadiging van een zenuw de neurologische structuur of functie ervan wijzigt.

Het gevoel kan intens brandend of stekend zijn.

Neuropathische pijn komt van binnen het zenuwstelsel. Ze wordt niet veroorzaakt door een prikkel van buitenaf, zoals een verwonding. Mensen noemen het vaak een beknelde zenuw. De zenuw zelf zendt pijnboodschappen uit omdat hij defect of geïrriteerd is.

Geschat wordt dat ongeveer 1 op de 5 patiënten met gordelroos PHN zal krijgen.

Neuralgie is neuropathische pijn die optreedt langs het verloop van een zenuw. Dit komt meestal voor wanneer een irritatie of beschadiging van een zenuw de neurologische structuur of funktie ervan wijzigt.

Het gevoel kan intens brandend of stekend zijn, en het kan aanvoelen alsof het langs de loop van de aangetaste zenuw schiet.

Neuropathische pijn komt van binnen het zenuwstelsel. Ze wordt niet veroorzaakt door een prikkel van buitenaf, zoals een verwonding. Mensen noemen het vaak een beknelde zenuw, of een beknelde zenuw. De zenuw zelf zendt pijnboodschappen uit omdat hij defect of geïrriteerd is.

 

Behandeling PHN

 

De behandeling is afhankelijk van het type pijn en van de lichamelijke, neurologische en geestelijke gezondheid van de patiënt.

Behandelingen met medicijnen

Postherpetische neuralgie kan ernstige pijn veroorzaken bij mensen die gordelroos hebben gehad.

 

Pijnstillers:

Deze kunnen tramadol of oxycodon omvatten. Er is een klein risico op afhankelijkheid.

 

Anticonvulsiva:

De pijn van PHN kan worden verzacht met anti-epileptica, omdat deze effectief zijn in het kalmeren van zenuwimpulsen en het stabiliseren van abnormale elektrische activiteit in het zenuwstelsel veroorzaakt door beschadigde zenuwen.

 

Steroïden:

Een corticosteroïd-medicijn kan in het gebied rond het ruggenmerg worden geïnjecteerd. Steroïden mogen pas worden gebruikt als de puistige huiduitslag van gordelroos volledig is verdwenen.

 

Lidocaïne huidpleisters:

Lidocaïne is een veelgebruikt plaatselijk verdovingsmiddel. Als het op de huid wordt aangebracht, kan het de jeuk, het branderige gevoel en de pijn als gevolg van ontstekingen verlichten. De pleisters kunnen op maat worden geknipt voor het getroffen gebied.

 

Antidepressiva:

 

Deze beïnvloeden belangrijke chemische stoffen in de hersenen, zoals serotonine en noradrenaline, die beïnvloeden hoe het lichaam pijn interpreteert. Voorbeelden van geneesmiddelen die de heropname van serotonine of noradrenaline remmen, zijn tricyclische antidepressiva.

 

Transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS):

 

Bij deze behandeling worden elektroden geplaatst op de plaatsen waar de pijn optreedt. Deze zenden kleine elektrische impulsen uit. De patiënt zet het TENS-apparaat naar behoefte aan en uit.

Sommige mensen vinden dat TENS de pijn verlicht, terwijl anderen dat niet vinden.


Ruggenmerg- of perifere zenuwstimulatie

 

Deze apparaten bieden een veilige, efficiënte en effectieve manier om veel soorten neuropathische pijn te verlichten. Net als TENS worden ze onder de huid geïmplanteerd langs het verloop van de perifere zenuwen. Vóór de implantatie voeren artsen een proef uit met een dunne draadelektrode om de respons van de patiënt te bepalen.

De ruggenmergstimulator wordt door de huid heen in de epidurale ruimte boven het ruggenmerg ingebracht. De perifere zenuwstimulator wordt onder de huid boven een perifere zenuw geplaatst. Zodra de elektroden op hun plaats zitten, worden ze aangezet om een zwakke elektrische stroom toe te dienen aan de zenuw.

Deskundigen geloven dat door het stimuleren van de niet-pijnlijke zintuiglijke weg, de elektrische impulsen de hersenen verleiden tot het “uitschakelen” of “afzwakken” van de pijnlijke signalen, wat leidt tot verlichting van de pijn.

 

Symptomen postherpetische neuralgie

 

Nadat de verschijnselen van gordelroos zijn verdwenen, kan de zenuwpijn blijven bestaan.
De symptomen blijven meestal beperkt tot het deel van de huid waar de gordelroos het eerst is uitgebroken en kunnen bestaan uit:

 • af en toe een scherpe brandende, schietende of stekende pijn
 • constante brandende, kloppende of pijnlijke pijn
 • extreme gevoeligheid voor aanraking
 • extreme gevoeligheid voor temperatuursveranderingen
 • jeuk
 • gevoelloosheid
 • hoofdpijn

In zeldzame gevallen, als de zenuw ook de spierbeweging regelt, kan er spierzwakte of verlamming optreden.

De symptomen kunnen het moeilijk maken om bepaalde dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals baden of aankleden. PHN kan ook vermoeidheid en slaapproblemen veroorzaken.

 

Oorzaken postherpetische neuralgie

 

PHN is een aanhoudende zenuwpijn die kan optreden als gevolg van gordelroos. Gordelroos wordt veroorzaakt door het herpes varicella-zoster virus, het virus dat ook waterpokken veroorzaakt. Nadat een persoon hersteld is van waterpokken, blijft het virus inactief in het zenuwstelsel.

Later in het leven kan het herpes varicella-zoster-virus opnieuw geactiveerd worden, waardoor gordelroos ontstaat. Gordelroos is een infectie van een zenuw en het huidgebied eromheen. Meestal worden de zenuwen van de borst en de buik aan één kant van het lichaam aangetast.

De zenuwbeschadiging die door gordelroos wordt veroorzaakt, verstoort de goede werking van de zenuw. De defecte zenuw raakt in de war en zendt willekeurige, chaotische pijnsignalen naar de hersenen. Dit kan leiden tot een kloppende, brandende pijn langs de zenuw.

Deskundigen denken dat gordelroos littekenweefsel veroorzaakt dat zich naast de zenuwen vormt, waardoor druk ontstaat. Hierdoor zenden de zenuwen onnauwkeurige signalen, waaronder veel pijnsignalen, naar de hersenen. Het is onduidelijk waarom sommige patiënten vervolgens PHN ontwikkelen.

 

Natuurlijke behandeling postherpetische  neuralgie

Een aantal natuurlijke en alternatieve therapieën zijn aanbevolen voor PHN.

Deze omvatten:

 • vitamine C
 • homeopathische behandeling
 • acupunctuur
 • kruidenremedies
 • het dragen van comfortabele kleding van katoen of zijde
 • gebruik van koelelementen om de pijn te verzachten

Behandelingen met traditionele Chinese geneeskunde variëren naargelang het type van PHN.

 

Diagnose postherpetische neuralgie

Omdat PHN een complicatie van gordelroos is, is de diagnose over het algemeen eenvoudig te stellen. Als de klachten na gordelroos aanhouden, of als ze optreden nadat de symptomen van gordelroos zijn verdwenen, dan kan de patiënt PHN hebben.

 

Preventie postherpetische  neuralgie

Vroegtijdige behandeling is de sleutel tot het voorkomen van PHN. Medische hulp zoeken zodra er tekenen of symptomen van gordelroos optreden, kan de kans op het ontwikkelen van neuralgie aanzienlijk verkleinen.

Vaccinatie wordt aanbevolen om waterpokken en gordelroos te voorkomen.
Een agressieve behandeling van gordelroos binnen 2 dagen na het verschijnen van de uitslag helpt zowel het risico op het ontwikkelen van latere neuralgie als de duur en de ernst te verminderen.

De enige effectieve manier om te voorkomen dat postherpetische neuralgie  zich ontwikkelt, is bescherming tegen gordelroos en waterpokken door vaccinatie. Het varicella-vaccin beschermt tegen waterpokken, en het varicella-zoster-vaccin tegen gordelroos.

 

 

 

(33)