grootheidswaanzin, medischemallemolen.nl

Wat is grootheidswaanzin? Oorzaken en behandelingen!

 

Grootheidswaanzin is een valse of ongewone overtuiging van iemands grootsheid. Iemand kan bijvoorbeeld denken dat hij beroemd is, wereldoorlogen kan beëindigen of dat hij onsterfelijk is.

Grootheidswanen, ook wel grandioze wanen genoemd, gaan vaak gepaard met andere psychische symptomen, waaronder andere wanen. Ze kunnen verband houden met geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of sommige vormen van dementie.

In dit artikel gaan we dieper in op grootheidswaanzin, de verschillende soorten, symptomen, oorzaken en mogelijke behandelingen.

 

Wat is grootheidswaanzin?

 

Grootheidswaan is een vals geloof in iemands belangrijkheid of grootsheid.
Mensen die aan grootheidswaanzin lijden, zien zichzelf als groots, zeer bedreven, belangrijker dan anderen, of zelfs magisch. De waan kan hardnekkig zijn, of slechts af en toe de kop opsteken.

Sommige mensen met grootheidswaanzin hebben ook andere wanen, zoals een angst voor vervolging of ongewone religieuze overtuigingen.

Een grootheidswaan is echter meer dan een zeer hoog zelfbeeld of een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Het duidt op een aanzienlijke ontkoppeling van de echte wereld. Iemand met grootheidswaan kan in zijn waan blijven geloven, ondanks tegenstrijdig bewijs.

 

Types van grootheidswaanzin

 

Grootheidswaanzin is er in vele vormen. Veel mensen ervaren in de loop van de tijd wanen met eenzelfde thema.

Grootheidswanen kunnen zich op vrijwel onbeperkte manieren manifesteren. Enkele van de meest voorkomende types zijn:

 • een opgeblazen geloof in iemands eigen belangrijkheid, zoals de macht hebben om oorlog te beëindigen
 • de overtuiging beroemd te zijn of een hoge positie in de maatschappij in te nemen
 • men gelooft dat men een religieus leider is
 • een geloof in iemands vermogen om eeuwig te leven
 • een vals geloof dat men niet kan worden aangetast door ziekte of verwondingen
 • een opgeblazen gevoel van intelligentie
 • het geloof dat men magische vaardigheden bezit, zoals het vermogen om gedachten te lezen

Culturele factoren kunnen de inhoud van iemands waanvoorstellingen beïnvloeden. Dit komt omdat cultuur van invloed is op iemands kennis en wat hij gelooft over de wereld. Iets wat in de ene cultuur als waanidee wordt beschouwd, is dat in een andere cultuur misschien niet.

 

Symptomen van grootheidswaanzin

 

Iemand met grootheidswaanzin kan afwijzend staan tegenover mensen die zijn of haar waandenkbeelden niet accepteren.
Iemand die in zijn eigen grootsheid gelooft, is het kenmerk van grootheidswaanzin.

Om van grootheidswaanzin te kunnen spreken, moet het geloof onredelijk en onjuist zijn. Iemand die bijvoorbeeld beweert president van de Verenigde Staten te zijn, terwijl hij dat duidelijk niet is, is een voorbeeld van grootheidswaanzin.

Naast een opgeblazen geloof in iemands eigen belangrijkheid kunnen er nog andere symptomen zijn. Deze omvatten:

 • moeite om met anderen om te gaan vanwege de waan.
 • een hardnekkig geloof in de waan, ondanks tegenbewijs
 • afwijzing van of boosheid op mensen die weigeren het waanidee te accepteren
 • hardnekkige pogingen om anderen de overtuiging te laten accepteren
 • zich gedragen alsof de overtuiging waar is
 • het ervaren van andere waanvoorstellingen

Omdat grootheidswanen meestal samenhangen met een psychische aandoening, hebben de meeste mensen met dit symptoom ook last van andere psychische klachten.

 

“30 dagen narcismevrij challenge” – Van slachtoffer naar overleven in 30 dagen

 

Oorzaken en verwante aandoeningen

 

Naar schatting 10 procent van de algemene bevolking heeft in enige mate last van grootheidswanen. Verschillende psychische aandoeningen maken deze wanen veel waarschijnlijker.

Aandoeningen die grootheidswanen kunnen veroorzaken zijn onder meer de volgende:

Schizofrenie

Schizofrenie is een geestelijke gezondheidstoestand die wordt gekenmerkt door waanideeën, hallucinaties en een probleem om realiteit van fantasie te onderscheiden.

Ongeveer 50 procent van de mensen met schizofrenie kan last hebben van waanideeën.

Deze aandoening kan leiden tot ongewone denkpatronen, veranderingen in stemming of gedrag, moeite met concentreren, geheugenproblemen en problemen met het uitvoeren van dagelijkse taken. Mensen met schizofrenie kunnen meerdere wanen hebben die hun dagelijks leven beïnvloeden.

Uit een onderzoek uit 2006 bleek dat andere geestelijke gezondheidsfactoren de inhoud van de waanideeën van een persoon met schizofrenie kunnen veranderen. Mensen met een hoger gevoel van eigenwaarde en minder depressie hadden meer kans op grootheidswanen, terwijl mensen met een laag gevoel van eigenwaarde en depressie meer kans hadden op achtervolgingswanen.

Een vergelijkbare stoornis, schizoaffectieve stoornis, kan ook waanideeën en hallucinaties veroorzaken. Het kan worden verward met schizofrenie.

 

Waanstoornis

Net als schizofrenie kan de waanstoornis grootheidswaanzin veroorzaken. Mensen met een waanstoornis hebben echter geen last van andere schizofreniesymptomen, zoals hallucinaties.

 

Bipolaire stoornis

Bipolair is een geestelijke gezondheidstoestand die wordt gekenmerkt door perioden van depressie gevolgd door perioden van manie. Tijdens perioden van manie kan iemand een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde hebben. Dit kan zich uiten als grootheidswaanzin.

Ongeveer tweederde van de mensen met een bipolaire stoornis kan grootheidswaanzin vertonen.

Tijdens een manische episode kan een persoon met bipolaire stoornis ook te veel geld uitgeven, slaapproblemen hebben, erg hyper lijken of zich agressief gedragen.Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Bij de meeste psychische aandoeningen kunnen mensen met dezelfde aandoening zeer verschillende persoonlijkheden hebben. Persoonlijkheidsstoornissen hebben een directe invloed op de persoonlijkheid, waardoor de manier waarop iemand zich tot anderen en zichzelf verhoudt fundamenteel verandert.

Mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben een sterk opgeblazen gevoel van hun eigen belangrijkheid. Ze zoeken bevestiging en vleierij, vinden zichzelf speciaal en uniek, en hebben een gebrek aan empathie.

Iemand met deze stoornis kan een gevoel van recht hebben dat hem ertoe brengt zich te gedragen op manieren die andere mensen afkeurenswaardig vinden, dit om bewondering en speciale privileges te verkrijgen.

 

 

Dementie

De meeste mensen denken bij dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer, aan een geheugenstoornis. Maar dementie vermindert langzaam het vermogen van een persoon om helder te denken. Het kan van invloed zijn op de manier waarop mensen met de wereld omgaan, plannen maken en denken.

Naarmate de dementie vordert, ontwikkelen sommige mensen waanideeën, waaronder grootheidswaanzin. Mensen met dementie die grootheidswaanzin hebben, hebben meestal ook veel andere symptomen, waaronder ernstige geheugenproblemen.

 

 

Hersenletsel

Beschadiging van de hersenen kan soms de manier waarop mensen denken veranderen, wat mogelijk waanideeën kan veroorzaken. Hersenletsel kan ook hallucinaties, geheugenproblemen, persoonlijkheidsveranderingen en moeilijkheden met basisvaardigheden, zoals lezen, veroorzaken.

Veel hersenletsels zijn het gevolg van een trauma, zoals een klap op het hoofd bij een auto-ongeluk. Hersenletsels, beroertes en hersentumoren kunnen de hersenen ook beschadigen.


 

Behandeling


De behandeling van grootheidswaanzin kan moeilijk zijn. Deze wanen kunnen goed aanvoelen voor de persoon die ze ervaart. Bovendien, omdat mensen met waanideeën echt in hun waanideeën geloven, zijn ze vaak resistent tegen behandeling.

Antipsychotica zijn vaak nuttig bij de behandeling van waanideeën vanwege de vele oorzaken. Mensen met een bipolaire stoornis moeten misschien medicijnen slikken, zoals lithium, of andere stemmingsstabilisatoren.

Mensen met wanen kunnen echter baat hebben bij therapie om hen te helpen omgaan met hun wanen.

Groepstherapie kan een persoon helpen gezondere relaties met andere mensen te ontwikkelen. Mensen met wanen die samenhangen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen uitgebreide, doorlopende therapie nodig hebben om de effecten die de wanen hebben op hun persoonlijkheid te compenseren.


“30 dagen narcismevrij challenge” – Van slachtoffer naar overleven in 30 dagen

 

Vooruitzichten voor mensen met grootheidswaanzin

 

Wanen kunnen moeilijk te behandelen zijn. Behandeling richt zich vaak op het beheersen en verminderen van symptomen in plaats van het genezen van de onderliggende aandoening.

Afhankelijk van de oorzaak moet iemand met waanvoorstellingen mogelijk medicijnen nemen of langdurige therapie volgen om zijn of haar symptomen gedurende het hele leven onder controle te houden.

Soms werkt een behandeling niet meer, zodat iemand een nieuwe moet proberen. De bereidheid om te experimenteren en de hulp in te roepen van een betrouwbare medische hulpverlener kan helpen bij het beheersen van waanideeën en gerelateerde symptomen.

Iemand die waanideeën heeft, is zich er vaak niet van bewust dat zijn gedrag niet normaal is, hoewel het voor andere mensen verontrustend kan zijn om mee te maken. Omdat grootheidswanen iemand het gevoel geven dat hij belangrijk is, kan het zijn dat hij die niet wil opgeven.

Iemand helpen in te zien hoe zijn waanideeën zijn leven of relaties negatief beïnvloeden, kan helpen. Met steun en behandeling kunnen mensen met waanvoorstellingen gelukkige relaties en levens hebben.

(1244)