Wat is gezondheid

Wat is gezondheid?

 

Het woord gezondheid verwijst naar een toestand van volledig emotioneel en lichamelijk welzijn. Gezondheidszorg bestaat om mensen te helpen deze optimale staat van gezondheid te behouden.

Een goede gezondheid staat centraal bij het omgaan met stress en het leiden van een langer, actiever leven. In dit artikel leggen we uit wat het inhoudt, met welke soorten iemand rekening moet houden en hoe je een goede gezondheid kunt behouden.

 

Wat is gezondheid?

 

Regelmatig bewegen draagt bij aan een goede gezondheid.
In 1948 definieerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezondheid met een zinsnede die moderne autoriteiten nog steeds toepassen.

“Het is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebreken.”

In 1986 bracht de WHO verdere verduidelijkingen aan:

“Een hulpbron voor het dagelijks leven, niet het doel van het leven. Het is een positief concept dat de nadruk legt op sociale en persoonlijke hulpbronnen, evenals op lichamelijke capaciteiten.”

Dit betekent dat het een middel is ter ondersteuning van de functie van een individu in de bredere samenleving, en niet een doel op zich. Een gezonde levensstijl biedt de middelen om een volwaardig leven te leiden met zin en doel.

In 2009 definieerden onderzoekers, publicerend in The Lancet, het als het vermogen van een lichaam om zich aan te passen aan nieuwe bedreigingen en gebreken.

Zij baseren deze definitie op het idee dat de moderne wetenschap in de afgelopen decennia belangrijke stappen heeft gezet in de bewustwording van ziekten door te begrijpen hoe ze werken, nieuwe manieren te ontdekken om ze te vertragen of te stoppen en te erkennen dat een afwezigheid van pathologie misschien niet mogelijk is.


Geestelijk en lichamelijk zijn waarschijnlijk de twee meest besproken soorten gezondheid.

Spirituele, emotionele en financiële gezondheid dragen ook bij aan de algehele gezondheid. Medische deskundigen hebben deze in verband gebracht met lagere stressniveaus en een beter geestelijk en lichamelijk welzijn.

Mensen met een betere financiële gezondheid maken zich bijvoorbeeld minder zorgen over hun financiën en hebben de middelen om regelmatiger vers voedsel te kopen. Mensen met een goede geestelijke gezondheid kunnen een gevoel van rust en doelgerichtheid ervaren dat een goede geestelijk welzijn bevordert.

 

Fysieke gezondheid

 

Iemand met een goede lichamelijke gezondheid heeft waarschijnlijk lichaamsfuncties en -processen die op hun best werken.

Dit is niet alleen te danken aan de afwezigheid van ziekte. Regelmatige lichaamsbeweging, evenwichtige voeding en voldoende rust dragen allemaal bij tot een goede gezondheid. Mensen krijgen medische behandeling om het evenwicht te bewaren, wanneer dat nodig is.

Lichamelijk welzijn houdt in dat men een gezonde levensstijl nastreeft om het risico op ziekte te verkleinen. Het onderhouden van lichamelijke fitheid kan bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen van iemands ademhaling en hartfunctie, spierkracht, flexibiliteit en lichaamssamenstelling beschermen en ontwikkelen.

Zorgen voor lichamelijke gezondheid en welzijn houdt ook in dat het risico op een verwonding of gezondheidsprobleem wordt beperkt, zoals

het minimaliseren van risico’s op de werkplek
anticonceptie gebruiken bij het vrijen
een goede hygiëne in acht nemen
het vermijden van het gebruik van tabak, alcohol of illegale drugs
het nemen van de aanbevolen vaccins voor een specifieke aandoening of land wanneer u reist

Een goede lichamelijke gezondheid kan in combinatie met een goede geestelijke gezondheid de algehele kwaliteit van iemands leven verbeteren.

Psychische aandoeningen, zoals depressie, kunnen bijvoorbeeld het risico op stoornissen in het gebruik van drugs verhogen. Dit kan vervolgens een negatieve invloed hebben op de lichamelijke gezondheid.

 

De FitBike Ride 1  is de perfecte staande fiets voor thuisgebruik en is geschikt voor de (beginnende) thuissporter die comfortabel wil trainen.
De Fitbike Ride 3 heeft alles wat je zoekt in een stationaire fiets. De Fitbike Ride 3 heeft een zwaar vliegwiel, is gemaakt van de beste materialen en heeft een lage instap.

 

Geestelijke gezondheid

 

Dit verwijst naar het emotionele, sociale en psychologische welzijn van een persoon. Geestelijke gezondheid is net zo belangrijk als lichamelijke gezondheid als onderdeel van een volledige, actieve levensstijl.

Het is moeilijker om geestelijke gezondheid te definiëren dan lichamelijke gezondheid, omdat veel psychologische diagnoses afhangen van de perceptie die iemand heeft van zijn ervaringen.

Door verbeteringen in het testen zijn artsen nu echter in staat om sommige lichamelijke tekenen van sommige soorten psychische aandoeningen te identificeren in CT-scans en genetische tests.

Een goede geestelijke gezondheid wordt niet alleen gecategoriseerd door de afwezigheid van depressie, angst, of een andere stoornis. Het hangt ook af van het vermogen van een persoon om:

 • van het leven genieten
 • terugkaatsen na moeilijke ervaringen en zich aanpassen aan tegenslagen
 • verschillende aspecten van het leven, zoals gezin en financiën, in evenwicht te brengen
 • zich veilig en geborgen voelen
 • hun volledige potentieel te bereiken

Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Als een chronische ziekte bijvoorbeeld het vermogen van een persoon aantast om zijn gewone taken uit te voeren, kan dit leiden tot depressie en stress. Deze gevoelens kunnen het gevolg zijn van financiële problemen of mobiliteitsproblemen.

Een psychische aandoening, zoals depressie of anorexia, kan het lichaamsgewicht en het algehele functioneren beïnvloeden.

Het is belangrijk om “gezondheid” als een geheel te benaderen, in plaats van als een reeks afzonderlijke factoren. Alle vormen van gezondheid zijn met elkaar verbonden en mensen moeten streven naar algeheel welzijn en evenwicht als de sleutels tot een goede gezondheid.


Factoren voor een goede gezondheid

Een goede gezondheid is afhankelijk van een groot aantal factoren.

 

Genetische factoren

 

Een mens wordt geboren met een verscheidenheid aan genen. Bij sommige mensen kan een ongewoon genetisch patroon of een ongewone genetische verandering leiden tot een minder-dan-optimaal niveau van gezondheid. Mensen kunnen genen van hun ouders erven die hun risico voor bepaalde gezondheidsaandoeningen verhogen.

 

Omgevingsfactoren

 

Milieufactoren spelen een rol in de gezondheid. Soms is het milieu alleen al voldoende om de gezondheid te beïnvloeden. Andere keren kan een milieutrigger ziekte veroorzaken bij een persoon die een verhoogd genetisch risico op een bepaalde ziekte heeft.

Toegang tot gezondheidszorg speelt een rol, maar de WHO suggereert dat de volgende factoren een grotere invloed op de gezondheid kunnen hebben dan deze waar iemand woont

 • de toestand van het omringende milieu
 • genetica
 • hun inkomen
 • opleidingsniveau
 • arbeidssituatie

Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 

De sociale en economische omgeving:

Dit kan de financiële status van een gezin of gemeenschap omvatten, evenals de sociale cultuur en de kwaliteit van relaties.

 

De fysieke omgeving:

Dit omvat welke ziektekiemen er in een gebied zijn, evenals de mate van vervuiling.

 

De kenmerken en het gedrag van een persoon:

Iemands genetische opmaak en keuzes in levensstijl kunnen de algemene gezondheid beïnvloeden.
Volgens sommige studies is de kans op een goede gezondheid, een goede opleiding, een goedbetaalde baan en een goede gezondheidszorg in geval van ziekte of letsel groter naarmate de sociaaleconomische status (SES) van een persoon hoger is.

Zij stellen ook dat mensen met een lage sociaaleconomische status meer kans hebben om stress te ervaren als gevolg van het dagelijks leven, zoals financiële moeilijkheden, echtelijke ontwrichting en werkloosheid.

Sociale factoren kunnen ook van invloed zijn op het risico op een slechte gezondheid voor mensen met een lage SES, zoals marginalisatie en discriminatie.

Een lage SES betekent vaak een verminderde toegang tot gezondheidszorg. Een studie uit 2018 gaf aan dat mensen in ontwikkelde landen met universele gezondheidszorg een langere levensverwachting hebben dan mensen in ontwikkelde landen zonder universele gezondheidszorg.

 

Culturele kwesties kunnen de gezondheid beïnvloeden.

De tradities en gewoonten van een samenleving en de reactie van een gezin daarop kunnen een goede of slechte invloed hebben op de gezondheid.

Volgens de Zeven Landen Studie bestudeerden onderzoekers mensen in een aantal Europese landen en ontdekten dat mensen die een gezond dieet aten een lager sterftecijfer na 20 jaar hadden.

Uit de studie bleek dat mensen die een gezond dieet volgden meer kans hadden op een hoge consumptie van bv fruit, groenten en olijven dan mensen die regelmatig fastfood consumeren.

Uit de studie bleek ook dat mensen die het mediterrane dieet volgden een lager 10-jarig sterftecijfer door alle oorzaken hadden. Dit dieet kan helpen het hart van een persoon te beschermen en het risico op verschillende ziekten te verminderen, waaronder diabetes type 2, kanker en ziekten die de hersenen en zenuwen kapot maken.

Hoe iemand met stress omgaat, heeft ook invloed op zijn gezondheid. Volgens het National Institute of Mental Health hebben mensen die roken, alcohol drinken of illegale drugs gebruiken om stresssituaties het hoofd te bieden, een grotere kans op gezondheidsproblemen dan mensen die stress beheersen met een gezond dieet, ontspanningstechnieken en lichaamsbeweging.

 

Behoud van gezondheid

 

De beste manier om gezondheid te behouden is door een gezonde levensstijl in plaats van te wachten tot ziekte of zwakte om gezondheidsproblemen aan te pakken. Mensen gebruiken de naam wellness om deze continue staat van verbeterd welzijn te beschrijven.

De WHO definieert wellness als volgt:

“Wellness is de optimale gezondheidstoestand van individuen en groepen. Er zijn twee aandachtspunten: de realisatie van het volledige potentieel van een individu op lichamelijk, psychologisch, sociaal, spiritueel en economisch gebied en de vervulling van iemands rollen en verwachtingen in het gezin, de gemeenschap en andere omgevingen.”

Wellness bevordert actief bewustzijn van en deelname aan maatregelen die de gezondheid in stand houden, zowel als individu als in de gemeenschap. Het handhaven van welzijn en een optimale gezondheid is een levenslange, dagelijkse verbintenis.

Stappen die mensen kunnen helpen wellness te bereiken zijn onder andere:

 • het eten van een evenwichtige, voedzame voeding uit zoveel mogelijk natuurlijke bronnen
 • elke week ten minste 150 minuten matige tot zeer intensieve lichaamsbeweging
 • screening op ziekten die een risico kunnen vormen
 • leren effectief om te gaan met stress
 • deelnemen aan activiteiten die een doel dienen
 • contact leggen met en zorgen voor andere mensen
 • een positieve kijk op het leven behouden
 • een waardesysteem definiëren en het in praktijk brengen

De definitie van een optimale gezondheid is zeer individueel, net als de stappen die iemand kan nemen om daar te komen. Elke persoon heeft verschillende gezondheidsdoelen en een verscheidenheid aan manieren om ze te bereiken.

Het is misschien niet mogelijk om ziekte helemaal te vermijden. Iemand moet echter zoveel mogelijk doen om veerkracht te ontwikkelen en zijn lichaam en geest voor te bereiden op het omgaan met ziekten wanneer deze zich voordoen.

 

(82)

De FitBike Ride 1  is de perfecte staande fiets voor thuisgebruik en is geschikt voor de (beginnende) thuissporter die comfortabel wil trainen.