traumatische gebeurtenis

Wat is een traumatische gebeurtenis, wat moet je weten?

 

Een traumatische gebeurtenis is een reactie op een gebeurtenis die iemand als zeer stressvol ervaart. Voorbeelden zijn een oorlogsgebied, een natuurramp of een ongeval. Een traumatische gebeurtenis kan een breed scala aan lichamelijke en emotionele symptomen veroorzaken.

Niet iedereen die een stressvolle gebeurtenis meemaakt, ontwikkelt een trauma. Er zijn ook verschillende soorten van traumatische gebeurtenissen. Sommige mensen zullen symptomen ontwikkelen die na een paar weken verdwijnen, terwijl anderen meer langdurige gevolgen zullen hebben.

Met behandeling kunnen mensen de onderliggende oorzaak van het trauma aanpakken en constructieve manieren vinden om met hun klachten om te gaan.

In dit artikel bespreken we de verschillende soorten van traumatische gebeurtenissen, de traumasymptomen en de beschikbare behandelingsmogelijkheden.

Wat is een traumatische gebeurtenis ?


Het aanpakken van de hoofdoorzaak van een trauma kan een effectieve manier zijn om zowel lichamelijke als emotionele symptomen te behandelen.
Een trauma is “een emotionele reactie op een vreselijke gebeurtenis zoals een ongeluk, verkrachting of natuurramp”.

Iemand kan echter een trauma ervaren als een reactie op elke gebeurtenis die hij lichamelijk of emotioneel bedreigend of schadelijk vindt.

Een getraumatiseerd persoon kan een scala aan emoties ervaren, zowel direct na de gebeurtenis als op de lange termijn. Ze kunnen zich overweldigd, hulpeloos of geschokt voelen, of moeite hebben hun ervaringen te verwerken. Trauma kan ook lichamelijke symptomen veroorzaken.

Trauma kan langdurige gevolgen hebben voor het welzijn van de persoon. Als de symptomen aanhouden en niet in ernst afnemen, kan dit erop wijzen dat het trauma zich heeft ontwikkeld tot een psychische stoornis die posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt genoemd.

Er zijn verschillende soorten trauma, waaronder:

 • Acuut trauma: Dit is het gevolg van een enkele stressvolle of gevaarlijke gebeurtenis.
 • Chronisch trauma: Dit is het gevolg van herhaalde en langdurige blootstelling aan zeer stressvolle gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn kindermishandeling, pesten of huiselijk geweld.
 • Complex trauma: Dit is het gevolg van blootstelling aan meerdere traumatische gebeurtenissen.
 • Secundair trauma, of plaatsvervangend trauma, is een andere vorm van trauma. Bij deze vorm van trauma ontwikkelt een persoon traumasymptomen door nauw contact met iemand die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt.

Familieleden, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en anderen die zorgen voor mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, lopen het risico van plaatsvervangend trauma. De symptomen komen vaak overeen met die van PTSS.

 

Symptomen


De symptomen van trauma variëren van mild tot ernstig. Vele factoren bepalen hoe een traumatische gebeurtenis een persoon beïnvloedt, waaronder:


 • de aanwezigheid van andere psychische aandoeningen
 • eerdere blootstelling aan traumatische gebeurtenissen
 • het type en de kenmerken van de gebeurtenis of gebeurtenissen
 • hun achtergrond en benadering van het omgaan met emoties
 • emotionele en psychologische reacties

Een persoon die een trauma heeft meegemaakt kan te maken krijgen met

 

 • ontkenning
 • woede
 • angst
 • verdriet
 • schaamte
 • verwarring
 • angst
 • depressie
 • gevoelloosheid
 • schuldgevoel
 • hopeloosheid
 • prikkelbaarheid
 • concentratieproblemen

Ze kunnen emotionele uitbarstingen hebben, het moeilijk vinden om te gaan met hoe ze zich voelen, of zich terugtrekken van anderen. Flashbacks, waarbij iemand de traumatische gebeurtenis in gedachten herbeleeft, komen vaak voor, net als nachtmerries.

 

 

Lichamelijke reacties


Samen met een emotionele reactie kan trauma lichamelijke symptomen veroorzaken, zoals:

 • hoofdpijn
 • spijsverteringssymptomen
 • vermoeidheid
 • hartkloppingen
 • zweten

Soms ervaart iemand het gevoel van in een constante staat van alertheid te verkeren. Dit kan het moeilijk maken om te slapen.

Mensen kunnen ook andere geestelijke gezondheidsproblemen krijgen, zoals depressie, angststoornissen en drugs- en alcoholmisbruik.

 

Traumatische ervaringen


De volgende ervaringen zijn mogelijke oorzaken van trauma:

 • pesten
 • intimidatie
 • fysiek, psychologisch of seksueel misbruik
 • aanranding
 • verkeersongelukken
 • bevalling
 • levensbedreigende ziekten
 • plotseling verlies van een dierbare
 • aangevallen worden
 • ontvoerd worden
 • terroristische daden
 • natuurrampen
 • oorlog

Traumatische gebeurtenissen kunnen op zichzelf staan of herhaalde, aanhoudende gebeurtenissen zijn. Een persoon kan ook een trauma ervaren nadat hij of zij getuige is geweest van iets traumatisch dat iemand anders is overkomen.

Mensen reageren verschillend op traumatische gebeurtenissen. Mensen die dezelfde natuurramp meemaken, kunnen bijvoorbeeld heel verschillend reageren, ondanks het feit dat ze dezelfde gebeurtenis meemaken.

 

Een posttraumatische stoornis


PTSS ontwikkelt zich wanneer de symptomen van een trauma aanhouden of verergeren in de weken en maanden na de stressvolle gebeurtenis. Het is verontrustend en belemmert iemands dagelijks leven en relaties.

Symptomen zijn onder meer hevige angst, flashbacks en aanhoudende herinneringen aan de gebeurtenis.

Een ander symptoom is vermijdingsgedrag. Als iemand probeert te vermijden om aan de traumatische gebeurtenis te denken, de plaats te bezoeken waar ze plaatsvond, of de triggers ervan te vermijden, kan dat een teken van PTSS zijn.

Het postkan jaren aanhouden, hoewel behandeling mensen kan helpen hun symptomen te beheersen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van PTSS zijn onder meer:

 

 • eerder trauma
 • lichamelijke pijn of letsel
 • weinig steun hebben na het trauma
 • het omgaan met andere stressoren op hetzelfde moment, zoals financiële problemen
 • eerdere angst of depressie

De meeste mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, ontwikkelen geen PTSS.

 

Trauma’s in de kindertijd

 

Onderzoek wijst uit dat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor trauma’s omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Kinderen ervaren een verhoogde staat van stress tijdens vreselijke gebeurtenissen, en hun lichaam maakt hormonen vrij die verband houden met stress en angst.

Dit soort ontwikkelingstrauma’s kan de normale ontwikkeling van de hersenen verstoren. Als gevolg hiervan kan trauma, vooral aanhoudend trauma, de emotionele ontwikkeling, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en het gedrag van een kind op lange termijn aanzienlijk beïnvloeden.

Het gevoel van angst en hulpeloosheid kan voortduren tot in de volwassenheid. Hierdoor loopt de persoon een aanzienlijk hoger risico op de gevolgen van toekomstig trauma.

 

Behandeling

 

Verschillende behandelingen kunnen mensen met een trauma helpen om met hun symptomen om te gaan en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Therapie

Therapie is een eerstelijnsbehandeling voor trauma. In het ideale geval werkt iemand met een trauma geïnformeerde of trauma gerichte therapeut.

 

Medicijnen

Medicatie alleen kan een trauma of PTSS niet genezen, maar het kan iemand helpen om symptomen zoals angst, depressie en slaapstoornissen onder controle te houden. Een persoon moet met zijn arts praten over zijn opties.

 

Mindfulness

Mindful ademen en andere op mindfulness gebaseerde oefeningen kunnen mensen in het heden gronden, waardoor ze de traumatische gebeurtenis niet meer herleven.

Studies suggereren dat op mindfulness gebaseerde behandelingen een veelbelovende interventie zijn voor PTSS, alleen of in combinatie met andere behandelingen.

 

Guru Gian yoga

 

Bekijk hier de mogelijkheden van het online platform


 

 

Verbinding met anderen

Terugtrekking van anderen is een veel voorkomend symptoom van trauma. Toch is het belangrijk om contact te houden met vrienden en familie.

Het is niet nodig om met andere mensen over het trauma te praten als dat te moeilijk is. Alleen al de omgang met anderen kan de stemming en het welzijn verbeteren. Sommige mensen hebben er baat bij hun trauma te delen met mensen die ze vertrouwen.

 

Een evenwichtige levensstijl

Iemand met een trauma kan het moeilijk vinden om te ontspannen of goed te slapen. Slaap, ontspanning en voeding spelen echter allemaal een rol in de geestelijke gezondheid. Indien mogelijk, moet een persoon proberen om:

7-9 uur per nacht te slapen
evenwichtig te eten
alcohol en drugs te vermijden
stress te verlichten met bewuste of plezierige activiteiten

 

Ondersteuning

Als het nodig is, kunnen mensen anderen om steun vragen. Dit kan door te praten met vertrouwde dierbaren of door lid te worden van een steungroep voor traumaslachtoffers.


brein TV

 

 


Wanneer hulp zoeken?

Mensen die aanhoudende of ernstige symptomen van trauma ervaren, moeten hulp zoeken bij een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Het is vooral belangrijk om hulp te zoeken als de traumasymptomen het dagelijks functioneren of de relaties met anderen belemmeren.

Zelfs mensen met milde symptomen kunnen zich beter voelen als ze met iemand praten.

 

Zelfmoordpreventie

Als je iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een andere persoon:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel het lokale noodnummer om in contact te komen met een getrainde crisisadviseur.
 • Blijf bij de persoon tot professionele hulp arriveert.
 • Probeer wapens, medicijnen of andere mogelijk schadelijke voorwerpen te verwijderen.

Samenvatting

De meeste mensen zullen op een bepaald moment in hun leven een traumatische gebeurtenis meemaken. Sommigen zullen symptomen van shock en angst ervaren, en de meesten zullen binnen een korte periode herstellen.

Een minderheid zal traumatische gevolgen op langere termijn ondervinden, zoals de ontwikkeling van PTSS. Therapie en zelfzorg kunnen mensen met aanhoudende traumasymptomen helpen om met deze symptomen om te gaan en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees ook ons blog : de verschillende soorten van therapie

(123)