ouderdomsproblemen

Veel voorkomende ouderdomsziekten

 

Laten we het onder ogen zien – we worden allemaal oud. Vanaf het moment dat we geboren worden, worden we geleidelijk ouder en ervaren we veranderingen die worden verwacht van het ouder worden. We worden wijzer, meer ervaren en beginnen te kampen met bepaalde gezondheidsproblemen die vaak voorkomen op oudere leeftijd, ook vaak de typische ouderdomsziekten.

Het verouderingsproces is een complex proces en gaat tot op celniveau. Wat ooit gezonde cellen waren, beginnen geleidelijk te verschrompelen en te verslechteren. Ons haar wordt grijs, de huid verliest zijn normale elasticiteit en onze botten worden zwakker.

Er is veel meer aan veroudering dan alleen het uiterlijk. Ouder worden kan gepaard gaan met een aantal gezondheidsproblemen of ouderdomsziekten, en in dit artikel zullen we kort ingaan op enkele van de meest voorkomende ouderdomsziekten.

 

Veel voorkomende ouderdomsziekten

 

Laten we beginnen met enkele van de meest voorkomende ouderdomsziekten en later in het artikel overgaan tot enkele van de zeldzamere ouderdomsziekten.

Maar voordat we verder gaan, is het belangrijk om te erkennen dat een gezonde levensstijl, regelmatige lichaamsbeweging en gezonde voeding de kans op het ontwikkelen van leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen aanzienlijk kan verminderen.

Artritis:


Waarschijnlijk de meest voorkomende aandoening die we tegenkomen als we ouder worden is artritis. Artritis verwijst naar beschadiging van de veelgebruikte gewrichten zoals het heupgewricht, het kniegewricht, de handgewrichten en de voetgewrichten. Artritis is een klassiek verouderingsverschijnsel en ontstaat door de beschadiging van de weefsels die de gewrichten vormen.

Elk gewricht in het menselijk lichaam is samengesteld uit bot, kraakbeen en de aanwezigheid van een smerende vloeistof die synoviale vloeistof wordt genoemd. Naarmate we ouder worden, vermindert de hoeveelheid gewrichtsvloeistof en de voortdurende slijtage van de botten en het kraakbeen leidt tot beschadiging van het oppervlak van deze structuren. De combinatie van deze twee problemen kan ertoe leiden dat deze botten en kraakbeen tegen elkaar wrijven en pijn veroorzaken bij bewegingen.

Vraag het een willekeurige arts en hij zal u vertellen dat artritis waarschijnlijk de meest voorkomende ouderdomsziekte is. Het kan veel invaliditeit veroorzaken en de levenskwaliteit op een negatieve manier beïnvloeden. Mensen die vroeger onafhankelijk waren, kunnen merken dat zij door deze artritis niet meer in staat zijn hun dagelijkse taken uit te voeren.

Artritis komt vaker voor bij vrouwen naarmate ze ouder worden, hoewel mannen er ook aanzienlijk door kunnen worden getroffen. De belangrijkste behandeling bestaat uit fysiotherapie en oefeningen samen met gewichtsverlies. Calcium supplementen kunnen worden voorgeschreven samen met andere gewrichtssupplementen die de gezondheid van het kraakbeen kunnen verbeteren.

 


Longaandoening:


Degenen die vele jaren hebben gerookt, beginnen longproblemen te ontwikkelen naarmate ze ouder worden, naargelang de streek en zijn vervuiling waar je leeft heeft dit een ook een betekenisvolle invloed. De meest voorkomende ziekte die oudere mensen treft heet chronische obstructieve longziekte, ook wel chronische bronchitis of COPD genoemd. Een andere aandoening die oudere mensen kan treffen is interstitiële longziekte.

Wat de aandoening ook is, het voornaamste probleem dat met een longaandoening samenhangt, is ademhalingsmoeilijkheden. Mensen zullen merken dat ze slechts kortere afstanden kunnen afleggen en dat ook nog met veel moeite. Ademhalingsmoeilijkheden ‘s nachts kunnen leiden tot verstoring van het slaappatroon en overmatige slaperigheid overdag. Bij het ademen kunnen piepende geluiden worden gehoord. Constante vermoeidheid is een veel voorkomend symptoom bij longaandoeningen. De lagere immuniteit van het longweefsel verhoogt de kans op het ontwikkelen van longontstekingen en infecties op de borst.

Een manier om vast te stellen of u al dan niet een longaandoening hebt, is het ondergaan van een longfunctietest.

 

Kanker:


We vrezen allemaal de ontwikkeling van kanker. Naarmate we ouder worden, zijn er bepaalde soorten kanker die meer op de voorgrond treden na de leeftijd van 65 jaar. Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij mensen boven de 65 jaar.

De meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen zijn borstkanker, eierstokkanker en baarmoederkanker. Bij mannen komen prostaatkanker en longkanker vaker voor. Darmkanker is ook een bekend verschijnsel, vooral bij mensen met een familiegeschiedenis van dit probleem.

De beste manier om kanker te behandelen is te proberen te voorkomen dat het zich ontwikkelt. Mensen met een familiegeschiedenis van kanker moeten periodieke screeningtests ondergaan om ervoor te zorgen dat de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt en er meer behandelingsmogelijkheden zijn. Wie rookt, moet daar onmiddellijk mee ophouden. Alcoholgebruik moet tot een minimum worden beperkt.

 

Hartaandoeningen:

 

Een andere veel voorkomende ouderdomsziekte is hartziekte. Het kan gaan om hartaanvallen, vernauwingen van de hartslagaders die leiden tot pijn op de borst (angina) of verzwakking van de hartspier, hartfalen genaamd. Wat de aandoening ook is, als een hartaandoening eenmaal begint, zal het voor mensen veel moeilijker zijn om te sporten en regelmatige activiteiten uit te voeren.

Aan hartaandoeningen zijn risicofactoren verbonden zoals hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterolgehalte en een familiegeschiedenis van hartaandoeningen. Roken wordt ook erkend als een sterke risicofactor. Aangezien deze risicofactoren al een aantal jaren bestaan, is het bijna onvermijdelijk dat een groot deel van de ouderen een of andere vorm van hartaandoening krijgt. Meestal gaat het om vernauwingen van de slagaders die leiden tot hartaanvallen of pijn op de borst.

Degenen die al een aantal jaren klepproblemen hebben, kunnen merken dat dit een stadium bereikt waarin een operatie moet worden uitgevoerd. Leeftijdsgebonden klepaandoeningen komen ook vaak voor, waarbij kalkafzetting op de klepbladen optreedt. Dit kan het openen en sluiten van de kleppen bemoeilijken, waardoor ze vernauwd raken. Een vernauwde klep laat geen bloed door en dit kan op zijn beurt leiden tot een aantal symptomen. De symptomen variëren van eenvoudige pijn op de borst tot ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid en zelfs instorting met verlies van bewustzijn. Vernauwde kleppen, zoals de aortaklep, moeten operatief worden vervangen.


Geheugenverlies en de ziekte van Alzheimer:

 

Een veel voorkomende ouderdomsziekte is geheugenverlies. Wat begint met geheugenverlies op korte termijn (zoals vergeten waar de sleutels zijn of een eenvoudige dagdagelijkse taak) kan snel omslaan in geheugenverlies op lange termijn en verlies van het vermogen om voor zichzelf te zorgen. De ziekte van Alzheimer is een gevreesde aandoening die miljoenen ouderen over de hele wereld treft. De ziekte kan de levenskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en kan mensen volledig afhankelijk maken van anderen in hun omgeving voor activiteiten in het dagelijkse leven (zoals tandenpoetsen, toiletgebruik en zichzelf wassen en voeden).

Het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer is altijd een uitdaging. Een zekere mate van geheugenverlies wordt altijd verwacht als we ouder worden, en wordt ouderdomsdementie genoemd. Maar wanneer het geheugenverlies het dagelijks leven begint te beïnvloeden, is er sprake van een ernstiger vorm van dementie. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar geheugenverlies en de ziekte van Alzheimer, is er nog steeds geen remedie voor het probleem.

De beste manier om geheugenverlies bij het ouder worden te voorkomen is om lichamelijk en geestelijk actief te blijven. Aan het werk blijven (pensioen uitstellen), boeken lezen, reizen, socialiseren en genieten van een gezond uitgebalanceerd dieet samen met regelmatige lichaamsbeweging zijn bewezen manieren om het geheugen scherp te houden en geheugenverlies te voorkomen.

 

Cursussen Gezonder Leven

Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedereen die aan een gezondere leefstijl wil beginnen of even vast zit en graag weer door wil gaan.

BEKIJK HIER HET AANBOD


Ziekte van Parkinson:

 

De ziekte van Parkinson  is één van de veel voorkomende ouderdomsziekten- een aandoening waarbij een persoon tremoren in de hand in rust begint te ervaren, traagheid in beweging en een leeg, uitdrukkingsloos gezicht. De aandoening is progressief, en behandelingen helpen alleen om deze progressie te vertragen en de symptomen te behandelen. Tot dusver bestaat er geen genezing voor dit probleem.

Het is niet erg duidelijk hoe veroudering leidt tot de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Aangenomen wordt dat de normale toxische eiwitten die als gevolg van diverse processen in het lichaam ontstaan, kwetsbare oudere zenuwvezelcellen, neuronen genaamd, aanvallen.
Parkinson is dan ook te categoriseren als één van de ouderdomsziekten.


Vallen:

 

Een val kan een behoorlijk verwoestend probleem zijn als we ouder worden. Niet alleen heeft het gevolgen voor iemands zelfvertrouwen en het weer op de been komen, het kan ook leiden tot breuken en invaliditeit. Met elk jaar dat men ouder wordt, neemt ook het risico op vallen toe. Het is vaak ook te wijten aan één van de andere ouderdomsziekten.

Klinisch wordt een val gedefinieerd als “onopzettelijk op de grond, op de vloer of op een ander lager niveau tot stilstand komen, zonder opzettelijke verandering van houding om uit te rusten”. Valpartijen zijn verantwoordelijk voor tot 30% van de verwondingen van ouderen in het ziekenhuis.

 

Vallen en ouder worden

Over het algemeen komen valpartijen bij jongere mensen zelden thuis voor, en lijken ze zich voor te doen in een omgeving waar de persoon niet vertrouwd is met de omgeving. Naarmate men ouder wordt, komen valpartijen echter vaker voor in de thuisomgeving zelf.

Het voorkomen van vallen is uiterst belangrijk bij de behandeling van oudere patiënten. Een eenvoudige val kan namelijk een langdurig probleem worden en een patiënt aan bed gekluisterd maken. Tot 50% van de valpartijen leidt tot een ziekenhuisopname met letsel als gevolg.

Deze slechte prognose op lange termijn is erger bij oudere volwassenen. Als ze eenmaal bedlegerig zijn, krijgen ze vaak borstinfecties en doorligwonden, wat hun gezondheid alleen maar kan verslechteren.

Als een bejaarde is gevallen, is het belangrijk een volledige beoordeling te ondergaan om te bepalen of hij veilig kan lopen in zijn thuisomgeving en daarbuiten. Een fysiotherapeutische beoordeling kan aangewezen zijn om te zien of zij loophulpmiddelen nodig hebben, zoals een wandelstok of een rollator.

Veel ouderen vinden het nogal gênant om een stok te dragen, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun onafhankelijkheid kwijt zijn als ze die stok eenmaal beginnen te gebruiken. Gelukkig is dit verre van waar en zou men hun loophulpmiddel als hun beste vriend moeten beschouwen. De problemen die zich na een val kunnen voordoen, zijn namelijk veel groter dan het simpele probleem van het dragen van een wandelstok tijdens het lopen.

 

Osteoporose:

Osteoporose is een klinische aandoening waarbij de botten van het lichaam dunner worden. Eén van de ouderdomsziekten die begint met een lichte verdunning van de botten en dit kan verergeren naarmate de patiënt ouder wordt. Omdat het een van de meest voorkomende leeftijdsgebonden ziekten is, moet het zeer agressief worden aangepakt zodra de diagnose is gesteld.

Tot aan de menopauze worden vrouwen beschermd door oestrogeen dat vrijkomt uit de eierstokken. Oestrogeen houdt de botten sterk en gezond. Na de menopauze worden de botten echter kwetsbaar door het gebrek aan oestrogeen en het verlies van calcium. Vitamine D-tekort is een veel voorkomend probleem , vitamine D is belangrijk om zich aan calcium te binden en het in de botten te laten doordringen. Een laag vitamine D-gehalte in combinatie met het dunner worden van het bot door osteoporose verhoogt het risico dat het bot breekt.

Zoals ik al eerder heb besproken in verband met vallen, verhoogt osteoporose het risico op botbreuken na een val. Veel mensen, vooral vrouwen, hebben hun heupen gebroken bij een kleine val als gevolg van de aanwezigheid van onderliggende osteoporose.

Osteoporose kan met zekerheid worden vastgesteld door middel van een onderzoek naar de botmineraaldichtheid. Deze is eenvoudig uit te voeren en levert een resultaat op waarmee kan worden vastgesteld hoe dun de botten zijn. Afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van osteoporose, kan een behandeling met calciumsupplementen, vitamine D-supplementen en botversterkende middelen worden voorgeschreven.

Wie osteoporose heeft, moet extra voorzichtig zijn met bewegen. Zo moet elke vorm van contactsport worden vermeden. Regelmatige lichaamsbeweging zoals wandelen, yoga, zwemmen, fietsen en andere oefeningen kunnen helpen de gewrichten en de botten te versterken en breuken te voorkomen.

 

Ouderdomsdepressie:

 

Dit is een ander veelvoorkomend probleem. Ouderdomsdepressie heeft te maken met een slecht humeur en het verlies van enthousiasme om activiteiten uit te voeren die vroeger leuk waren. Het wordt bekeken als één van de typische ouderdomsziekten.

De klinische symptomen van depressie die in oudere leeftijdsgroepen worden aangetroffen, zijn misschien niet typisch wat in de literatuur wordt beschreven. Daarom wordt depressie bij ouderen ook wel milde depressie genoemd. Dit soort van depressie kan dan ook getypeerd worden als één van de ouderdomsziekten. Slechts kleine symptomen zoals gebrek aan interesse in gezinsactiviteiten, geen interesse in hobby’s, voortdurend slapen en verlies van eetlust zijn duidelijk.

Voor de behandeling van depressie bij ouderen is het niet altijd nodig om medicijnen voor te schrijven. Gewoon praten met een psycholoog kan soms helpen. Psychotherapie is uiterst nuttig bij de behandeling van ouderdomsdepressie, hoewel bij een klein aantal mensen geneesmiddelen nodig kunnen zijn. Een gezellig samenzijn met familieleden en geestelijk actief blijven door hobby’s of lezen kunnen depressie ook voorkomen. Vrijwilligerswerk doen is ook nuttig.

 

Griep:

 

De griep is een van de meest voorkomende ziekten bij volwassenen. Hoest, loopneus, verstopte neus, hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden en het voortdurend opkomen van slijm zijn allemaal symptomen van griep. De koorts is over het algemeen vrij hoog en gaat gepaard met lichaamspijnen, algemene vermoeidheid en soms zelfs gewrichtspijnen.

De griep kan vrij dodelijk zijn als deze niet op de juiste manier wordt behandeld. Het probleem met de griep is dat het de immuniteit verder kan verlagen en een individu vatbaar kan maken voor het ontwikkelen van een vervelende infectie zoals longontsteking.

Het goede nieuws is dat griep gemakkelijk kan worden voorkomen door één keer per jaar een griepvaccin toe te dienen. Overleg met uw arts wanneer u het vaccin moet nemen en of u geschikt bent voor de toediening ervan.

 

Gewichtstoename:

 

Naarmate we ouder worden, is gewichtstoename een veel voorkomend probleem. Vrouwen hebben de neiging om over het hele lichaam aan te komen, terwijl mannen de neiging hebben om rond de buik aan te komen. De toename van het lichaamsgewicht kan een grote belasting vormen voor alle spieren en gewrichten en kan dagelijkse activiteiten tot een hele opgave maken. Zwaarlijvigheid komt veel voor en wordt in verband gebracht met hoge bloeddruk, diabetes en hartziekten.

Het enige wat u kunt doen om leeftijdsgebonden gewichtstoename te voorkomen, is gezond blijven door een evenwichtig gezond dieet te volgen en regelmatig te bewegen.

 

 

Gebitsproblemen:

 

Naarmate we ouder worden, worden onze tanden ook ouder. Het glazuur begint dunner te worden en de draagstructuur van de tanden binnen het tandvlees begint losser te worden.

Er kan tandcariës optreden en de tanden beginnen af te brokkelen. De hoeveelheid speeksel die in de mond wordt geproduceerd, neemt af en dit kan tandcariës en tandvleesontstekingen verergeren. Gaatjes worden prominenter en kunnen ook behoorlijk pijnlijk worden.

Regelmatige gebitscontroles zijn belangrijk om eventuele gebitsproblemen vroegtijdig op te sporen, zodat de behandeling eerder vroeger dan later kan beginnen.

 

Cataract:

 

Dit artikel zou niet compleet zijn als cataract niet wordt vermeld. Oogcataract verwijst naar een verdikking van de ooglens waardoor het moeilijk wordt om scherp te zien. De ooglens is essentieel om het licht te focussen op het gevoelige deel van het oog, het netvlies.

Problemen met het gezichtsvermogen die gepaard gaan met cataract kunnen de kwaliteit van het leven sterk beïnvloeden. Het verhoogt het risico op vallen en ongelukken als gevolg van slechtziendheid.

Patiënten herkennen het probleem zelf vroegtijdig en zoeken medische hulp. Als een cataract ver gevorderd is, kan het nodig zijn een nieuwe lens te laten implanteren door een oogarts. Dit is een eenvoudige en ongecompliceerde operatie die vaak voorkomt bij oudere volwassenen.

Huidaandoeningen:

 

Naarmate we ouder worden, wordt de huid dun en broos. Bloedvaten onder de huid kunnen scheuren, waardoor bij een kleine schok blauwe plekken kunnen ontstaan. Het dunner worden van de huid is te wijten aan het verlies van onderliggend vetweefsel. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel dat we kunnen verwachten als we ouder worden en helaas is er geen manier om het  te voorkomen. Lees hier ons artikel over de huidaandoening Purpura.

 

Wat hierboven wordt vermeld zijn de veel voorkomende ouderdomsziekten. Er zijn nog veel meer problemen die zich met de gezondheid kunnen voordoen en een groot deel daarvan is onvermijdelijk. Een gezonde levensstijl in de jongere jaren en regelmatige lichaamsbeweging kunnen echter een groot aantal van deze problemen voorkomen.

 

30 tips voor een gelukkig en gezonder leven

 

 

 

(369)