Waterverontreiniging en de effecten op de gezondheid?

waterverontreiniging

Waterverontreiniging en de effecten op de gezondheid?

  Waterverontreiniging treedt op wanneer een waterlichaam verontreinigd raakt, meestal door chemicaliën of micro-organismen. Waterverontreiniging kan ertoe leiden dat water giftig wordt voor mens en milieu. Water is een essentiële hulpbron voor al het leven op aarde. Als een waterbron verontreinigd raakt door vervuiling, kan dat leiden tot gezondheidsproblemen bij mensen, zoals kanker of hart-…Continue reading Waterverontreiniging en de effecten op de gezondheid?