therapie, medischemallemolen.nl

De verschillende soorten van therapie

Therapie is een vorm van behandeling die gericht is op het oplossen van mentale of emotionele problemen. Er zijn vele soorten therapie beschikbaar. Psychotherapie, of gesprekstherapie, houdt in dat een persoon met een opgeleide therapeut spreekt die hem kan helpen bepaalde gevoelens en gedragingen te begrijpen. Therapie kan mensen helpen met deze problemen om te…Continue reading De verschillende soorten van therapie