psychische stoornissen

Psychische stoornissen, de oorzaken en de soorten

 

Psychische stoornissen worden gedefinieerd als aandoeningen die van invloed zijn op hoe een persoon zich voelt, denkt en zich gedraagt. Dit met of zonder de invloed van andere mensen om hen heen.

De persoon die lijdt aan een geestelijke stoornis kan milde tot ernstige tekenen van een geestelijke handicap vertonen, afhankelijk van de toestand van de persoon. De meeste van de lijders vinden het moeilijk om te gaan met zelfs de eenvoudigste routines en eisen van werk en thuis.

 

Een gezonde geest ontwikkelen

 

Er is geen exacte oorzaak voor psychische stoornissen. Studies tonen echter aan dat mentale ziekte wordt aangewakkerd door biologische, erfelijke en omgevingsfactoren. Het is niet echt een persoonlijke zwakte.

In de meeste gevallen kunnen psychische stoornissen niet worden verlicht door eenvoudige zelfdiscipline. Er is bijna altijd de tussenkomst van dokters en medicijnen nodig.

 

Na de oorzaak volgen de soorten psychische stoornissenGeestelijke aandoeningen kunnen goed worden behandeld, met de juiste aanpak. Het kennen van het type kan helpen het herstelproces te verbeteren. zie verder in dit artikel de mogelijke behandeling.

Hieronder staan de meest bekende soorten psychische stoornissen.

Psychotische stoornissen


Worden beschreven als het hebben van een verstoord denken en bewustzijnspatroon. Het meest voorkomende symptoom zijn hallucinaties.
De persoon met een psychotische stoornis kan vreemde beelden
en geluiden die ze waarnemen als ware gebeurtenissen erkennen. Dit ondanks hun duidelijke notie van waanvoorstellingen. Een bekend voorbeeld van een psychotische stoornis is schizofrenie.

 

Persoonlijkheidsstoornissen


Deze stoornissen worden gekenmerkt door extreem koppige persoonlijkheden. Zij zorgen ervoor dat de persoon of de mensen
om zich heen zich gestrest en van streek voelen. Dit is de reden waarom mensen met persoonlijkheidsstoornissen altijd problemen ondervinden op het werk, school, thuis en moeite hebben met het onderhouden van persoonlijke en sociale relaties . Dit komt omdat de manier waarop ze denken en zich gedragen extreem verschilt. Enkele voorbeelden van deze aandoening zijn obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, paranoïde persoonlijkheidsstoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis.


Stemmingsstoornissen


Deze stoornissen zijn ook bekend als affectieve stoornissen. Ze worden beschreven als het hebben van een onophoudelijk gevoel van droefheid of geluk. Een schommeling van de twee extreme emoties is ook vaak aanwezig . Bijvoorbeeld de toestand van extreem gelukkig zijn tot zich extreem verdrietig voelen.
Voorbeelden van deze stoornissen zijn bipolaire stoornis en depressie.

 

Angststoornissen


Een persoon met een angststoornis reageert op bepaalde situaties met grote angst en afschuw wat resulteert in ernstige nervositeit, zweten en een snelle hartslag. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, specifieke fobieën, paniekstoornissen, gegeneraliseerde angst
stoornissen en sociale angststoornis.

 

Verslavingsstoornissen


Hun kenmerk is een oncontroleerbare drang om dingen te doen die schadelijk zijn voor zichzelf en anderen. Voorbeelden zijn stelen, gokken, alcohol- en drugsafhankelijkheid.

 

Eetstoornissen


De kenmerken van deze stoornis is extreme houdingen, emoties en gedragingen met betrekking tot voedsel en gewicht.
Voorbeelden hiervan zijn Boulimia Nervosa, eetbuienstoornissen en
Anorexia Nervosa.

Vroege tekenen

 

Er is geen lichamelijke test of scan die betrouwbaar aangeeft of iemand een psychische aandoening heeft ontwikkeld. Mensen moeten echter uitkijken voor de volgende mogelijke tekenen van een psychische stoornis:

 

 • zich terugtrekken van vrienden, familie en collega’s
 • activiteiten vermijden die ze normaal leuk zouden vinden
 • te veel of te weinig slapen
 • te veel of te weinig eten
 • zich hopeloos voelen
 • voortdurend weinig energie hebben
 • vaker gebruik maken van alcohol en nicotine
 • negatieve emoties vertonen
 • verward zijn
 • niet in staat zijn dagelijkse taken te voltooien, zoals naar het werk gaan of een maaltijd bereiden
 • hardnekkige gedachten of herinneringen hebben die regelmatig terugkeren
 • denken aan het toebrengen van lichamelijk letsel aan zichzelf of anderen
 • stemmen horen
 • het ervaren van waanvoorstellingen

Iedereen heeft wel eens last van een dipje, van overmatige stress of bijvoorbeeld angstgevoelens. Meestal verdwijnen die ongemakken wel weer, maar als ze langer aanhouden, rijst al gauw de vraag: is dit wel normaal?

 

Behandeling

 

Er zijn verschillende methoden om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Behandeling is zeer individueel, en wat voor de één werkt, werkt misschien niet voor de ander.

Sommige strategieën of behandelingen zijn succesvoller in combinatie met andere. Iemand met een chronische psychische aandoening kan in verschillende fasen van zijn leven voor verschillende opties kiezen.

De persoon moet nauw samenwerken met een arts die hem kan helpen zijn behoeften vast te stellen en hem een geschikte behandeling kan geven.

Behandelingen kunnen bestaan uit:

Psychotherapie, of praattherapieën

Dit type behandeling gaat uit van een psychologische benadering van de behandeling van psychische aandoeningen. Cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie en dialectische gedragstherapie zijn voorbeelden.

Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en sommige huisartsen voeren dit type behandeling uit.

Het kan mensen helpen de oorzaak van hun psychische aandoening te begrijpen en te werken aan gezondere denkpatronen die het dagelijks leven ondersteunen en het risico op isolement en zelfbeschadiging verminderen.

 

Medicatie

Sommige mensen nemen voorgeschreven medicijnen, zoals antidepressiva, antipsychotica en anxiolytica.

Hoewel deze medicijnen psychische stoornissen niet kunnen genezen, kunnen sommige medicijnen de symptomen verbeteren en iemand helpen om sociale interactie en een normale routine te hervatten terwijl ze aan hun geestelijke gezondheid werken.

Sommige van deze medicijnen werken door het stimuleren van de absorptie door het lichaam van chemische stoffen die een goed gevoel geven, zoals serotonine, uit de hersenen. Andere medicijnen verhogen het algehele niveau van deze chemische stoffen of voorkomen de afbraak of vernietiging ervan.

 

Zelfhulp

Iemand die kampt met geestelijke gezondheidsproblemen zal meestal veranderingen in zijn levensstijl moeten aanbrengen om zich beter te voelen.

Dergelijke veranderingen kunnen bestaan uit het verminderen van alcoholgebruik, meer slapen en het eten van een evenwichtig, voedzaam dieet. Het kan nodig zijn om afstand te nemen van het werk of om problemen met persoonlijke relaties op te lossen die schade kunnen toebrengen aan de geestelijke gezondheid.

Mensen met aandoeningen zoals een angst- of depressieve stoornis kunnen baat hebben bij ontspanningstechnieken, zoals diep ademhalen, meditatie en mindfulness.

Een ondersteunend netwerk, hetzij via zelfhulpgroepen, hetzij via vrienden en familie, kan ook essentieel zijn voor het herstel van psychische aandoeningen.

Lees ook ons blog : 30-tips-voor-gezonder-leven

(211)