gelukkig zijn

Gelukkig zijn, doen we teveel moeite?

Alles wat iemand echt wil is gelukkig zijn. We kunnen elk uur dat we wakker zijn hard werken om de doelen te bereiken. Doelen waarvan we hopen dat ze ons gelukkig maken. Maar heeft het echt het effect dat we hopen dat het zal hebben?

Maakt het nastreven van geluk je gelukkig?

Ik ben er vrij zeker van dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Je gaat naar de universiteit om een diploma te halen. Je denkt dat een diploma je gelukkig zal maken en dan studeer je af en lijkt geluk nog ver weg.

En dan denk je: “Oké, als ik erin slaag deze geweldige baan te krijgen, zal ik zeker gelukkig zijn”.

Dus, je werkt heel hard, investeert tijd en middelen. Je krijgt je droombaan. Maar dan begin je je af te vragen of het al die moeite wel waard was. En zo gaat het jaren door.

Het ‘Wat Wil Ik werkboek’ is een manier om snel helder te krijgen wat jouw passies zijn en wat je nu écht belangrijk vindt in het leven. Een praktische techniek geeft je heel direct inzicht in wat je wilt. Wat zijn jouw wensen voor het leven? Wat je in het Wat Wil Ik werkboek leert kun je toepassen op: •je relaties •je financiën •je werk •je gezondheid

Het nastreven van gelukkig zijn als doel, ondanks het feit dat geluk zo’n abstract, veranderlijk – en zelfs wispelturig – concept is. Het is een soort epidemie geworden. Een snelle zoektocht op Google Trends laat zien dat de wereldwijde belangstelling voor de vraag “hoe word ik gelukkig” de afgelopen 5 jaar vrij stabiel is gebleven.


De top gerelateerde query is nu “hoe gelukkig te zijn of op zijn minst minder verdrieti,”.

Te hard je best doen om gelukkig te zijn

Maar wat doet deze niet aflatende zoektocht naar gelukkig zijn eigenlijk met ons? Het komt misschien niet als een verrassing dat, blijkbaar, het wijden van zo veel energie aan het vinden van geluk ons waarschijnlijk bitter en ontevreden maakt.

“Mensen voelen zich over het algemeen graag gelukkig, proberen zich gelukkig te voelen en willen gelukkiger zijn.” Dit schrijven de auteurs van een artikel dat onlangs is gepubliceerd in Psychonomic Bulletin & Review. “Ze streven hiernaar zelfs als ze al redelijk gelukkig zijn.”

Om te zien wat er gebeurt wanneer we actief besluiten om koste wat het kost te proberen gelukkig te zijn of worden, werden er een aantal studies opgezet. Er wordt vooral naar één specifiek resultaat gekeken: hoe het streven naar geluk onze perceptie van tijd beïnvloedt.

Alle studies bevestigden de vermoedens van de wetenschappers. Hoe harder we proberen gelukkig te zijn, hoe meer we het gevoel hebben dat we niet genoeg tijd tot onze beschikking hebben om dat te bereiken. En hoe meer we het gevoel hebben dat tijd schaars is, hoe ongelukkiger we eigenlijk worden.

“Tijd lijkt te verdwijnen in het streven naar geluk, maar alleen als het wordt gezien als een doel dat voortdurend moet worden nagestreefd.”

Minder zorgen over geluk als doel

Dit moeizame proces, waarin we het gevoel hebben dat we niet genoeg tijd hebben. Tijd om toe te werken naar de situaties waarvan we verwachten dat ze ons gelukkig zullen maken. Dit is misschien ook wat onze behoefte aan onmiddellijke bevrediging drijft.

Omdat het opdoen van ervaringen en het genieten van de bijbehorende gevoelens meer tijd vergt dan bijvoorbeeld het kopen van materiële goederen, leidt het gevoel van tijdgebrek ertoe dat mensen vaak de voorkeur geven aan materiële bezittingen boven het genieten van vrijetijdservaringen.

Maar er is een uitweg uit deze vicieuze cirkel: stop met zo hard je best te doen om geluk te vinden en neem in plaats daarvan gewoon echt de tijd om het leven te ervaren.

Door de druk van een ongrijpbaar doel van onszelf af te halen, zeggen de onderzoekers, kunnen we de ruimte vrijmaken die we nodig hebben om meer van onszelf te gaan genieten en meer zinvolle activiteiten te gaan doen. Zij concluderen:

“Door mensen aan te moedigen zich minder zorgen te maken over het nastreven van gelukkig zijn als een eindeloos doel, zouden onverwachte belevenissen en interventies, hen uiteindelijk juist meer tijd kunnen geven en op hun beurt meer geluk.”

Lees ook ons blog nostalgie-waarom-hebben-we-het-nodig

(7)