benzodiazepinen, medischemallemolen.nl

Benzodiazepinen, voordelen en risico’s

Benzodiazepinen zijn een klasse geneesmiddelen die een scala aan aandoeningen kunnen behandelen. Artsen schrijven ze vaak voor bij angsten en slapeloosheid.

Het gebruik van deze medicijnen op korte termijn is meestal veilig en effectief, maar langdurig gebruik kan leiden tot tolerantie, afhankelijkheid en andere bijwerkingen.

Er zijn verschillende soorten benzodiazepinen, en ze hebben verschillende toepassingen. Ze omvatten:

alprazolam
clonazepam
diazepam
lorazepam
midazolam

Te veel benzodiazepine kan gevaarlijk zijn, en het gebruik ervan in combinatie met alcohol of andere stoffen kan fataal zijn.

In dit artikel wordt ingegaan op de werking en het gebruik van benzodiazepinen en de bijbehorende bijwerkingen en risico’s.

benzodiazepines

Gebruik

Benzodiazepinen veranderen de activiteit van de neuronen die stress- en angstreacties opwekken. De Food and Drug Administration (FDA) heeft ze goedgekeurd voor de behandeling van:

slapeloosheid
gegeneraliseerde angststoornis
sociale angststoornis
epileptische aanvallen
paniekstoornis

Het type benzodiazepine zal de mogelijke toepassingen bepalen. Artsen kunnen deze medicijnen ook voorschrijven voor verschillende andere aandoeningen en problemen, waaronder:

andere slaapstoornissen
tic stoornissen
bipolaire stoornis
om alcoholontwenning te beheersen

Ze kunnen ze ook gebruiken als voorbereiding op sommige medische procedures.

Functie

Benzodiazepinen werken door het versterken van het effect van een neurotransmitter die bekend staat als gamma-aminoboterzuur, of GABA.

Neurotransmitters zijn chemische stoffen die boodschappen doorgeven tussen hersencellen. Deze boodschappen kunnen een stimulerend of kalmerend effect hebben. GABA is een neurotransmitter die kalmerende boodschappen naar het lichaam stuurt.

Wanneer een persoon zich angstig voelt, treedt overstimulatie op in de hersenen. Wanneer mensen benzodiazepinen nemen, zullen de hersenen boodschappen sturen om deze overstimulatie tegen te gaan. Deze activiteit kan de symptomen van angst verminderen.

Soorten

Er zijn veel verschillende benzodiazepines. Ze verschillen in potentie, hoe snel het lichaam ze opneemt, en hun gebruik.

De bijwerkingen van benzodiazepinegebruik kunnen zijn:

slaperigheid
verwardheid
duizeligheid
verminderde coördinatie, waardoor het risico op vallen en ongelukken toeneemt
depressie
toegenomen angst

Meer ernstige effecten zijn onder andere:

geheugenproblemen
gedragsveranderingen – bijvoorbeeld meer risico’s nemen
delirium, vooral bij oudere mensen
risico op afhankelijkheid, vooral bij langdurig gebruik
mogelijk een verhoogd risico op dementie, hoewel wetenschappers hier niet zeker van zijn

Bij het stoppen met benzodiazepinen kan een breed scala aan ontwenningsverschijnselen optreden. Deze omvatten:

angst en paniek
agitatie en rusteloosheid
beven
duizeligheid
vermoeidheid
slaapproblemen
kortademigheid
zweten
blozen
beven
spierkrampen
toevallen
hallucinaties
gastro-intestinale problemen
gevoelens van onwerkelijkheid
hoofdpijn en spierpijn

Deskundigen raden af om benzodiazepinen langer dan 2 weken te gebruiken.

Iemand die ze 3-4 weken gebruikt en dan plotseling stopt, zal waarschijnlijk ontwenningsverschijnselen krijgen. Mensen die langdurig benzodiazepinen gebruiken, moeten mogelijk afkicken over een periode van 3-12 maanden, waarop hun arts moet toezien.

Het is essentieel om de instructies van de arts voor het stoppen van het gebruik van deze drugs op te volgen. Langzaam stoppen met professionele hulp kan ongewenste effecten voorkomen.

Een overdosis benzodiazepinen kan leiden tot:

extreme sedatie of sufheid
een zeer lage ademhalingsfrequentie
verwardheid en moeite met denken
onduidelijke spraak
verlies van spiercontrole
een coma

Het kan fataal zijn als een persoon:

de drugs gebruikt in combinatie met alcohol of opioïden
ouder is en te veel van de drug neemt
andere drugs gebruikt en de effecten in zijn lichaam opbouwt

Iedereen die tekenen vertoont van een overdosis of een bijwerking na het gebruik van benzodiazepinen, heeft medische spoedhulp nodig.

Interacties

Voordat een behandeling met benzodiazepinen wordt gestart, moet een persoon zijn arts vertellen over alle andere geneesmiddelen die hij gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van benzodiazepinen versterken, terwijl andere ze minder effectief kunnen maken.

Het is van essentieel belang dat benzodiazepinen niet samen met opioïden of alcohol worden gebruikt, omdat dit tot levensbedreigende effecten kan leiden.

Het is essentieel om benzodiazepinen niet te gebruiken in combinatie met opioïden of alcohol, omdat dit kan leiden tot levensbedreigende effecten.

Mensen moeten ze ook nooit combineren met cannabisgebruik.

Misbruik

Misbruik van benzodiazepinen is een bron van zorg. Sommige mensen gebruiken deze drugs voor recreatieve doeleinden zonder toezicht van een arts, wat gevaarlijk kan zijn.

Mensen kunnen potentieel levensbedreigende problemen voorkomen door:

deze drugs alleen te gebruiken als een arts ze voorschrijft
de arts te vertellen welke medicijnen of andere stoffen, waaronder supplementen, zij gebruiken
de instructies van de arts nauwkeurig op te volgen
de geneesmiddelen niet langer te gebruiken dan de arts voorschrijft
de arts te raadplegen alvorens de dosering te wijzigen
ze niet samen met alcohol of opioïden te gebruiken
geen drugs van een ander te gebruiken
alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen te houden
overwegen de arts te vragen naar alternatieve mogelijkheden

Benzodiazepinen kunnen helpen bij de behandeling van bepaalde psychische en neurologische aandoeningen, maar het is essentieel om ze voorzichtig te gebruiken.

Iemand moet zijn arts altijd vertellen welke andere geneesmiddelen hij gebruikt en onmiddellijk medische hulp inroepen als er onverwachte reacties optreden.

Iedereen die zich zorgen maakt over zijn recept voor een benzodiazepine kan zijn arts vragen naar alternatieve mogelijkheden.

Lees ook ons blog: Tramadol zonder recept bestellen

(13)