ADHD, medischemallemolen.nl

ADHD, wat u moet weten

Wat is ADHD?

Mensen met ADHD hebben moeite zich te concentreren op taken en hun aandacht te controleren, waardoor bijvoorbeeld het voltooien van een project een uitdaging kan zijn. ADHD kan iemands vermogen om te studeren of te werken beperken, en het kan leiden tot stress, angst en depressie.

Sommige mensen met ADHD vinden het ook moeilijk om stil te zitten. Ze kunnen snel impulsief handelen en snel afgeleid zijn.

Hoewel kinderen van elke leeftijd afleiding en impulsiviteit kunnen ervaren, zijn deze eigenschappen meer merkbaar bij mensen met ADHD.

Met Deze Unieke Brein Methode Kun Je Binnen 10 Minuten Dieper Ontspannen en ConcentrerenDieper Slapen en Super Snel Leren

Kenmerken

ADHD kan zich op drie manieren ontwikkelen. Een arts kan vaststellen dat de stoornis:

een overwegend hyperactieve en impulsieve presentatie
een overwegend onoplettende presentatie
een gecombineerde presentatie

Mensen met ADHD ervaren hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid in verschillende mate.

Onoplettendheid

Hieronder staan enkele gedragingen gerelateerd aan onoplettendheid die iemand zou kunnen opmerken bij iemand met ADHD:

dagdromen
afgeleid worden en moeite hebben zich te concentreren op taken
“slordige” fouten maken
niet lijken te luisteren terwijl anderen praten
moeite hebben met tijdbeheer en organisatie
vaak alledaagse voorwerpen kwijtraken
taken vermijden die langdurige concentratie en nadenken vereisen
moeite hebben met het opvolgen van instructies

Hyperactiviteit en impulsiviteit

Sommige of alle van de volgende dingen kunnen duidelijk zijn bij iemand met ADHD:

voortdurend “onderweg” lijken en niet stil kunnen zitten
rennen of klimmen op ongepaste momenten
moeite hebben om de beurt te nemen in gesprekken en activiteiten
friemelen of tikken met de handen of voeten
overmatig praten en geluiden maken
onnodige risico’s nemen

Bij volwassenen
Volwassenen en kinderen ervaren vaak dezelfde symptomen van ADHD, en deze kunnen problemen veroorzaken in relaties en op het werk.

De effecten van deze kenmerken verschillen sterk van persoon tot persoon, en iemand kan merken dat zijn ervaring van ADHD in de loop van de tijd verandert.

Niet iedereen met ADHD is luidruchtig en storend. Een kind kan bijvoorbeeld stil zijn in de klas, terwijl het voor ernstige uitdagingen staat die het niet uitdrukt.

Bij vrouwen
Vrouwen met ADHD kunnen meer moeite hebben met opletten, terwijl mannen meer last hebben van hyperactiviteit en impulsiviteit.

Dit kan een reden zijn waarom meer mannen dan vrouwen de diagnose ADHD krijgen. Hyperactiviteit kan gemakkelijker te herkennen zijn dan onoplettendheid.

Diagnose

De meeste kinderen met ADHD krijgen een diagnose als ze op de basisschool zitten, maar bij sommigen gebeurt dit pas in de puberteit of op volwassen leeftijd.

Geen enkele test kan ADHD vaststellen, en de symptomen kunnen overlappen met die van andere aandoeningen. Dit kan het moeilijk maken om een diagnose te stellen.

Een arts zal onderzoeken uitvoeren om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten, zoals problemen met het gehoor of het gezichtsvermogen.

Andere aandoeningen die tot soortgelijk gedrag kunnen leiden zijn onder andere:

problemen met horen of zien
angst
depressie
leerstoornissen
slaapstoornissen

Een arts zal vaak vragen stellen om meer te weten te komen over de gedragspatronen van de persoon. Hij kan spreken met de persoon zelf, met familieleden en met andere verzorgers, zoals leraren.

Veel kinderen hebben last van hyperactiviteit en onoplettendheid. Voor een diagnose van ADHD moeten de symptomen voldoen aan specifieke criteria, waaronder een aanzienlijke impact op het dagelijks leven en het schoolwerk.

Het plan kan omvatten:

Gedragstherapie en counseling
Een therapeut of counselor kan iemand helpen bij het ontwikkelen of verbeteren van een breed scala aan vaardigheden, zoals:

het opbouwen en onderhouden van relaties
regels opstellen en volgen
plannen en afmaken van taken
het ontwikkelen en volgen van een schema
het controleren van ADHD-symptomen

Therapeuten kunnen ouders ook helpen bij het ontwikkelen van constructieve manieren om te reageren op het gedrag dat het gevolg kan zijn van ADHD.

Een persoon met ADHD kan specifiek baat hebben bij:

stress management
technieken voor gedragsbeheersing in de klas
cognitieve gedragstherapie
gezinstherapie

Cognitieve gedragstherapie, ook wel CGT genoemd, is erop gericht iemand te helpen nieuwe manieren te vinden om alledaagse situaties te benaderen en erop te reageren.

Tips voor ondersteuning van kinderen

Ouders, leerkrachten en andere verzorgers kunnen kinderen helpen om de uitdagingen van ADHD het hoofd te bieden.

Scholen hebben vaak onderwijsplannen voor kinderen met ADHD, waaronder specifieke onderwijsbenaderingen, aanpassingen in de klas en begeleiding op school.

Thuis en op school kunnen de volgende strategieën helpen:

het hebben van een geschreven schema van alle taken
grotere taken opsplitsen in kleinere, meer beheersbare taken
schoolspullen en speelgoed georganiseerd houden
duidelijke en consequente regels opstellen
het kind belonen of prijzen als het taken volbrengt
een planner gebruiken die leerkrachten en verzorgers regelmatig controleren

Moedig kinderen ook aan activiteiten te ondernemen die ze leuk vinden en waarin ze goed presteren om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Sport en andere vormen van lichaamsbeweging kunnen een uitlaatklep zijn voor hoge energieniveaus en het algehele welzijn van het kind bevorderen.

Tips voor volwassenen

Herinneringsbriefjes en alarmen, kalenders en planners kunnen volwassenen met ADHD helpen om hun schema’s te beheren.

Het is ook een goed idee om sleutels en andere belangrijke dagelijkse zaken op een specifieke plaats te bewaren.

Medicatie

Medicijnen, zoals stimulerende middelen, kunnen helpen om de aandacht en focus te verbeteren.
Ze kunnen echter bijwerkingen hebben, om bijwerkingen te voorkomen, moet u de arts op de hoogte stellen van eventuele lopende medicatie en gezondheidsproblemen.

Als stimulerende middelen niet effectief of niet geschikt zijn, kan een arts niet-stimulerende medicijnen voorschrijven.

Oorzaken en risicofactoren

Artsen weten niet wat ADHD veroorzaakt, maar ze hebben wel een aantal risicofactoren vastgesteld, waaronder

een familiegeschiedenis van ADHD
hersenletsel
blootstelling aan stress, alcohol of tabak tijdens de zwangerschap
blootstelling aan milieugiffen tijdens de zwangerschap of op jonge leeftijd
een laag geboortegewicht en/of vroeggeboorte

Vooruitzichten

ADHD is een psychische aandoening die uitdagingen kan creëren voor iemands werk, studie en gezinsleven. Het verschijnt meestal tijdens de kindertijd.

Een persoon “groeit niet uit” ADHD, maar het leren van managementstrategieën kan hen helpen van een volwaardig leven te genieten.

Zonder behandeling, die medicatie kan omvatten, kan iemand een laag gevoel van eigenwaarde krijgen, depressief worden en problemen krijgen met school, werk en relaties.

Iedereen die denkt dat een kind mogelijk ADHD heeft, moet medisch advies inwinnen.

Begeleiders, leraren en andere leden van het ondersteuningsnetwerk van een kind kunnen het kind helpen zijn symptomen te beheersen en zijn kansen te maximaliseren.

(1)