zin van het leven

Op zoek naar de zin van het leven

Filosofen bestuderen al duizenden jaren de stelling over de zin van het menselijk bestaan, de zin van het leven en doen dat nog steeds.

Westerse wetenschappers zeggen nu echter dat men, om te weten wat het betekent te leven, eerst 60 jaar oud moet worden om het antwoord te kennen.
Volgens een nieuwe studie hebben degenen die het leven zinvol vinden over het algemeen gezondere lichamen en geesten.
Onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld het gevoel hebben dat het leven het meest zinvol is als ze rond de 60 jaar oud zijn.
Zij kwamen tot deze conclusie door 1.000 mensen in de leeftijd van 21 tot 100 jaar of ouder drie jaar lang te volgen.
De onderzoekers vroegen de proefpersonen regelmatig hoe zinvol ze hun bestaan vonden.

De onderzoekers vroegen de proefpersonen bijvoorbeeld de volgende vraag te beoordelen.
“Ik ben op zoek naar een doel of missie in het leven,” of, “Ik heb een bevredigend doel in het leven gevonden,” enz.

De deelnemers kregen een keuze tussen 0 en 7, waarbij 0 absoluut fout was en 7 zeer waar.

 

Het onderzoek toont aan dat de gezondheid van mensen nauw verbonden is met hun gevoel van doel.

 

Hij zei: “Mensen die het gevoel hebben dat hun leven zin heeft, voelen zich over het algemeen gelukkiger en gezonder dan degenen die weinig zin hebben.
Degenen die nog geen zin in hun leven hebben gevonden, hebben de neiging om een slechtere geestelijke gezondheid en cognitief functioneren te hebben.
Dat wil zeggen dat degenen die een duidelijk doel en betekenis in het leven hebben, gelukkiger zijn en langer leven.
De studie had geen betrekking op gebieden zoals godsdienst en theologie.

 

Waarom 60 jaar oud?

 

Naarmate mensen ouder worden, worden ze meer ontspannen.

Deze bevinding is logisch omdat jonge mensen in hun twintiger en dertiger jaren zich vooral richten op het nastreven van carrières, het opbouwen van vriendschappen en romantische relaties. Tegelijkertijd hebben 40-ers en 50-ers over het algemeen een succesvolle carrière. De meeste mensen hebben tegen die tijd al een gezin gesticht en kinderen gekregen.
Deze leeftijdsgroep van mensen behoort dan ook tot de groep waarvoor het leven de meeste druk met zich meebrengt.

Na de leeftijd van 60 jaar, met pensionering, verlies van familie en vrienden en toegenomen gezondheidsproblemen, worden de levensdoelen die men in het verleden had minder belangrijk en beginnen mensen weer op zoek te gaan naar het doel van het leven.

Een 60-jarige internetgebruiker die zijn naam illegitmi non carborundum (Latijn) ondertekende, gaf zijn eigen verklaring hiervoor.

Hoewel hij niet het gevoel heeft dat zijn leven nu zinvoller is dan voorheen, hij sinds zijn zestigste meer ontspannen over het leven is gaan denken en meer bedachtzaam is geworden in zijn opvattingen. Hij heeft meer ervaring in het omgaan met sommige uitdagingen van het leven dan toen hij jonger was.
Hij zei dat wanneer men deze leeftijd bereikt, men zeker meer jaren heeft geleefd dan de resterende jaren, zodat men de betekenis van het woord “streven naar de toekomst” beter begrijpt en daarom een meer proactieve houding ten opzichte van het leven moet aannemen.

De zin van het leven verschilt van persoon tot persoon, degenen die een gevoel van persoonlijke identiteit, goede relaties, lange termijn doelen en altruïstisch gedrag hebben, zijn degenen die een goede greep hebben op het doel en de betekenis van het leven.

 

 

Voor veel mensen is het pensioen niet zo erg als verwacht

 

Het is geen toeval dat er verschillende onderzoeken gelanceerd worden over welke leeftijdsgroep de hoogste geluksindex heeft.

Uit de resultaten blijkt dat mensen tussen 65 en 79 jaar het hoogste  niveau van geluk  hebben.

Volgens de onderzoeken kan dit te maken hebben met het feit dat de meeste mensen in deze leeftijdsgroep al met pensioen zijn, meer financieel onafhankelijk zijn, nog voldoende lichamelijk fit zijn en over voldoende tijd beschikken om van hun persoonlijke tijd te genieten.

Maar zodra ze ouder zijn dan 80, begint hun geluk sterk te dalen. Onderzoekers zeggen dat dit vooral te maken heeft met een afnemende gezondheid en eenzaamheid.

Naarmate de wereld ouder wordt, zijn er steeds meer mensen boven de 65 jaar. Als het leven pas na het zestigste levensjaar zinvoller begint te voelen, dan hebben oudere mensen nog heel wat potentieel te bereiken.

 


 

Het nieuwe concept is dat 60 tot 75 jaar oud niet als oud wordt beschouwd.

 

Mensen worden niet zo snel ouder als ze denken, ze zijn jonger dan ze denken.

Mensen moeten hun houding over mensen in de 60 en 70 veranderen en erkennen dat net zoals de 50 van vandaag de nieuwe 40 is, dit ook opgaat voor zestigers en zeventigers.

Als het bereiken van de 60-jarige leeftijd zinvol is, betekent dit dat jonge mensen talloze jaren hebben om naar uit te kijken.
De zestigers van vandaag leiden een optimistisch leven met echte positieve betekenis.


 

 

(48)