onvruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid: vragen voor uw arts

 

Hoewel zwanger worden, voor sommige mensen een makkie kan lijken, en er van problemen rond onvruchtbaarheid geen sprake hoeft te zijn, kan het voor anderen een van de meest stressvolle periodes van hun leven zijn. Je hebt misschien een goedbedoelend familielid die je vraagt of je die biologische klok hoort tikken, vrienden die baby’s krijgen en de drang om zwanger te worden en te blijven die je gedachten overneemt.

Hoewel er een kans van 25 procent per menstruatiecyclus is dat een vrouw zwanger wordt als ze in de 20 of 30 is, is het voor sommigen niet zo gemakkelijk. En voor zowel vrouwen als mannen geldt dat de kans op conceptie natuurlijk afneemt met de leeftijd.

Als u en uw partner te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen, is het belangrijk dat u de basisbeginselen kent van de verschillende onvruchtbaarheidsbehandelingen, zodat u uw afspraak met uw arts zo goed mogelijk kunt benutten.

Gebruik de volgende vragen als leidraad om mee te nemen. Uw arts kan u het beste advies geven op basis van uw individuele omstandigheden.

 

Wat is de eerste behandelingslijn bij onvruchtbaarheid?

Het horen van het woord “onvruchtbaarheid” kan voor veel stellen absoluut verwoestend zijn. Maar het goede nieuws is dat de medische vooruitgang, en de nieuwe onvruchtbaarheidsbehandelingen, het zeer waarschijnlijk maakt dat u uiteindelijk zwanger kunt worden (of blijven) door in te grijpen, afhankelijk van uw specifieke omstandigheden.

Medicijnen zijn meestal de eerstelijnsbehandeling als uw arts onvruchtbaarheid bij u vaststelt. Deze medicijnen zijn bedoeld om de kans op conceptie en zwangerschap te vergroten.

Ze kunnen de vorm hebben van hormoonvervangers om de eisprong bij vrouwen te stimuleren, of van medicijnen om erectiestoornissen bij mannen te behandelen.

Artsen kunnen ook medicijnen voorschrijven om de kans te vergroten dat u zwanger blijft als u eenmaal zwanger bent, afhankelijk van uw redenen voor eerdere miskramen.

Daarnaast kan uw arts voor beide partners veranderingen in de levensstijl aanbevelen, zoals een gezond voedingspatroon, beperking van het alcoholgebruik of stoppen met roken.

 

Welke invloed heeft gezondheid op de vruchtbaarheid vóór de conceptie?

Het is waar dat de vruchtbaarheid kan afnemen met de leeftijd, maar soms heeft dit te maken met gezondheidsproblemen die zich kunnen ontwikkelen naarmate u ouder wordt. Zo kunnen schildklieraandoeningen bij vrouwen de vruchtbaarheid beïnvloeden. Infecties, kanker en slechte voeding kunnen de voortplantingskansen van zowel mannen als vrouwen aantasten.

Ook alcoholgebruik, roken en bepaalde medicijnen kunnen de vruchtbaarheid verstoren. Ga na of uw medicatielijst – en die van uw partner – verenigbaar is met zwanger worden.

In het ideale geval willen jij en je partner in goede gezondheid verkeren voordat de conceptie begint. Dit helpt niet alleen de kansen op zwangerschap te vergroten, maar de gezondheid van de ouders heeft ook rechtstreeks invloed op de gezondheid van de baby.

Een overzicht van studies uit 2019 stelde vast dat alcoholgebruik door mannen zelfs 6 maanden voor de conceptie het risico op aangeboren hartziekten bij de baby kan verhogen. Wetenschappers raadden vrouwen aan om een jaar voordat de conceptie start te stoppen met drinken.

Uw arts zal specifieke aanbevelingen doen om u te helpen in de best mogelijke gezondheid te komen tijdens uw medisch onderzoek.

 

Vruchtbaarheidsbehandelingen voor mannen vs. vrouwen

Hoewel vrouwen zich soms zorgen maken dat zij de oorzaak zijn van onvruchtbaarheid, is het onmogelijk om dat te weten zonder een medische evaluatie van beide partners. Een arts kan bepalen of mannelijke of vrouwelijke onvruchtbaarheid (of beide) u ervan weerhoudt zwanger te worden.

Een laag aantal zaadcellen of het onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden tijdens de geslachtsgemeenschap kan van invloed zijn op de vruchtbaarheid van mannen. In sommige gevallen kunnen medicijnen tegen erectiestoornissen helpen. Een laag aantal of slechte kwaliteit spermacellen betekent niet dat een zwangerschap onmogelijk is, maar het kan wel moeilijker zijn of langer duren.

Vrouwen die onvruchtbaar zijn, kunnen zich troosten met het feit dat er meerdere opties zijn om te helpen bij ovulatieproblemen, wat een veel voorkomende oorzaak is van onvruchtbaarheid bij vrouwen.

Sommige vrouwen hebben gewoon een duwtje in de rug nodig bij de ovulatie, of voor een regelmatige ovulatie. Uw arts kan ook hoge doses hormonen, zoals oestrogeen, voorschrijven om de ovulatie op te wekken.

Andere, krachtigere medicijnen worden toegediend in de vorm van injecties, een proces dat gecontroleerde ovariële hyperstimulatie wordt genoemd.

Deze kunnen worden behandeld met in-vitrofertilisatie (IVF). Bij dit proces worden zaadcellen in een laboratorium met een eicel bevrucht. Zodra het bevruchtingsproces is voltooid, wordt (worden) de eicel(len) tijdens de ovulatie naar uw baarmoeder overgebracht.

IVF is voor sommige paren een goede oplossing, maar voor anderen kan het een onbereikbare optie lijken omdat het duur kan uitvallen.

In-vitrofertilisatie (IVF) is een vorm van ondersteunende voortplantingstechnologie. Hierbij worden eicellen uit de eierstokken van de vrouw gehaald en bevrucht met sperma. Dit bevruchte eitje wordt een embryo genoemd. Het embryo kan worden ingevroren voor opslag of worden overgeplaatst naar de baarmoeder van de vrouw.

 

Afhankelijk van uw situatie, kan IVF gebruik maken van:

uw eicellen en het sperma van uw partner
uw eicellen en donorsperma
donoreicellen en het sperma van uw partner
donoreicellen en donorsperma
gedoneerde embryo’s

Uw arts kan ook embryo’s implanteren in een draagmoeder of zwangerschapsdrager. Dit is een vrouw die uw baby voor u draagt.

 

Waarom wordt In Vitro Fertilisatie uitgevoerd?

IVF helpt mensen met onvruchtbaarheid die graag een baby willen. IVF is duur en ingrijpend, dus stellen proberen vaak eerst andere vruchtbaarheidsbehandelingen. Deze kunnen bestaan uit het nemen van vruchtbaarheidsmedicijnen of intra-uteriene inseminatie. Bij die procedure brengt een arts sperma rechtstreeks over in de baarmoeder van de vrouw.

Onvruchtbaarheidskwesties waarvoor IVF nodig kan zijn, zijn onder meer

verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen ouder dan 40 jaar
geblokkeerde of beschadigde eileiders
verminderde werking van de eierstokken
endometriose
baarmoederfibromen
onvruchtbaarheid bij mannen, zoals een laag aantal zaadcellen of afwijkingen in de vorm van het sperma
onverklaarbare onvruchtbaarheid

Ouders kunnen ook voor IVF kiezen als ze het risico lopen een genetische afwijking door te geven aan hun nakomelingen. Een medisch laboratorium kan de embryo’s testen op genetische afwijkingen. Vervolgens implanteert een arts alleen embryo’s zonder genetische afwijkingen.

 

Hoe bereid ik me voor op In Vitro Fertilisatie?

Alvorens met IVF te beginnen, zullen vrouwen eerst een ovariële test ondergaan. Dit houdt in dat een bloedstaal wordt genomen en getest op het peil van het follikelstimulerend hormoon (FSH). De resultaten van deze test geven uw arts informatie over de grootte en de kwaliteit van uw eicellen.

Uw arts zal ook uw baarmoeder onderzoeken. Dit kan een echografie zijn, waarbij met behulp van geluidsgolven met een hoge frequentie een beeld van uw baarmoeder wordt gemaakt. De arts kan ook een scoop via de vagina in de baarmoeder inbrengen. Deze tests kunnen de gezondheid van uw baarmoeder aantonen en de arts helpen bepalen hoe de embryo’s het beste kunnen worden geïmplanteerd.

Mannen moeten een spermaonderzoek ondergaan. Dit houdt in dat een spermamonster wordt genomen, dat in een laboratorium wordt geanalyseerd op aantal, grootte en vorm van het sperma. Als de zaadcellen zwak of beschadigd zijn, kan een procedure nodig zijn die intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) wordt genoemd. Tijdens ICSI injecteert een technicus de zaadcellen rechtstreeks in de eicel. ICSI kan deel uitmaken van het IVF-proces.

 

De keuze voor IVF is een zeer persoonlijke beslissing. Er zijn een aantal factoren die u moet overwegen.

 

Wat doet u met eventuele ongebruikte embryo’s?


Hoeveel embryo’s wilt u terugplaatsen? Hoe meer embryo’s worden teruggeplaatst, hoe groter de kans op een meerlingzwangerschap. De meeste artsen zullen niet meer dan twee embryo’s terugplaatsen.
Hoe denkt u over de mogelijkheid van een tweeling, een drieling of een meerlingzwangerschap?
Hoe zit het met de juridische en emotionele kwesties in verband met het gebruik van gedoneerde eicellen, sperma en embryo’s of een surrogaat?
Wat zijn de financiële, fysieke en emotionele spanningen die gepaard gaan met IVF?

 

Hoe wordt In Vitro Fertilisatie uitgevoerd?

Er zijn vijf stappen betrokken bij IVF:

stimulatie
eicelpickup
inseminatie
embryokweek
overbrenging


Stimulatie
Een vrouw produceert normaal gesproken één eicel tijdens elke menstruatiecyclus. Voor IVF zijn echter meerdere eicellen nodig. Het gebruik van meerdere eicellen verhoogt de kans op de ontwikkeling van een levensvatbaar embryo. U krijgt vruchtbaarheidsmedicijnen om het aantal eicellen dat uw lichaam produceert te verhogen. Gedurende deze periode zal uw arts regelmatig bloedonderzoeken en echografieën uitvoeren om de productie van eicellen te controleren en uw arts te laten weten wanneer de eicellen moeten worden weggehaald.

Eicellen terughalen
Het wegnemen van eicellen staat bekend als folliculaire aspiratie. Het is een chirurgische ingreep die onder verdoving wordt uitgevoerd. De arts zal met behulp van een echografie een naald door de vagina, in de eierstok en in een eicel leiden. De naald zuigt eitjes en vloeistof uit elke follikel.

Inseminatie
De mannelijke partner moet nu een spermastaal geven. Een technicus mengt het sperma met de eicellen in een petrischaaltje. Als dat geen embryo’s oplevert, kan uw arts besluiten om ICSI te gebruiken.

Embryokweek
Uw arts controleert de bevruchte eicellen om te zien of ze zich delen en ontwikkelen. De embryo’s kunnen in deze periode worden getest op genetische afwijkingen.

Overbrenging
Wanneer de embryo’s groot genoeg zijn, kunnen ze worden ingeplant. Dit gebeurt normaal gesproken drie tot vijf dagen na de bevruchting. Bij de implantatie wordt een dun slangetje, een katheter genaamd, in uw vagina ingebracht, voorbij uw baarmoederhals, en in uw baarmoeder. Uw arts brengt vervolgens het embryo in uw baarmoeder.

De zwangerschap treedt in wanneer het embryo zich in de baarmoederwand nestelt. Dit kan 6 tot 10 dagen duren. Een bloedonderzoek zal uitwijzen of u zwanger bent.

 

 Wat zijn de complicaties van In Vitro Fertilisatie?

Zoals bij elke medische procedure, zijn er risico’s verbonden aan IVF. Complicaties zijn onder andere:

meerlingzwangerschappen, waardoor het risico op een laag geboortegewicht en vroeggeboorte toeneemt
miskraam (verlies van de zwangerschap)
buitenbaarmoederlijke zwangerschap (wanneer de eicellen zich buiten de baarmoeder innestelen)
ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS), een zeldzame aandoening waarbij een teveel aan vocht in de buik en borstkas ontstaat
bloeding, infectie of beschadiging van de darmen of blaas (zeldzaam)

 

Wat zijn de vooruitzichten op lange termijn?

De beslissing om al dan niet een in-vitrofertilisatie te ondergaan en hoe het verder moet als de eerste poging mislukt, is een ongelooflijk ingewikkelde beslissing. De financiële, fysieke en emotionele tol van dit proces kan moeilijk zijn. Praat uitvoerig met uw arts om te bepalen wat uw beste opties zijn en of in-vitrofertilisatie de juiste weg is voor u en uw gezin. Zoek eventueel een steungroep of counselor om u en uw partner door dit proces te helpen.

 

Hoe werkt medisch begeleide voortplantingstechnologie?

Bij vruchtbaarheidsbehandelingen denken paren die zwanger willen worden vaak alleen aan medicijnen en IVF, maar er zijn ook andere opties beschikbaar.

Ondersteunde voortplantingstechnologie is de naam voor vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij meer ondersteunde procedures en technieken worden gebruikt. Dit omvat ook intra-uteriene inseminatie (IUI), een procedure waarbij sperma rechtstreeks in de baarmoeder wordt geïnjecteerd om de eicellen te helpen bevruchten.

Ondersteunde procedures met hulp van derden is een andere optie waarbij paren kunnen kiezen voor donatie van eicellen, embryo’s of sperma. De beslissing om een eicel, sperma of embryo te laten doneren kan een emotioneel proces zijn, en uw arts kan u informeren over de voor- en nadelen van deze mogelijke oplossing.

 

Wanneer wordt een operatie toegepast bij vruchtbaarheidsbehandelingen?

Uw arts kan u een operatie aanbevelen als hij problemen met uw voortplantingsorganen aantreft. Een operatie wordt soms gebruikt om gescheurde of geblokkeerde eileiders te repareren, zodat een eicel met succes kan worden vrijgegeven en bevrucht.

Vruchtbaarheidsoperaties bij vrouwen kunnen ook helpen bij de behandeling van

littekens in het voortplantingskanaal
baarmoederfibromen
endometriose
poliepen

Bij mannen kunnen chirurgische opties worden gebruikt om spataderen, varicocellen genoemd, in de testikels te herstellen die bij sommige mannen tot onvruchtbaarheid kunnen bijdragen (hoewel veel mannen met deze aandoening geen problemen hebben met de vruchtbaarheid).

Chirurgie wordt soms ook gebruikt om de buisjes te helpen openen die sperma naar de penis brenge

 

Wat zijn de risico’s voor ouder en baby?

Hoewel aan de meeste medische ingrepen een zeker risico is verbonden, heeft de technologie zich zo ontwikkeld dat veel vruchtbaarheidsbehandelingen nu als vrij veilig worden beschouwd voor de ouders en de aanstaande baby.

Chirurgie kan risico’s inhouden, zoals infectie, en een eileideroperatie bij vrouwen kan ook het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap verhogen (een mogelijk ernstige aandoening waarbij een eicel en de daaropvolgende foetus aan de buitenkant van uw baarmoeder groeien).

Stel uw arts zoveel vragen als nodig is om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent en zich goed voelt bij alle mogelijke risico’s voordat u met een behandeling begint.

Wetenschappers proberen vast te stellen of vruchtbaarheidsbehandelingen een bedreiging vormen voor de gezondheid van een baby als hij eenmaal geboren is. Een studie uit 2019 Trusted force stelde vast dat baby’s geboren na een ingevroren embryotransfer een licht verhoogd risico op kinderkanker hadden. Dit gold echter alleen voor ingevroren embryotransfers, niet voor baby’s geboren na IVF of andere behandelingen.

Andere risico’s voor de baby kunnen een lager geboortegewicht inhouden en is er ook een grotere kans op vroeggeboorte. Er is sprake van vroeggeboorte als je baby eerder dan 37 weken zwangerschap wordt geboren. Het risico is hoger als je meerdere baby’s draagt.

 

Wat zijn de kansen op het krijgen van meerlingzwangerschappen?

Vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen leiden tot meerlingzwangerschappen. Hoewel dergelijke gevallen de laatse is een groot gedeelte van tweelinggeboorten en van de drieling- of meerlinggeboorten het gevolg waren van bevruchting met behulp van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Artsen kunnen dit nu terugdringen door het aantal embryo’s dat in één keer in de baarmoeder wordt teruggeplaatst te beperken.

Wat is het succespercentage van vruchtbaarheidsbehandelingen?

Tussen de 85 en 90 procent van de gevallen van onvruchtbaarheid zijn behandelbaar. Dit is goed nieuws voor de vele gezinnen in die hun onvruchtbaarheid willen overwinnen. Maar afgezien van leeftijd en gezondheid, hangt het succespercentage ook af van het type behandeling dat u kies

 

Hoe lang duurt het voordat vruchtbaarheidsbehandelingen werken?

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Sommige koppels hebben succes in de eerste maand dat ze medische hulp krijgen, terwijl anderen het jaren proberen. Het proces van vruchtbaarheidsbehandelingen kan lang en vermoeiend zijn, wat de stress kan verhogen.

Om u te helpen de best mogelijke behandeling te kiezen, zal uw arts uw gezondheidsgeschiedenis doornemen en kijken naar mogelijke voortplantingsproblemen bij zowel u als uw partner.

Kiezen voor vruchtbaarheidsbehandelingen is geen gemakkelijke taak, maar uw arts kan u helpen de juiste koers te bepalen voor een zo succesvol mogelijk resultaat.

Voor koppels die proberen zwanger te worden, zijn de vooruitzichten voor een gezonde zwangerschap en de magie van het ouderschap goed.

Tot 9 van de 10 mensen die als onvruchtbaar worden beschouwd, kunnen worden geholpen met vruchtbaarheidsbehandelingen. Hoewel sommige behandelingen duur en stressvol kunnen zijn en bepaalde risico’s inhouden, is het toch de moeite waard om met uw arts te praten over de beste handelwijze.

Medische ingrepen zijn geëvolueerd en dit is een van de beste tijden in de geschiedenis om hulp te krijgen bij de zoektocht naar een kind.


Lees ook ons blog : Wat u moet weten over endometriose

(54)