nostalgie, medischemallemolen.nl

Nostalgie, Waarom hebben we het nodig?

 

Nostalgie en heimwee maken deel uit van de menselijke ervaring. De meesten van ons associëren ze met gevoelens van droefheid en soms verlies. Spelen ze eigenlijk wel een positieve rol in de menselijke psyche?

De term “nostalgie” is afkomstig uit het Oudgrieks via het Nieuw-Latijn en is een samenstelling van de stamwoorden “nostos”, dat “thuis” betekent, en “algos”, dat “pijn” betekent.

In wezen verwijst het naar de pijn om ver van huis te zijn. De eerste keer dat “nostalgie” gebruik werd was in het 17e-eeuwse Zwitserland. De arts Johannes Hofer identificeerde het toen als een aandoening die specifiek was voor Zwitserse huursoldaten.

Hofer identificeerde nostalgie als een ziekte van de geest en hij beschreef het mechanisme als volgt:

“Nostalgie is de sympathie van een aangetaste verbeelding. Het ontstaat door het opwekken van vooral de ongewone en altijd aanwezige gedachte van het geboorteland in de geest.”


“aanhoudend denken aan thuis, huilbuien, angst, onregelmatige hartslag, anorexia, slapeloosheid en zelfs verstikkende gewaarwordingen.”

De arts J.J. Scheuchzer, die rond dezelfde tijd leefde en werkte als Hofer, had een gelijkaardige kijk op nostalgie. Hij argumenteerde echter dat het niet het resultaat was van een interne onevenwichtigheid van de geest,. Volgens hem was het een toestand beïnvloed door externe factoren.

Nostalgie en heimwee als ‘aandoeningen’

 

Eeuwenlang bleven artsen nostalgie begrijpen als een slechte gezondheidstoestand die behandeld moest worden. De opvattingen over de mechanismen en de typologie ervan en over welke bevolkingsgroepen erdoor werden getroffen, bleven in de loop der jaren verschuiven.

 

het begrip in de 17de – 18de

In een artikel uit 2008 merken professoren Wildschut, Sedikides en hun collega’s op dat de dokters in de 17de en 18de eeuw dachten dat nostalgie alleen de Zwitsers trof omdat ze het meestal waarnamen bij Zwitserse huursoldaten. Huursoldaten die hun diensten uitleenden aan buitenlandse legers.

Prof. Svetlana Boym schrijft dat in die tijd de remedies voor nostalgie bestonden uit :

“bloedzuigers, warme hypnotische emulsies, opium” en naar huis terugkeren, naar de Alpen.

 

begin 19de eeuw

Bij de start van de 19e eeuw begonnen artsen nostalgie echter te erkennen als een wijdverspreide aandoening die ze zagen als een vorm van melancholie of depressie.

 

in de loop 20ste eeuw

In de loop van de 20ste eeuw bleven artsen van mening veranderen over de aard van nostalgie. Hoewel ze het meestal associeerden met heimwee, een nutteloos psychologisch mechanisme. Een mechanisme ervaren door studenten en migranten die zich niet kunnen aanpassen aan een nieuw leven ver weg van huis.

In hun artikel uit 2008 leggen Profs Wildschut, Sedikides, en hun collega’s uit:

In het begin van de 20ste eeuw werd nostalgie beschouwd als een psychiatrische stoornis. Symptomen waren angst, droefheid en slapeloosheid.

Tegen het midden van de 20ste eeuw beschouwden psychodynamische benaderingen nostalgie als een onderbewust verlangen. Een verlangen om terug te keren naar een vroegere levensfase. Het werd het bestempeld als een repressieve compulsieve stoornis. Kort daarna is nostalgie gedegradeerd tot een variant van depressie, gekenmerkt door verlies en verdriet, maar nog steeds gelijkgesteld met heimwee”.

 

Gids met alles over beginnen met mediteren

 

  • immigrantenpsychose
  • een mentaal onderdrukkende dwangstoornis
  • of een regressieve manifestatie die nauw verwant is aan het probleem van verlies, rouw, onvolledige rouw
  • en tenslotte, depressie

Volgens Profs Wildschut, Sedikides, en hun collega’s, begonnen dokters en onderzoekers in de late 20ste eeuw een onderscheid te maken tussen nostalgie en heimwee.

Zij suggereren dat heimwee werd verward met geestelijke gezondheidsproblemen. Problemen zoals verlatingsangst, terwijl nostalgie werd geassocieerd met geïdealiseerde beelden van de kindertijd of gelukkige tijden uit het verleden.

Wat zijn de voordelen van nostalgie?

 

Is nostalgie – en zelfs heimwee – een teken dat iemand zich niet kan aanpassen aan een nieuw leven, een nieuwe omgeving, of aan de realiteit van het volwassen leven? Of speelt het ook een positieve rol in de menselijke psyche?

Artsen behandelen nostalgie niet langer als een aandoening, maar het fenomeen blijft onderzoekers interesseren.

Profs Wildschut, Sedikides en hun collega’s probeerden meer te weten te komen over deze mentale toestand in een reeks studies die in 2006 werden uitgevoerd.

Eén studie, gebaseerd op de zelf-gerapporteerde ervaringen van de deelnemers, gaf aan dat nostalgie, over het algemeen, “een positief getinte en zelf-relevante emotie is. Een emotie die vaak geassocieerd wordt met het herinneren van ervaringen. Ervaringen met interacties met belangrijke anderen of van gedenkwaardige levensgebeurtenissen.

Nostalgische herinneringen, zo ontdekten de onderzoekers, bevatten vaak een mengeling van geluk en verdriet die uiteindelijk samen een constructief verhaal vormden.

Hoewel de meeste verhalen zowel negatieve als positieve elementen bevatten, werden deze elementen vaak zo naast elkaar geplaatst dat ze een verlossende sequentie vormden. Een narratief patroon dat van een negatieve naar een positieve of triomfantelijke levensscène evolueert.

Een tweede studie bevestigde dat nostalgie helpt bij het vormen van een constructief verhaal van betekenisvolle gebeurtenissen uit het verleden. Ze identificeerde ook enkele van de meest voorkomende triggers van nostalgie.

Volgens de onderzoekers ervaarden de meeste deelnemers nostalgie wanneer ze geconfronteerd werden met moeilijke levenssituaties. Levenssituaties, zoals huidige zorgen en angsten. Dit suggereerde dat het terugdenken aan een gelukkiger of zinvoller tijdperk de deelnemers hielp om met de huidige onzekerheden om te gaan.

 

De belangrijkste voordelen van nostalgie waren het vermogen om :

 

positief affect op te wekken,
sociale banden te versterken
en positieve zelfwaardering te verhogen

Nostalgie is een emotionele ervaring is die verenigt,.
Het helpt ons gevoel te verenigen van wie we zijn:

ons zelf, onze identiteit in de loop van de tijd
en ons een gevoel geeft van wie we willen zijn in de toekomst.”

Meest recent, in juni 2020, tonen Dr. Andrew Abeyta – van The State University of New Jersey in Camden – en zijn collega’s aan dat het toegeven aan nostalgisch denken kan helpen om de negatieve psychologische impact van eenzaamheid te verminderen.

Gebaseerd op het huidige onderzoek, kan het stoppen van de cyclus van eenzaamheid inhouden dat we naar het verleden kijken voor vertrouwen en aanmoediging.

Dus wanneer onze gedachten terugvallen op gekoesterde herinneringen uit het verleden, is het misschien het beste om onszelf deze bitterzoete ervaring toe te staan.

 

(58)