NLP, medischemallemolen.nl

Meer rust in je hoofd met NLP

Neurotaalkundig programmeren of NLP  is een nieuw studiegebied en gaat in feite over de manier waarop we ons leven leiden. Een studie over de manier waarop we ons gedragen en de manier waarop we communiceren. Deze patronen omvatten onder andere wat we denken, wat we doen en onze mentale opbouw.NLP heeft ook betrekking op onze emoties en onze zintuigen. NLP omvat dan ook een groot gebied en heeft zijn toepassingen op verschillende gebieden. Geeft NLP meer rust in je hoofd?

 

Simpel gezegd kunnen we NLP zien als een methode voor persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei.  Een methode waarbij het gebruikt wordt als een instrument voor prestatieverbetering. NLP geeft ons ook een beter model voor effectieve communicatie met zowel zichzelf als met anderen. NLP maakt gebruik van ‘modellering’ of het creëren van modellen voor menselijk gedrag. De aanpak is zeer krachtig en succesvol. Het gedrag van zeer effectieve performers wordt bestudeerd waarna de resultaten worden omgezet in gebruiksvriendelijke technieken. Deze technieken worden in workshops gebruikt om mensen te helpen om in korte tijd te leren. Het aanleren van technieken die anders jaren zouden kunnen duren.

Mensen zijn geïnteresseerd in NLP is omdat het de mogelijkheid geeft om persoonlijke groei  te bewerkstelligen.  NLP geeft inzicht in de manier van denken en gedrag van anderen. Het leert je de technieken ontwikkelen die je nodig hebt om positief te veranderen. Je krijgt de vaardigheden om je leven effectief te leiden, door je geest, lichaam en emoties actief in te zetten.

 

De kennisbank van NLP groeit voortdurend. Met nieuwe technieken om onze manier van denken, handelen en voelen te verbeteren. Het ontwikkelen van NLP-vaardigheden geeft je de mogelijkheid om

  • Wees beter in wat je doet
  • Ontwikkel de nodige vaardigheden en houdingen om dingen te doen die je wilt doen
  • Duidelijkheid van denken ontwikkelen
  • Beter communiceren
  • Wees effectiever in het managen van je gedachten, stemmingen en gedrag
  •  De belangrijkste focus van NLP is het bestuderen en begrijpen van de factoren die leiden tot succes en falen.

 

Begrijpen wat NLP is

 

In de neurologische programmering heeft ‘neuro’ betrekking op het brein en zijn netwerk van zenuwcellen. Deze zenuwcellen vervullen de functie van het verzenden, ontvangen en opslaan van signalen die zich vertalen in informatie voor de hersenen. Taalkundig’ heeft betrekking op het gebruik van taal. Deneuro-linguïstiek gaat dus over de manier waarop het zenuwstelsel en de taal elkaar beïnvloeden. Programmeren is het uitvoeren van een geplande volgorde van handelingen om een verwacht resultaat te bereiken. We kunnen dus neurolinguïstisch programmeren definiëren als het gebruik van taal op een geplande manier om een vooraf gepland resultaat te krijgen.

We hebben de neiging om op verschillende dingen te reageren op basis van onze ervaringen en gevoelens uit het verleden. Zo kunnen twee mensen hetzelfde zien, maar er toch totaal anders op reageren. Het hangt af van wat voor ervaring ze hierover in het verleden hebben gehad. Wanneer ze informatie verwerken over wat ze mentaal zien, zijn de factoren die een rol spelen zowel goede als slechte ervaringen, hun meningen en waardesystemen, enz. Hierdoor kan de interpretatie van wat ze zien totaal verschillend zijn.

 

De ingrediënten van NLP

 

In plaats van in te gaan op te veel technische details, kunnen we samenvatten door te zeggen dat NLP bestaat uit de volgende ‘ingrediënten’:
Een set van overtuigingen die je begeleidt bij de communicatie met mensen…
Een duidelijk model voor vraag- en luistervaardigheid
Een benadering van het beïnvloeden van vaardigheden, taal en metafoorgebruik die put uit het gebied van de klinische hypnose
Een effectieve groep van oefeningen die helpen bij gedragsverandering bij mensen
Krachtige technieken voor het opbouwen van relaties

NLP heeft vooral te maken met de manier waarop mensen dingen doen en niet met de grondgedachte achter wat ze doen. Dus als iemand het moeilijk vindt om een instrument te bespelen, zal NLP de beperkende factoren identificeren die de persoon ervan weerhouden om het instrument te bespelen, in plaats van de reden waarom de persoon niet leert. Als deze beperkende factoren eenmaal bekend zijn, is de volgende stap om er vanaf te komen, zodat het leren resultaat oplevert. 

 

Je super goed voelen zonder reden en meer rust in je hoofd met NLP

 

Ons wordt niet geleerd hoe we het beste met onze emoties en gedachten kunnen omgaan waardoor we vaak een te negatieve mindset hebben en we belemmeringen ervaren bij hetgeen we willen bereiken.
Marco Honkoop is een ervaren NLP coach en trainer die al jarenlang mensen helpt om hun mentale belemmeringen te overwinnen en controle krijgen over hun emoties en gedachten zodat ze meer ontspanning, geluk en succes krijgen in hun leven en daardoor meer vrijheid ervaren.

 

Wanneer jij wil ervaren wat NLP voor jou kan betekenen meld je dan aan voor de Introductie Training NLP:  klik hier 

 

Gids met alles over beginnen met mediteren

 

 

(45)