depressie, medischemallemolen.nl

Het verschil tussen depressie en gewoon verdrietig

 

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben op een bepaald moment in hun leven te maken met verdriet of depressie. Maar het verschil herkennen tussen de diagnose een depressie en de emotie verdriet kan iemand helpen om beide op een gezonde manier te verwerken.

Je verdrietig voelen is een integraal onderdeel van depressie, maar ze zijn niet hetzelfde. Het kennen en begrijpen van de verschillen kan iemand helpen te herkennen wanneer behandeling nodig is.

In dit artikel helpen we de lezer dit onderscheid te maken en geven we behandelingsmogelijkheden voor depressie.

 


Het verschil kennen tussen een depressie en verdriet

 

Het definiëren van droefheid en depressie is belangrijk voor het verbeteren van het welzijn.

 

Droevig


Verdriet is een onderdeel van depressie, maar ze zijn verschillend.
Droefheid is een normale menselijke emotie die ieder mens ervaart op stressvolle of sombere momenten.

Een aantal gebeurtenissen in het leven kan mensen verdrietig of ongelukkig maken. Het verlies of de afwezigheid van een geliefde, echtscheiding, verlies van baan of inkomen, financiële problemen, of problemen thuis kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op de stemming.

Ook het zakken voor een examen, het niet krijgen van een baan of andere teleurstellende gebeurtenissen kunnen mensen verdrietig maken.

Iemand die verdrietig is, kan echter meestal verlichting vinden door te huilen of zijn frustraties uit te praten. Vaker wel dan niet heeft verdriet te maken met een specifieke trigger.

Verdriet gaat meestal met de tijd over. Als het niet overgaat, of als de persoon niet meer in staat is om normaal te functioneren, kan dit een teken van depressie zijn.

Als de sombere stemming erger wordt of langer dan 2 weken aanhoudt, moet de persoon met zijn arts praten.Depressie

Het is een psychische aandoening die een allesoverheersend effect heeft op veel delen van iemands leven. Het kan voorkomen bij mensen van alle geslachten en leeftijden en verandert gedrag en attitudes.

 

Symptomen zijn onder meer:

 

gevoelens van ontmoediging
droefheid
hopeloosheid
gebrek aan motivatie
verlies van interesse in activiteiten die de persoon ooit leuk vond

In ernstige gevallen kan de betrokkene aan zelfmoord denken of een zelfmoordpoging ondernemen. Hij of zij heeft misschien geen zin meer om tijd door te brengen met familie of vrienden, houdt misschien op met hobby’s of kan niet meer naar het werk of naar school.

Als deze gevoelens van twijfel langer dan 2 weken aanhouden, kan een gezondheidsdeskundige de diagnose “depressieve stoornis” (MDD) stellen.


Symptomen van MDD zijn onder meer:

 

een dagelijkse depressieve stemming die het grootste deel van de dag aanhoudt, bijna elke dag, met merkbare tekenen van hopeloosheid en droefheid
verlies van belangstelling voor normale activiteiten gedurende langere tijd
aanzienlijk en onbedoeld gewichtsverlies of -toename
slapeloosheid of verhoogde hoeveelheden slaap die een normaal schema beïnvloeden
vermoeidheid en weinig energie
dagelijkse gevoelens van waardeloosheid of buitensporig schuldgevoel
onvermogen om zich te concentreren of beslissingen te nemen
terugkerende gedachten aan de dood, suïcidale gedachten, of zelfmoordpogingen of -plannen

Iemand die langer dan 2 weken een van deze vijf symptomen ervaart, heeft een medisch probleem in plaats van een langdurige ervaring van droefheid.

In tegenstelling tot verdriet, kan een depressie iemand laten worstelen om de dag door te komen. Verdriet is slechts één element van depressie.

 

Cursussen Gezonder Leven

Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedereen die aan een gezondere leefstijl wil beginnen of even vast zit en graag weer door wil gaan.

BEKIJK HIER HET AANBOD

 

 

Behandeling voor depressie

 

Als iemand langer dan 2 weken depressieve symptomen heeft, moet hij of zij professionele hulp zoeken.

Een arts kan helpen bij het bepalen van de mate van behandeling die nodig is om de symptomen te beheersen.

Na de diagnose zijn mogelijke behandelingen medicatie, counseling en psychotherapie.

 

Medicijnen

 

Psychotherapie en medicijnen kunnen mensen met een depressie helpen.
Medicijnen omvatten (SSRI’s), een soort antidepressiva.

Deze werken door het verhogen van het serotonineniveau in de hersenen. Serotonine is een chemische boodschapper die de stemming helpt verbeteren.

Deze medicijnen kunnen de symptomen van depressie verlichten, hoewel ze een risico op bijwerkingen met zich meebrengen.

Bijvoorbeeld, wanneer mensen voor het eerst antidepressiva gebruiken, bestaat het risico dat de symptomen eerder verslechteren dan verbeteren. Familieleden van de persoon die de medicatie neemt, moeten de persoon goed in de gaten houden en medische hulp inroepen als de symptomen verergeren.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft haar bezorgdheid geuit over het feit dat sommige SSRI’s kunnen leiden tot verhoogde zelfmoordgedachten bij jongere mensen en een zeker risico kunnen vormen voor de foetus als ze tijdens de zwangerschap worden ingenomen.

Bij het voorschrijven van SSRI’s moeten voorschrijvers zorgvuldig de voor- en nadelen van het gebruik tegen elkaar afwegen.

 

Psychotherapie en counseling

 

Psychotherapie houdt in dat men praat met een opgeleide professional.

Een persoon kan psychotherapie volgen op zichzelf of met ondersteuning van antidepressiva. Een therapeut kan helpen bij het identificeren van probleemgebieden, het aanleren van methoden om met de problemen om te gaan , en het onderwijzen van een persoon over de realiteit van de aandoening.

Een medisch team kan iemand met een ernstige depressie in een ziekenhuis opnemen als hij of zij een direct gevaar voor zichzelf vormt, hetzij vanwege het risico op zelfmoord, hetzij omdat hij of zij niet in staat is voor zichzelf te zorgen.

Ambulante voorzieningen en psychotherapieklinieken kunnen helpen bij de zorg op lange termijn.


Depressie en verdriet zijn met elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde.

 

Verdriet is een emotie die iedereen ervaart, vaak na stressvolle of verontrustende gebeurtenissen in het leven. Depressie is een allesoverheersende en aanhoudende psychische aandoening die het dagelijks leven drastisch kan beïnvloeden.

Specifieke triggers zullen vaak verdriet veroorzaken, terwijl depressie geen aanwijsbare oorzaak kan hebben. Droefheid is een onderdeel van depressie, maar meer tijdelijk van aard.

Raadpleeg een arts als de somberheid onevenredig lang lijkt aan te houden. Dit kan wijzen op de ontwikkeling van een depressie.

 

Gids met alles over beginnen met mediteren

(82)