gelukkig zijn

Gelukkig zijn. Bestaat het geluksgen?

 

Een enorme studie waarbij meer dan 190 onderzoekers in 140 onderzoekscentra in 17 landen betrokken waren, heeft genetische varianten gelokaliseerd die in verband worden gebracht met gelukkig zijn en andere eigenschappen.

De studie die hieronder wordt beschreven is een van de grootste ooit gepubliceerde studies naar de genen die betrokken zijn bij het menselijk gedrag.

In het tijdschrift Nature beschrijft het internationale team hoe het genomische gegevens van honderdduizenden mensen heeft geanalyseerd. Een analyse om genetische varianten te vinden die verband houden met onze gevoelens van gelukkig zijn, welzijn, depressie en neuroticisme.

Snelle feiten over gelukkig zijn en het geluksgen

  • Naar schatting 350 miljoen mensen lijden aan depressie, wereldwijd.
  • Het huidige begrip van de rol van genetica in karaktereigenschappen is fragmentarisch.
  • De meest recente studie heeft genvarianten gevonden die verband houden met depressieve trekken en neuroticisme.
  • De individuele rol van genen en omgeving ontrafelen is een uitdaging.

Het tegenovergestelde van gelukkig zijn

Onderzoekers hebben genetische varianten gevonden die verband houden met subjectief welzijn. Hoe gelukkig een persoon denkt of zich voelt over zijn of haar leven.

Depressie is een slopende aandoening die een ongelooflijk aantal mensen treft, wereldwijd.

Depressie, gekenmerkt door een voortdurend lage stemming, gevoelens van hopeloosheid en wanhoop, en een laag gevoel van eigenwaarde, is een groot probleem.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt depressie de “belangrijkste oorzaak van invaliditeit wereldwijd” en verwijst ernaar als “een belangrijke bijdrage aan de totale mondiale ziektelast”.

De WHO schat dat wereldwijd 350 miljoen mensen aan een depressie lijden.

Dit geeft aan hoe ontdekkingen op dit gebied nuttig kunnen zijn. Elk onderzoek dat licht kan werpen op de oorzaken en mogelijke behandelingen van depressie kan de hele wereld ten goede komen.

Tot op heden is er zeer weinig informatie beschikbaar over de specifieke rol van genen op karaktereigenschappen; eerder onderzoek werd beperkt door het kleine aantal deelnemers. De huidige studie trachtte dit recht te zetten en verdiepte zich in grotere delen van de gegevens.


Bekijk hier het volledige gamma


Genen en voorbestemdheid

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat individuele verschillen in geluk en welzijn verband zouden kunnen houden met genetische verschillen tussen mensen. Er is steeds meer belangstelling voor dit onderwerp. Steeds meer wordt aangetoond dat welzijn een factor is in zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid.

De onderzoekers waarschuwen echter dat genen niet het hele verhaal zijn. Vooral als het gaat om het bepalen van hoe mensen denken en voelen over hun leven. Ze leggen uit dat de omgeving, en hoe die samenwerkt met de genen, net zo belangrijk is.

Maar het bestuderen van de genen kan ons helpen te begrijpen waarom sommige mensen biologisch voorbestemd. Voorbestemd om deze symptomen te ontwikkelen, merken ze op.


Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben


Vervolgonderzoek

De onderzoekers hopen ook dat de bevindingen, die beschikbaar zijn voor vervolgonderzoek, zullen helpen om het beeld te verduidelijken. Een verduidelijking van wat de verschillen in geluk veroorzaakt. Zij zien deze baanbrekende ontdekking als slechts het begin. Er is groot geloof dat de varianten die zij hebben gelokaliseerd slechts een klein deel zijn van wat er nog ontdekt moet worden.

“Deze studie is zowel een mijlpaal als een nieuw begin.
Een mijlpaal omdat we nu zeker weten dat er een genetisch aspect is aan geluk. Een nieuw begin omdat de drie varianten waarvan we weten dat ze een rol spelen slechts een klein deel uitmaken van de verschillen tussen mensen. Wij verwachten dat vele varianten een rol spelen.

De genetische overlap met depressieve symptomen die we hebben gevonden, is ook een doorbraak. Dit laat zien dat onderzoek naar geluk ook nieuwe inzichten kan bieden.
Inzichten in de oorzaken van een van de grootste medische uitdagingen van onze tijd: depressie.”

De onderzoekers zijn niet van plan hun zoektocht te stoppen; ze gaan door met hun onderzoek naar de genetische basis van wat sommige mensen gelukkiger maakt dan anderen. De eerdere bevindingen zullen als springplank dienen voor een diepere duik in menselijke eigenschappen.

Natuurlijk is geluk een waardig onderwerp om te bestuderen. De bevindingen van onderzoeken zoals deze zijn vooral gericht op het blootleggen van het ontstaan van de tegenpool van geluk – depressie.

Aangezien het een van de meest voorkomende, slopende stoornissen in de ontwikkelde wereld is, moeten alle aanwijzingen voor de oorsprong van depressie grondig worden onderzocht. Genetische markers zouden uiteindelijk kunnen fungeren als vroegtijdige waarschuwingssignalen, diagnostische hulpmiddelen of zelfs de basis kunnen worden van medische interventies.

Lees ook ons blog : https://medischemallemolen.nl/gezondheidsblog/een-betere-algemene-gezondheid/30-tips-voor-gezonder-leven/

(55)