epilepsie, medischemallemolen.nl

Epilepsie aanvallen, wat u moet weten.

 

Mensen met epilepsie hebben meestal last van terugkerende aanvallen. Deze aanvallen ontstaan door een verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen, waardoor de berichtgeving tussen de hersencellen tijdelijk wordt verstoord.

In dit artikel worden de vele vormen van epilepsie uitgelegd, met inbegrip van de symptomen, behandelingsmogelijkheden en prognoses.

 

Definitie van epilepsie


De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) omschrijven epilepsie als “een veel voorkomende hersenaandoening die herhaaldelijke aanvallen veroorzaakt”.

 

Symptomen van epilepsie aanvallen

 

Een persoon met epilepsie kan last hebben van korte black-outs of een verward geheugen.
Het belangrijkste symptoom van epilepsie zijn terugkerende aanvallen. Als iemand echter een of meer van de volgende symptomen ervaart, moet hij of zij medische hulp zoeken, omdat dit kan wijzen op epilepsie:

 • een stuiptrekking zonder koorts
 • korte black-outs of verward geheugen
 • periodieke flauwvallen, waarbij de patiënt de controle over zijn blaas of darmen verliest, vaak gevolgd door extreme vermoeidheid
 • tijdelijk niet reageren op instructies of vragen
 • plotselinge stijfheid zonder duidelijke reden
 • plotseling vallen zonder duidelijke reden
 • plotseling met de ogen knipperen zonder duidelijke prikkels
 • plotselinge vlagen van kauwen zonder duidelijke reden
 • tijdelijk versuft lijken en niet in staat zijn te communiceren
 • herhalende bewegingen die onwillekeurig lijken
 • zonder aanwijsbare reden angstig zijn
 • paniek of woede
 • eigenaardige veranderingen in zintuigen, zoals reuk, tast en geluid
 • schokken met armen, benen of lichaam, die zich voordoen als een cluster van snelle schokken bij baby’s

Het is van vitaal belang om een arts te raadplegen als een van deze symptomen zich herhaaldelijk voordoet.

De volgende aandoeningen kunnen soortgelijke symptomen veroorzaken als die hierboven, zodat sommige mensen ze kunnen verwarren met die van epilepsie:

 • hoge koorts met epilepsieachtige verschijnselen
 • flauwvallen
 • narcolepsie, of terugkerende episodes van slaap gedurende de dag
 • kataplexie, of perioden van extreme spierzwakte
 • slaapstoornissen
 • nachtmerries
 • paniekaanvallen
 • fuga-toestand, een zeldzame psychiatrische aandoening waarbij een persoon details over zijn identiteit vergeet
 • psychogene aanvallen, of aanvallen met een psychologische of psychiatrische oorzaak

 

Behandeling voor epilepsie aanvallen

 

Er is momenteel geen genezing voor de meeste vormen van epilepsie.

Een arts kan anti-epileptica voorschrijven om epileptische aanvallen te helpen voorkomen. Als deze medicijnen niet werken, zijn een operatie, nervus vagus stimulatie of een speciaal dieet andere mogelijke opties.

Het doel van de artsen is om nieuwe aanvallen te voorkomen. Ze streven er ook naar bijwerkingen te voorkomen, zodat de persoon een actief en productief leven kan leiden.

 

Anti-epileptica

 

Anti-epileptica blijken aanvallen in ongeveer 60-70% van de gevallen te helpen beheersen, het type aanval dat iemand heeft, zal bepalen welk specifiek geneesmiddel de arts zal voorschrijven.

De meeste anti-epileptica worden via de mond ingenomen. Veelgebruikte medicijnen voor de behandeling van epilepsie zijn onder meer:

valproïnezuur
carbamazepine
lamotrigine
levetiracetam

Het is belangrijk op te merken dat sommige medicijnen bij de ene persoon epileptische aanvallen kunnen voorkomen en bij de andere niet. En zelfs als iemand het juiste medicijn vindt, kan het enige tijd duren voordat de ideale dosering is gevonden.

 

Chirurgie

 

Als ten minste twee medicijnen geen effect hebben gehad op het onder controle houden van de aanvallen, kan een arts overwegen om epilepsiechirurgie aan te bevelen. Uit een Zweedse studie uit 2013 bleek dat 62% van de volwassenen en 50% van de kinderen met epilepsie na een epilepsieoperatie gedurende ongeveer 7 jaar geen aanvallen meer hadden.

Een chirurgische optie is o.a. het implanteren van een apparaatje in de borstkas om de nervus vagus in de onderhals te stimuleren. Het apparaat zendt voorgeprogrammeerde elektrische stimulatie naar de hersenen om aanvallen te helpen verminderen.

 

Dieet

 

Dieet kan een rol spelen bij het verminderen van aanvallen. Een onderzoek uit 2014 dat verscheen in het tijdschrift Neurology suggereerde dat diëten met veel vet en weinig koolhydraten kinderen en volwassenen met epilepsie ten goede zouden kunnen komen.

Vijf van de studies in het onderzoek gebruikten het ketogeen dieet, terwijl vijf andere een aangepast Atkins dieet gebruikten. Typische voedingsmiddelen in deze diëten zijn eieren, spek, avocado’s, kaas, noten, vis, en bepaalde vruchten en groenten.

Uit het onderzoek bleek dat bij 32% van de deelnemers aan het ketogeen dieet en 29% van de deelnemers aan het Atkins dieet de regelmaat van de aanvallen met ten minste 50% afnam. Veel deelnemers hadden echter moeite om deze diëten vol te houden.

Specifieke diëten kunnen in sommige gevallen gunstig zijn, maar meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Oorzaken van epilepsie aanvallen

 

De berichtensystemen in de hersenen controleren elke functie in het menselijk lichaam. Epilepsie ontwikkelt zich door een verstoring in dit systeem, wat het gevolg kan zijn van een disfunctie van de hersenen.

In veel gevallen zullen professionals in de gezondheidszorg de exacte oorzaak niet kennen. Sommige mensen erven genetische factoren die de kans op epilepsie vergroten. Andere factoren die het risico kunnen verhogen zijn

hoofdletsel, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk
hersenaandoeningen, zoals beroerte en tumoren
infectieziekten, zoals virale encefalitis
cysticercose
AIDS
prenataal letsel of hersenbeschadiging die voor de geboorte optreedt
ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme en neurofibromatose

Volgens de CDC is de kans op epilepsie het grootst bij kinderen jonger dan 2 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

 

Komt epilepsie veel voor?

 

Er zijn in Nederland zo’n 200.000 mensen met epilepsie. Per jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen in ons land de diagnose epilepsie. Met een behandeling wordt uiteindelijk ongeveer 70% aanvalsvrij. Bij mannen komt epilepsie 15% vaker voor dan bij vrouwen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat epilepsie wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen treft.

 

Types

 

Artsen kunnen soms de oorzaak van iemands aanvallen achterhalen. Er zijn twee hoofdtypen epilepsieaanvallen, afhankelijk van het feit of ze de oorzaak al dan niet kunnen vaststellen:

Idiopathische, of cryptogene: Er is geen duidelijke oorzaak, of de dokter kan er geen aanwijzen.
Symptomatisch: De dokter weet wat de oorzaak is.

Er zijn ook drie omschrijvingen van aanvallen – partiële, gegeneraliseerde en secundaire gegeneraliseerde – afhankelijk van in welk deel van de hersenen de aanval ontstaat.

De ervaring van een persoon tijdens een aanval zal afhangen van het getroffen hersengebied en hoe wijd en snel de elektrische activiteit in de hersenen zich vanuit dat eerste gebied verspreidt.

In de onderstaande paragrafen worden partiële, gegeneraliseerde en secundaire gegeneraliseerde aanvallen in meer detail besproken.

 

Gedeeltelijke aanval

 

Een partiële aanval treedt op wanneer de epileptische activiteit plaatsvindt in één deel van de hersenen van een persoon. Er zijn twee subtypes van partiële aanvallen:

Eenvoudige partiële aanval: Tijdens dit type aanval, is de persoon bij bewustzijn. In de meeste gevallen zijn ze zich ook bewust van hun omgeving, zelfs wanneer de aanval aan de gang is.
Complexe partiële aanval: Tijdens dit type aanval, is de persoon niet meer bij bewustzijn. Ze zullen zich de aanval meestal niet herinneren. Als ze dat wel doen, zal hun herinnering vaag zijn.


Gegeneraliseerde aanval


Een gegeneraliseerde aanval treedt op wanneer de epileptische activiteit beide hersenhelften aantast. De persoon verliest gewoonlijk het bewustzijn terwijl de aanval aan de gang is.
Secundaire gegeneraliseerde aanval
Een secundaire gegeneraliseerde aanval treedt op wanneer de epileptische activiteit begint als een partiële aanval, maar zich uitbreidt naar beide hersenhelften. Naarmate deze aanval vordert, zal de persoon het bewustzijn verliezen.

 

Diagnose

 

Om de diagnose epilepsie te stellen, zal een arts de medische voorgeschiedenis van een persoon en de symptomen die hij of zij heeft ervaren, met inbegrip van een beschrijving en tijdlijn van vroegere aanvallen, doornemen.

Hij kan ook om tests vragen om het type epilepsie en het soort aanvallen dat de persoon heeft vast te stellen. Op basis van deze resultaten zal de arts behandelingsopties kunnen aanbevelen, zoals anti-epileptica.

 

Testen op epilepsie

 

Een EEG kan artsen helpen bij het testen op epilepsie.
Verschillende soorten beeldvormende onderzoeken kunnen een arts helpen de diagnose epilepsie te stellen. Deze tests omvatten:

 • een EEG, om te zoeken naar abnormale hersengolven
 • CT- en MRI-scans, om tumoren of andere structurele onregelmatigheden op te sporen
 • functionele MRI-scans, waarmee de normale en abnormale hersenfunctie in specifieke gebieden kan worden vastgesteld
 • CT-scans met enkelvoudige fotonenemissie, waarmee de oorspronkelijke plaats van een aanval in de hersenen kan worden opgespoord
 • een magnetoencefalogram, dat met behulp van magnetische signalen onregelmatigheden in de hersenfunctie kan opsporen

De arts kan ook bloedonderzoeken gebruiken om eventuele onderliggende aandoeningen die de epilepsie zouden kunnen veroorzaken, te identificeren. Neurologische tests kunnen de arts ook helpen bij het vaststellen van het type epilepsie dat de persoon heeft.

 

Is epilepsie genetisch?

 

Volgens een onderzoek uit 2015 komt ongeveer 70-80% van de gevallen van epilepsie voor als gevolg van genetica.

Een 2017 review van onderzoek koppelde meer dan 900 genen aan epilepsie. Dit aantal blijft groeien naarmate er meer studies plaatsvinden.

Genen kunnen rechtstreeks verband houden met epilepsie, met hersenafwijkingen die tot epilepsie kunnen leiden, of met andere genetische aandoeningen die aanvallen kunnen veroorzaken.

Sommige mensen erven genetische factoren. Echter, bepaalde genetische mutaties kunnen ook epilepsie veroorzaken bij mensen zonder een familiegeschiedenis van de aandoening.

Een arts kan soms vragen om genetische tests om de oorzaak van epilepsie te bepalen.

 

Triggers

 

Een verscheidenheid aan factoren kan leiden tot epileptische aanvallen. Een onderzoek uit 2014 identificeerde stress, slaaptekort en vermoeidheid als de meest voorkomende triggers onder 104 deelnemers. Flikkerende lichten en veel alcoholgebruik kunnen ook aanvallen veroorzaken.

Stress is een veel voorkomende oorzaak van epileptische aanvallen, maar de reden is onduidelijk. Onderzoek uit 2016 in het tijdschrift Science Signaling richtte zich op deze trigger. Het team ontdekte dat de stressrespons van de hersenen anders werkte bij ratten met epilepsie dan bij ratten zonder epilepsie.

Uit het onderzoek bleek ook dat het molecuul dat normaal gesproken hersenactiviteit onderdrukt in reactie op stress, in plaats daarvan de activiteit versterkte. Dit kan bijdragen aan epileptische aanvallen.

 

Epilepsie vs. aanvallen

 

Aanvallen zijn het belangrijkste symptoom van epilepsie.

Sommige mensen hebben maar één aanval, of ze kunnen aanvallen krijgen die niet het gevolg zijn van epilepsie.

Het is zelfs mogelijk dat artsen niet-epileptische aanvallen verkeerd diagnosticeren als epilepsie. Niet-epileptische aanvallen zijn echter niet het gevolg van abnormale elektrische activiteit in de hersenen. De oorzaken ervan kunnen lichamelijk, emotioneel of psychologisch zijn.

Er zijn ook verschillende soorten aanvallen, die kunnen verschillen bij mensen met epilepsie. Bij twee mensen met epilepsie, bijvoorbeeld, kan de aandoening er anders uitzien.

Daarom omschrijft de CDC epilepsie als een spectrumstoornis.

 

Waarschuwingsapparaten

 

Sommige apparaten kunnen aanvallen monitoren en zorgverleners waarschuwen, wat mogelijk de behandeling ten goede komt en plotselinge onverwachte dood bij epilepsie helpt voorkomen.

Bijna 70% van deze gevallen doet zich voor tijdens de slaap, volgens een onderzoek uit 2017. Dit wijst erop dat er potentiële voordelen zijn van het gebruik van nauwkeurige nachtelijke waarschuwingssystemen.

 

Prognose

 

Epilepsie kan iemands leven op verschillende manieren beïnvloeden, en de vooruitzichten hangen van verschillende factoren af.

Aanvallen kunnen soms fataal zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Echter, veel mensen met epilepsie kunnen hun aanvallen beheersen met behulp van anti-epileptica.

Meer onderzoek is nodig om de vermeende relatie tussen epileptische aanvallen en hersenbeschadiging te bevestigen.

Aanvallen kunnen leiden tot verdrinking, vallen, auto-ongelukken, of andere verwondingen die fataal kunnen zijn.

Aanvallen kunnen er bijvoorbeeld ook toe leiden dat iemand te lang niet kan ademen, of het kan een hartstilstand tot gevolg hebben.

Volgens de CDC lopen mensen meer risico op SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) als ze al jaren epilepsie hebben, of als ze regelmatig aanvallen hebben. Het volgen van deze stappen kan helpen het risico op SUDEP te verminderen:

alle doses van de anti-epileptica innemen
alcoholgebruik beperken
voldoende slaap krijgen

Het regelmatig innemen van voorgeschreven medicatie kan ook status epilepticus helpen voorkomen, een aandoening waarbij aanvallen langer dan 5 minuten duren.

Uit een onderzoek uit 2016 bleek dat behandeling van status epilepticus binnen 30 minuten het risico op overlijden verminderde.

 

Blijven de aanvallen aanhouden?

 

Een 2013 review van onderzoek in het tijdschrift Brain gaf aan dat 65-85% van de mensen een langdurige remissie van aanvallen kan ervaren.

Aanvallen met een aanwijsbare oorzaak hebben echter een grotere kans om aan te houden.

Andere factoren die de kans op remissie beïnvloeden zijn onder meer:

toegang tot behandeling
reactie op de behandeling
andere gezondheidsaandoeningen die een persoon kan hebben

Met het juiste gebruik van anti-epileptica kan de meerderheid van de mensen met epilepsie hun aanvallen onder controle houden.

 

Kan epilepsie leiden tot hersenbeschadiging?

 

Onderzoek naar het al dan niet veroorzaken van hersenbeschadiging door epilepsie heeft gemengde uitkomsten laten zien.

Een onderzoek uit 2018 onderzocht postoperatief hersenweefsel van mensen met terugkerende aanvallen. De onderzoekers vonden geen markers voor hersenschade bij mensen met bepaalde vormen van epilepsie.

Verschillende andere studies hebben echter gesuggereerd dat ernstige, langdurige aanvallen kunnen leiden tot hersenletsel. Uit een onderzoek uit 2013 bleek bijvoorbeeld dat epileptische aanvallen kunnen leiden tot hersenafwijkingen, waarbij status epilepticus onomkeerbare hersenletsels veroorzaakt.

Andere studies hebben gekeken naar cognitieve veranderingen bij kinderen naarmate ze ouder worden, zowel met als zonder epilepsie. De resultaten suggereren dat epilepsie geassocieerd is met slechtere cognitieve resultaten.

Het is echter onduidelijk of:

epilepsie de stoornis veroorzaakt
een vergelijkbare structurele verandering zowel de epilepsie als de stoornis veroorzaakt
anti-epileptica een effect hebben
Dit is een gebied dat verder onderzoek behoeft.

 

Andere effecten

 

Epilepsie kan verschillende aspecten van iemands leven beïnvloeden, waaronder hun:

emoties en gedrag
sociale ontwikkeling en interactie
vermogen om te studeren en te werken

De omvang van de invloed op deze aspecten van het leven hangt grotendeels af van de frequentie en de ernst van de aanvallen.

 

Levensverwachting van mensen met epilepsie

 

In 2013 meldden onderzoekers van de Universiteit van Oxford en University College London, beide in het Verenigd Koninkrijk, dat mensen met epilepsie 11 keer meer kans hebben op een vroegtijdige dood dan mensen zonder epilepsie.

Het risico lijkt groter te zijn als de persoon ook een psychische aandoening heeft. Zelfmoord, ongevallen en mishandeling waren goed voor 15,8% van de vroegtijdige sterfgevallen. De meeste mensen die hierdoor werden getroffen, hadden ook een diagnose van een psychische aandoening gekregen.

Hoofdonderzoeker Seena Fazel zegt: “Onze resultaten hebben belangrijke implicaties voor de volksgezondheid, aangezien wereldwijd ongeveer 70 miljoen mensen epilepsie hebben, en ze benadrukken dat het zorgvuldig beoordelen en behandelen van psychiatrische stoornissen als onderdeel van de standaard controles bij [mensen] met epilepsie zou kunnen helpen om het risico van vroegtijdig overlijden bij deze patiënten te verminderen.”

“Onze studie,” voegt hij eraan toe, “benadrukt ook het belang van zelfmoord en niet-auto-ongevallen als belangrijke vermijdbare doodsoorzaken bij mensen met epilepsie.”

 


 

product zoeken


Risicofactoren

 

Verschillende factoren kunnen een verband hebben met een verhoogd risico op epilepsie. Volgens een onderzoeksevaluatie uit 2017 in het tijdschrift NeuroToxicology omvatten deze factoren onder meer:

 • leeftijd, waarbij nieuwe gevallen vaker voorkomen bij jonge kinderen en oudere volwassenen
 • hersenletsel en tumoren
 • genetica en familiegeschiedenis
 • alcoholgebruik
 • perinatale factoren, zoals beroerte en vroeggeboorte
 • infecties van het centrale zenuwstelsel, zoals bacteriële meningitis, virale encefalitis en neurocysticercose

Sommige risicofactoren, zoals alcoholgebruik, kunnen worden aangepast om te proberen de ontwikkeling van epilepsie te voorkomen.

 

Is het te genezen?

 

Er is op dit moment geen genezing voor epilepsie, maar mensen met de aandoening kunnen hun symptomen meestal wel beheersen.

Volgens de WHO kan tot 70% van de mensen met epilepsie de frequentie en de ernst van de aanvallen met anti-epileptica verminderen. Ongeveer de helft van alle mensen met epilepsie kan na 2 jaar zonder aanvallen stoppen met het nemen van medicatie.

In sommige gevallen kan een operatie ook aanvallen verminderen of elimineren wanneer medicijnen niet effectief zijn.

Dit kan voordelen hebben op de lange termijn. In een onderzoek uit 2018 meldde 47% van de deelnemers 5 jaar na de operatie geen invaliderende aanvallen meer te hebben, en 38% meldde hetzelfde na 10 jaar.

 

Preventie

 

De WHO legt uit dat ongeveer 25% van de gevallen van epilepsie te voorkomen zijn. Mensen kunnen het risico op het ontwikkelen van epilepsie verminderen door de volgende stappen te volgen:

 • het dragen van een helm bij het fietsen of motorrijden, om hoofdletsel te helpen voorkomen
 • perinatale zorg te zoeken, om epilepsie als gevolg van verwondingen bij de geboorte te voorkomen
 • het beheersen van risicofactoren voor beroerte en hartaandoeningen, die hersenbeschadiging kunnen veroorzaken die epilepsie tot gevolg heeft
 • het beoefenen van goede hygiëne en preventieve methoden om cysticercose te voorkomen, een infectie die volgens de CDC wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van epilepsie is.

Een overzicht van onderzoek uit 2015 in het tijdschrift Seizure suggereerde ook dat regelmatige fysieke activiteit kan helpen de ontwikkeling van epilepsie te voorkomen en te verminderen hoe vaak aanvallen optreden.

Het is niet mogelijk om alle gevallen van epilepsie te voorkomen. Het nemen van de bovenstaande stappen kan echter helpen het risico te verminderen.

 

Complicaties

 

Afhankelijk van de situatie kunnen epileptische aanvallen leiden tot negatieve gevolgen, zoals verdrinking of auto-ongelukken. Langdurige aanvallen, of status epilepticus, kunnen ook hersenbeschadiging of de dood tot gevolg hebben.

Mensen met epilepsie hebben acht keer meer kans dan mensen zonder epilepsie om bepaalde andere chronische aandoeningen te krijgen, waaronder dementie, migraine, hartaandoeningen en depressie. Sommige van deze aandoeningen kunnen de aanvallen ook verergeren.

 

Lees ook ons blog : wat is neurolinguistisch programmeren of nlp

(50)