Verschillende soorten zorg

In Nederland is iedere inwoner verplicht verzekerd tegen ziektekosten, waarbij de basispremie voor iedereen hoog is. Er bestaat echter de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten waarbij meer gedekt wordt dan in de basisverzekering het geval is. Online kunnen via verschillende vergelijkingssites de diverse zorgaanbieders en zorgverzekeringen met elkaar worden vergeleken. Onder andere de verschillen in premie voor aanvullende verzekeringen, de polisvoorwaarden en de dekking kan dan worden vergeleken. Maar welke soorten zorg zijn er eigenlijk? We hebben hieronder voor u het een en ander op een rijtje gezet om enig inzicht te krijgen waar de zorg in Nederland uit bestaat.

zorgtoeslag medischemallemolen.nl

Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg

De ons welbekende zorg die wordt verleend als men, bijvoorbeeld voor een operatie, moet worden opgenomen in een ziekenhuis en er bijvoorbeeld een operatie of ingreep nodig is. Bij medische specialistische zorg kunnen we bijvoorbeeld denken aan een ingewikkelde hartoperatie of oogoperatie.

Ouderenzorg

ouderenzorg
Bij mensen die de 65 jaar passeren stijgen de zorgkosten om de eenvoudige reden dat de kans op gebreken en ziekten groter wordt naarmate men ouder wordt. Maar ook de opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis valt onder ouderenzorg.

Geestelijke gezondheidszorg

Zeker de laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van geestelijke gezondheidszorg. Denk aan mensen die last hebben van een burn out en/of een depressie en daarvoor hulp zoeken bij een psycholoog.

Gehandicaptenzorg

gehandicapte zorg

Mensen die gehandicapt zijn door een ongeval of aangeboren afwijking hebben in veel gevallen standaard permanent specialistische zorg nodig.

Preventieve gezondheidszorg

Denk hierbij aan vaccinaties tegen griep of kinderen die geënt worden tegen de mazelen. Op die manier wordt voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen ziek worden.

Kosten van vervoer per ambulance

Als er een ongeval is of iemand onwel is geworden moet diegene in sommige gevallen per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht om daar verder behandeld te kunnen worden. Dit is een behoorlijke hoge kostenpost omdat de ambulance relatief veel moet uitrukken.

ambulance

(136)