De oplossing voor tandenknarsen met Botox

Tandenknarsen, ook wel aangeduid met de medische term Bruxisme. Tandenknarsen is één van de grootste bedreiging voor ons gebit. Bij het tandenknarsen wordt zoveel druk op tanden en kiezen gezet waardoor blijvende schade kan ontstaan.

Botox medischemallemolen.nl

Wat is tandenknarsen precies

Tandenknarsen komt veelal voor bij mensen terwijl zij slapen. Zij hebben er dan geen erg in enorme druk op tanden en kiezen te leggen hierdoor ontstaat een knarsend geluid. Hier komt dan ook de naam tandenknarsen vandaan. Er zijn ook mensen die er in waakzame toestand last van hebben.
Tandenknarsen kan de de volgende gevolgen hebben welke negatief zijn voor het welzijn van de patiënt.

-Tanden en kiezen lopen beschadigingen op door het kauwen druk zetten op de tanden.
-Er kan een domino effect ontstaan doordat de beschadigde kiezen niet goed meer functioneren, hierdoor komt er teveel druk om de nog goede tanden en kiezen welke dan ook kunnen beschadigen onder normaal gebruik.
-Het ontstaan van pijnklachten door beschadigingen aan tanden en kiezen.
-Er ontstaan getrainde spieren waardoor de kaaklijn een andere vorm krijgt welke vaak als esthetisch niet mooi worden bevonden door de patiënt.

Hoe ontstaat tandenknarsen

Tandenknarsen

Tandenknarsen kan diverse oorzaken hebben zoals slaapproblemen, maar ook het gebruik van medicijnen en drug kan ervoor zorgen dat men gaat tandenknarsen. Tandenknarsen is tevens ook door erfelijk te krijgen. In 40% tot 60% van de gevallen wordt tandenknarsen overgegeven via erfelijkheid. Ook door ziekte in het zenuwstelsel is een mogelijke oorzaak van tandenknarsen.

Oplossing van tandenknarsen.

Er bestaan vele therapieën voor het behandelen van tandenknarsen. Eén veelvuldige manier om het tandenknarsen tegen te gaan is het gebruik van Botox. Bij een behandeling van tandenknarsen met Botox wordt de kracht op de spieren verminderd waardoor de enorme druk niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat de dosering van de Botox in een juiste hoeveelheid wordt geïnjecteerd omdat de patiënt geen hinder mag ondervinden de mond te gebruiken voor eten. De kracht die nodig is voor het tandenknarsen is tientallen malen meer dan de patiënt nodig heeft om te kunnen eten. De patiënt zal daardoor geen last ondervinden van de behandeling.

(111)