diagnose diabetes type 2

Diagnose diabetes type 2

 

Voor het stellen van de diagnose diabetes type 2 is een reeks laboratoriumtests nodig. Hier wordt gezocht naar markers van verhoogde glucose, oftewel bloedsuiker. Dergelijke tests zijn nodig omdat type 2 diabetes al dan niet merkbare symptomen kan hebben. De symptomen kunnen ook samengaan met andere aandoeningen.

De diagnose diabetes type 2 wordt vaak gesteld tijdens een jaarlijks lichamelijk onderzoek of een controle. Uw arts kan opdracht geven voor een hemoglobine A1C-test, een nuchtere bloedsuikertest of een orale glucosetolerantietest (OGTT). Dit als onderdeel van een regelmatig onderzoek om de bloedsuikerspiegel te controleren en te helpen vaststellen of u diabetes hebt.

De symptomen van diabetes kunnen moeilijk aan te wijzen zijn. Toch zijn er verschillende tekenen die vaak samenvallen met een hoge bloedsuikerspiegel en op diabetes kunnen wijzen, zoals:

Frequent urineren
Veel dorst
Overmatige honger
Extreme vermoeidheid
Zenuwtintelingen
Wazig zicht
Sneden en blauwe plekken die traag genezen

Een opeenhoping van bloedsuiker kan ook resulteren in huidaandoeningen die geassocieerd worden met diabetes, in het bijzonder:

Kleine, onschadelijke, poliepachtige gezwellen die typisch verschijnen op de oogleden, hals en oksels
Donkere, fluweelachtige huidflapjes in huidplooien zoals de achterkant van de nek, oksels, elleboogplooien, handen, knieën en liezen.

Van beide aandoeningen wordt gedacht dat ze verband houden met insulineresistentie.

Als u denkt dat u diabetes zou kunnen hebben, is het belangrijk om uw arts te raadplegen. Zorg ervoor een bevestigde diagnose te krijgen. Probeer niet zelf een diagnose te stellen met behulp van vrij verkrijgbare testapparatuur, zoals een glucosemeter.

 

Laboratoriumonderzoeken en tests voor het stellen van de diagnose diabetes type 2

 

Routinescreenings voor type 2-diabetes worden na de leeftijd van 45 jaar, voor de meeste mensen, om de twee jaar aanbevolen. Dit vooral voor mensen met overgewicht. Routinecontroles kunnen door uw arts worden aanbevolen als u jonger bent dan 45 jaar. Dit in het geval er sprake is van bepaalde risicofactoren. Factoren zoals een familiegeschiedenis van de ziekte, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes en/of een zittende levensstijl.

Type 2 diabetes wordt meestal vastgesteld met de hemoglobine A1C-test. Wanneer die test niet beschikbaar is of als u een hemoglobinevariant hebt die het testen bemoeilijkt, zal uw arts een andere bloedglucosetest laten uitvoeren.

Uw arts kan ook aanvullende tests uitvoeren om diabetes type 1 uit te sluiten. Aangezien zowel bij type 1 als type 2 in eerste instantie sprake kan zijn van een verhoogde bloedglucosespiegel.

 


 

Hemoglobine A1C-test – diagnose diabetes type 2

 

De hemoglobine A1C-test kijkt naar het percentage glucose dat is gebonden aan hemoglobine. Dit is een eiwit dat een deel van uw rode bloedcellen uitmaakt. De test geeft een idee van uw gemiddelde bloedsuikerspiegel in de afgelopen twee tot drie maanden. Dit komt ongeveer overeen met de levensduur van rode bloedcellen. Een voordeel van deze test is dat u niet hoeft te vasten.

 

A1C Resultaat Betekenis

Minder dan 5,7% Normaal
5,7% tot 6,4% Prediabetes
6,5% of hoger Diabetes

Sommige mensen van Afrikaanse, mediterrane of Zuidoost-Aziatische afkomst kunnen een genetische variatie in hun hemoglobine hebben. Dit die kan leiden tot valselijk hoge of valselijk lage resultaten.5

 

Willekeurige Plasma Glucose Test – diagnose diabetes type 2

Bij een willekeurige bloedsuikertest wordt gekeken naar de bloedsuikerspiegel, ongeacht wanneer u voor het laatst hebt gegeten, om een momentopname van uw bloedsuikerstatus te maken. Deze test wordt meestal uitgevoerd wanneer een arts uw bloedsuikerspiegel wil bekijken zonder te hoeven wachten tot u nuchter bent. Deze test kan dus op elk moment worden uitgevoerd. Hoewel met behulp van deze test de diagnose diabetes kan worden gesteld, wordt hij gewoonlijk niet gebruikt om de diagnose prediabetes te stellen.

Minder dan 200 mg/dl Normaal
200 mg/dl of hoger Diabetes

 

Nuchtere Plasma Glucose (NPG) – diagnose diabetes type 2

De NPG test kijkt naar nuchtere bloedglucosewaarden op één bepaald moment in de tijd. Een nuchtere test betekent dat u acht tot tien uur niet mag eten voordat u uw bloed laat afnemen. De meeste artsen raden aan zich ’s morgens vroeg te laten testen, nadat u de hele nacht heeft gevast.

99 mg/dl of minder Normaal
100 mg/dl tot 125 mg/dl Prediabetes
126 mg/dl of hoger Diabetes

Een nuchtere glucose van meer dan 126 mg/dl wijst op diabetes type 2. Uw arts zal de nuchtere bloedsuikertest waarschijnlijk bij twee afzonderlijke gelegenheden herhalen om de diagnose te bevestigen.

 

Orale glucosetolerantietest (OGTT) – diagnose diabetes type 2

De OGTT is een glucose-uitdagingstest. Gewoonlijk wordt eerst een nuchtere bloedglucosetest gedaan om een uitgangswaarde vast te stellen. Daarna krijgt u een drankje dat 75 gram glucose (suiker) bevat. Twee uur later wordt opnieuw bloed afgenomen om uw glucosespiegel te controleren.

139 mg/dl of lager Normaal
140 mg/dl tot 199 mg/dl Prediabetes
200 mg/dl of hoger Diabetes

Als uw glucose hoger is dan 200 mg/dl, dan is een diagnose van type 2 diabetes waarschijnlijk. Ook hier zal uw arts deze test meestal bij twee verschillende gelegenheden uitvoeren voordat de diagnose wordt bevestigd.


shop voor gezondheid

Leer meer over Diabetes


Differentiële Diagnoses

Naast type 2 diabetes zijn er verschillende andere aandoeningen die een rol kunnen spelen. Aandoeningen die kunnen leiden tot vergelijkbare symptomen of zelfs bloedonderzoek dat verhoogde glucosewaarden laat zien:

 

Prediabetes

Insulineresistentie of verminderde glucosetolerantie kan van invloed zijn op de manier waarop uw lichaam glucose verwerkt en metaboliseert. Het is echter mogelijk dat u nog geen diabetes type 2 heeft. Als u prediabetes hebt, kan uw arts u helpen een behandelplan op te stellen. Hij zal aanbevelen om de levensstijl te veranderen om zo te voorkomen dat de ziekte zich ontwikkelt.


 


Type 1 Diabetes of Latente Auto-immuun Diabetes bij Volwassenen

De symptomen van diabetes type 1 kunnen sterk lijken op die van diabetes type 2. Meestal treden ze wel in één keer en in een kort tijdsbestek op. Bloedonderzoek kan ook nog steeds glucoseverhoging aantonen wanneer standaardtests worden uitgevoerd. Uw arts moet aanvullende tests kunnen uitvoeren om te bevestigen of u type 1 hebt (wat latente auto-immuun diabetes bij volwassenen of LADA kan zijn). Dit door naar bepaalde antilichamen en eiwitten in uw bloed te kijken.

 

Metabool syndroom

Een verhoogde bloedsuikerspiegel is slechts een van de factoren die bijdragen aan het metabool syndroom. Dit houdt vermoedelijk verband met insulineresistentie. Andere criteria voor de diagnose van het metabool syndroom zijn drie van de vijf volgende factoren:

Tailleomtrek meer dan 85 cm voor vrouwen of 100 cm voor mannen
Triglyceridengehalte hoger dan 150 mg/dl
Hoge-densiteit-lipoproteïnecholesterol (HDL) lager dan 40 mg/dl
Bloeddruk hoger dan 130/85 mm/Hg
Nuchtere bloedglucosespiegel hoger dan 100 mg/dl8

De behandeling van het metabool syndroom omvat de wijziging van vele levensstijlfactoren. Waaronder voeding, lichaamsbeweging en stress, maar de risicofactoren nemen meestal af met positieve veranderingen.

 

Hyperthyreoïdie

 

Lichte hyperglykemie (hoge glucosespiegels) en symptomen zoals vermoeidheid, tintelingen, angst en gewichtsverlies kunnen in verband worden gebracht met hyperthyreoïdie. Overactiviteit van de schildklier en overproductie van thyroxine. Uw arts kan aanvullende tests uitvoeren om te controleren of de schildklier voldoende functioneert voordat hij deze diagnose uitsluit.

 

Vaak gestelde vragen

 

Hoe wordt de diagnose type 2 diabetes bepaald?

De diagnose van Type 2-diabetes wordt vastgesteld door het meten van de bloedglucosespiegel. Als uw arts vermoedt dat u diabetes hebt, is de eerste stap meestal een vingerprik voor een test die een willekeurige bloedglucosespiegel wordt genoemd. Dit wordt gevolgd door andere bloedonderzoeken om uw nuchtere glucosespiegel en A1c te controleren.

Welke symptomen wijzen op het testen op diabetes?

Frequent urineren, veel dorst, overmatige honger, extreme vermoeidheid, tintelingen in voeten of handen, wazig zien, en snijwonden en kneuzingen die maar langzaam genezen zijn symptomen van diabetes die een test rechtvaardigen.

Wie moet worden gescreend op diabetes?

Een aanbeveling is om vanaf 45 jaar gescreend te worden. Als de resultaten normaal zijn, moet de screening elke drie jaar worden uitgevoerd. Mensen met risicofactoren zoals een familiegeschiedenis van diabetes type 2, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, nieraandoeningen, eerdere zwangerschapsdiabetes, overgewicht of een zittende levensstijl kan worden geadviseerd om op jongere leeftijd of vaker diabetes te laten screenen.

Lees ook ons blog : Oorzaken diabetes type 2 en risicofactoren – Gezondheidsblog (medischemallemolen.nl)

Hoe kunt u thuis op diabetes testen?

Laat een familielid of vriend met diabetes en een glucosemeter, je bloedsuiker meten (zorg er wel voor dat je een nieuw lancet gebruikt). Je kunt er een kopen bij je plaatselijke apotheek. Is je meting hoger dan 200, neem dan contact op met uw arts en laat u testen op diabetes.

Als bij u diabetes is vastgesteld, kunt u veel doen om te voorkomen dat het erger wordt, te beginnen met afvallen: Mensen met overgewicht of obesitas en diabetes kunnen veel baat hebben bij een gewichtsverlies van slechts 5% van hun totale lichaamsgewicht; een gewichtsverlies van 15% of meer is het meest effectief. Mensen met prediabetes kunnen voorkomen dat ze diabetes krijgen door slechts 7% tot 10% van hun lichaamsgewicht kwijt te raken.

 

Dit betekent niet dat u drastisch moet minderen met eten. Uw arts kan u helpen een afslankplan op te stellen dat niet alleen een gezond en bevredigend dieet omvat. Tevens ook matige lichaamsbeweging (stevig wandelen, zwemmen of fietsen gedurende 30 minuten, vijf dagen per week). Dit samen met medicatie indien nodig, supplementen en stressbeheersingspraktijken. In sommige opzichten kan de diagnose diabetes, hoe onwelkom die ook is, positieve veranderingen in uw gezondheid en welzijn teweegbrengen. Veranderingen die u anders misschien niet had gemaakt.

 

 

(31)