therapie, medischemallemolen.nl

De verschillende soorten therapie

 

Therapie is een vorm van behandeling die gericht is op het oplossen van mentale of emotionele problemen. Er zijn vele soorten therapie beschikbaar.

Psychotherapie, of gesprekstherapie, houdt in dat een persoon met een opgeleide therapeut spreekt die hem kan helpen bepaalde gevoelens en gedragingen te begrijpen.

Therapie kan mensen helpen met deze problemen om te gaan door hen vaardigheden aan te leren om ermee om te gaan of door te werken aan het elimineren ervan.

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende soorten therapie die beschikbaar zijn.

Cognitieve gedragstherapie

 

Er is een grote verscheidenheid aan therapie-opties beschikbaar, en de meeste mensen kunnen er wel een vinden die bij hen past.
Een therapeut gebruikt cognitieve gedragstherapie (CGT) om de relatie tussen het gedrag van een persoon en gedachten, gevoelens, of beide te onderzoeken.

Een CGT-therapeut zal met een persoon werken om ongezonde gedachtepatronen aan het licht te brengen. De therapeut zal met de persoon bespreken hoe deze patronen zelfvernietigend gedrag en overtuigingen kunnen veroorzaken.

Samen kunnen de therapeut en de cliënt werken aan het ontwikkelen van constructieve manieren van denken. Deze veranderingen kunnen een gezondere, positievere kijk bieden en iemand helpen zijn gedrag en overtuigingen te veranderen.

CGT is een effectieve behandeling voor een verscheidenheid aan stoornissen, waaronder:

 • angststoornissen
 • depressie
 • bipolaire stoornis
 • eetstoornissen
 • schizofrenie
 • traumagerelateerde stoornissen


Dialectische gedragstherapie

 

Dialectische gedragstherapie (DBT) is vergelijkbaar met CGT. DBT richt zich echter meer op het reguleren van emoties, mindful zijn, en het accepteren van ongemakkelijke gedachten en gevoelens.

Een therapeut gebruikt DBT om een persoon te helpen een balans te vinden tussen verandering en acceptatie. Met behulp van DBT kan een therapeut iemand nieuwe vaardigheden aanleren, zoals nieuwe manieren om met een situatie om te gaan en mindfulness praktijken.

Psychotherapeuten ontwikkelden DBT voor het eerst om mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD) te behandelen die zelfmoordgedachten hadden.

Therapeuten gebruiken DBT nu om verschillende aandoeningen te behandelen, met significante en langdurige effecten. Deze aandoeningen omvatten:

 • eetstoornissen
 • posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
 • stoornissen in middelengebruik
 • stemmingsstoornissen

Blootstellingstherapie

 

Exposure therapie is een vorm van CGT. Therapeuten gebruiken blootstellings therapie met succes om mensen met angst- en bezorgdheidsstoornissen te behandelen.

Therapeuten kunnen exposure therapie gebruiken om te helpen bij de behandeling van:

 • obsessieve-compulsieve stoornis (OCD)
 • PTSD
 • fobieën

Een persoon die blootstellingstherapie ondergaat, werkt samen met zijn therapeut om uit te zoeken wat zijn angst triggert. De persoon zal methoden leren om ritueel gedrag of angst te vermijden na blootstelling aan deze triggers.

De therapeut zal de persoon dan blootstellen aan hun triggers in een gecontroleerde omgeving om deze methoden in praktijk te brengen.

 

Interpersoonlijke therapie

 

Interpersoonlijke therapie is erop gericht om een persoon te helpen werken aan hun relaties met anderen. Therapeuten gebruiken interpersoonlijke therapie om depressie te behandelen.

Tijdens interpersoonlijke therapie evalueert de therapeut de sociale interacties van een persoon en helpt hen om negatieve patronen op te merken. De therapeut kan de persoon dan helpen manieren te leren om anderen te begrijpen en positief met hen om te gaan.

 

Psychodynamische therapie

 

Psychodynamische therapie is erop gericht om een persoon te helpen negatieve gedragspatronen te bestrijden die voortkomen uit ervaringen uit het verleden.

Deze vorm van therapie houdt in dat een persoon vrijuit spreekt in antwoord op de vragen van een therapeut, waardoor een therapeut gedrags- en denkpatronen kan identificeren.

Zodra een persoon begrijpt hoe ervaringen hebben geleid tot niet-helpende gedragingen en gevoelens, kunnen ze leren om ze te overwinnen.

Psychodynamische therapie is succesvol is bij de behandeling van depressieve stoornissen, borderline en angst. Therapeuten gebruiken deze techniek echter om een breed scala aan psychische problemen en persoonlijkheidsstoornissen te behandelen

Psychoanalyse is een intensievere vorm van psychodynamische therapie. Therapiesessies vinden over het algemeen drie of meer keer per week plaats.Dier-ondersteunde therapie

 

Dier-ondersteunde therapie houdt in dat een persoon tijd doorbrengt met een getraind therapie huisdier. Een therapiehond kan helpen om iemands angst te verminderen, maar ook om mensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) te helpen.

Sommige ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere medische instellingen gebruiken therapiehonden om steun of troost te bieden.

Therapiehonden zijn vooral nuttig voor patiënten met kanker, hartaandoeningen of psychische aandoeningen.

In een artikel in Frontiers in Psychology bevelen onderzoekers het gebruik van dierondersteunde therapie aan, naast muziektherapie, een verrijkte omgeving, en andere ondersteunende therapieën, om stress en trauma te minimaliseren bij mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of afgezonderd moeten worden.

 

Emotie gerichte therapie

 

Emotie gerichte therapie richt zich op het opbouwen van bewustzijn van emoties en het reguleren en oplossen ervan. Het moedigt mensen aan om aan hun emoties te werken in plaats van ze te onderdrukken.

Emotie gerichte therapie kan een behandeling zijn voor:

 • depressie
 • trauma
 • sociale angst
 • interpersoonlijke problemen
 • eetstoornissen
 • relatieproblemen

 

Vind innerlijke rust, leef in het nu!

 

Gezinstherapie

 

Gezinstherapie is het werken met een gezinseenheid om een individu binnen het gezin te helpen specifieke problemen op te lossen. Gezinstherapeuten helpen een gezin om patronen van negatief gedrag, die onderliggende problemen kunnen veroorzaken, te begrijpen en te doorgronden.

Gezinstherapie kan gezinnen helpen met adolescenten die kampen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Deze vorm van therapie kan ook mensen helpen met:

 • stoornissen in het gebruik van middelen
 • eetstoornissen
 • gedragsproblemen
 • angst
 • dwangstoornissen
 • medische problemen


Groepstherapie

 

Bij groepstherapie kunnen mensen die soortgelijke problemen hebben, zich als groep verenigen om ze op te lossen. In groepstherapie leidt een therapeut de discussie, en kunnen individuele personen commentaar geven of persoonlijke gedachten en ervaringen inbrengen.

Groepstherapie helpt mensen in te zien dat ze er niet alleen voor staan, en het biedt mensen de gelegenheid elkaar te steunen.

Een nadeel van groepstherapie is echter dat iemand niet dezelfde één-op-één aandacht krijgt als in een één-op-één situatie.

Groepstherapie is ook minder vertrouwelijk, wat betekent dat sommige mensen terughoudend kunnen zijn om hun ervaringen te delen.

Groepstherapie kan nuttig zijn voor mensen met:

 • interpersoonlijke relatieproblemen
 • gedrags-, leer-, of gezinsproblemen bij kinderen en adolescenten
 • medische problemen
 • verouderingsproblemen
 • depressie
 • angst
 • problemen met het verwerken van een verlies
 • trauma
 • levensstijl problemen
 • verslaving
 • persoonlijkheidsstoornissen

Mindfulness-therapie

 

Mindfulness is de beoefening van het aanwezig zijn in het moment. Mindfulness is erop gericht een persoon aan te moedigen om dingen te observeren en te accepteren zoals ze zijn en zonder oordeel.

Een andere studie vond dat op mindfulness gebaseerde interventies gunstig waren voor mensen met:

 • depressie
 • schizofrenie
 • stress
 • angst
 • pijn

Meditatie kan een groot onderdeel zijn van het beoefenen van mindfulness.

 

 

Cursussen Gezonder Leven

Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedereen die aan een gezondere leefstijl wil beginnen of even vast zit en graag weer door wil gaan.

BEKIJK HIER HET AANBOD


Creatieve kunst therapie

 

Deze therapie heeft als doel om de geest te betrekken door middel van verschillende methoden van creativiteit. Het stelt mensen in staat om uit te drukken hoe ze zich voelen door middel van verschillende media, zoals kunst, dans, muziek, of poëzie.

Kunsttherapeuten gebruiken deze sessies om:

cognitieve en motorische functies te verbeteren
het gevoel van eigenwaarde en zelfbewustzijn te verbeteren
emotionele kracht aan te moedigen
sociale vaardigheden op te bouwen
conflicten en leed op te lossen

 

Speltherapie

 

Specialisten gebruiken speltherapie om kinderen te helpen over hun gedachten en gevoelens te praten. Speltherapeuten bieden een kind een ruimte waar het zich veilig en verzorgd voelt.

Kinderen in speltherapie kunnen hun gevoelens of ervaringen laten zien door de manier waarop ze spelen. Met deze vorm van therapie kan een kind in een veilige omgeving omgaan met gedragsproblemen, stress of trauma.

 

Samenvatting

 

Er zijn veel soorten therapie beschikbaar voor een persoon die hulp wil bij het verwerken van bepaalde problemen.

Bepaalde soorten therapie kunnen effectiever zijn voor sommige aandoeningen in tegenstelling tot andere.

Het is belangrijk om te onthouden dat wat voor de één werkt, voor de ander niet werkt, dus het kiezen van de beste vorm van therapie voor iemand is een persoonlijke keuze.

Als iemand niet zeker weet welke vorm van therapie voor hem of haar het meest geschikt is, moet hij of zij met een arts of zorgverlener praten.

Gids met alles over beginnen met mediteren

(179)