gezondheid en sociale media

De invloed van sociale media tijdens covid 19

Hoe hebben sociale media de geestelijke gezondheid beïnvloed tijdens covid 19?

Uit de statistieken blijkt dat de geestelijke gezondheid wereldwijd is verslechterd sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Zijn sociale media daar deels debet aan?
Wat zijn de verbanden tussen de geestelijke gezondheidstoestand en het gebruik van sociale media tijdens de pandemie?

Op wereldschaal kunnen sociale media een manier zijn voor mensen om informatie te verzamelen, ideeën te delen en anderen te bereiken die met soortgelijke uitdagingen worden geconfronteerd. Het kan ook een effectief platform zijn om snel informatie door te geven tijdens een nationale of wereldwijde crisis.

Dit wereldwijde bereik is wat sociale media tot een kritiek communicatieplatform heeft gemaakt tijdens de COVID-19-pandemie.

Terwijl de gezondheidsorganisaties van de overheid er gebruik van maakten om recente bevindingen over preventie en behandeling door te geven, werden sociale media meer dan een plaats om de laatste vakantiefoto’s te posten – het werd een draaischijf van pandemie gerelateerde informatie.

Maar heeft het gebruik van sociale media tijdens de pandemie een negatieve invloed gehad op de geestelijke gezondheid en het welzijn?
Of heeft het juist het tegenovergestelde effect gehad?

De huidige stand van zaken op het gebied van geestelijke gezondheid:

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie  is er sprake van een toename van geestelijke gezondheidsproblemen. Uit gegevens blijkt dat wereldwijd ongeveer 20% van de kinderen en adolescenten met een psychische aandoening leeft. Bovendien is zelfmoord de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij 15-29-jarigen.

Verder onderzoek toont dat pandemie-gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen verschillende gevolgen hebben gehad voor mensen, waarbij sommige raciale en etnische groepen onevenredig zwaar getroffen werden door pandemische stress.


Kundalini Yoga maakt je lichaam sterk en fit. Je geest gefocust, helder en intuïtief: 


Stress verminderen met Kundalini yoga


Invloed van sociale media tijdens covid 19 op de geestelijke gezondheid

 

Er is aangetoond verband tussen pandemische dreigingen en sterkere angst en bezorgdheid bij het publiek.

Wetenschappers leggen uit dat enige bezorgdheid over persoonlijke veiligheid en gezondheid tijdens een wijdverspreide ziekte-uitbraak gezond gedrag kan helpen bevorderen, waaronder handen wassen en sociale afstand bewaren.
Bij sommige mensen kan de angst echter de overhand nemen en schade veroorzaken.

Sociale media, covid 19 en verkeerde informatie over gezondheid

 

Het gebruik van sociale media is sinds het debuut in 1995 aan een opmars bezig. Naarmate het gebruik is gegroeid, zijn meer mensen het gaan gebruiken als nieuwsbron.
Sociale media kunnen helpen bij het effectief communiceren van gezondheidsinformatie aan een wereldwijd publiek tijdens een volksgezondheidscrisis. De informatie die op deze platforms wordt gedeeld, kan echter soms onnauwkeurig of misleidend zijn.

Deze misinformatie over gezondheid kan leiden tot een toename van angst, bezorgdheid en slechte gezondheidskeuzes.

Volgens een studie kunnen pogingen om de verspreiding van verkeerde informatie te verminderen door fact-checking en het markeren van posts met onjuistheden, de invloed van valse informatie voor sommige mensen helpen verminderen.

Toch is er nog steeds discussie over de vraag of regulering van de inhoud van sociale media het wantrouwen kan vergroten en kan leiden tot meer sociale-mediaposts die onjuiste informatie bevatten.

 

Sociale media, COVID-19 en geestelijke gezondheid

 

Omdat de COVID-19 pandemie pas onlangs is ontstaan, beginnen wetenschappers nu pas de rol van sociale media op de geestelijke gezondheid van gebruikers te begrijpen.

Zo hebben onderzoekers in China, met behulp van vragenlijsten, 512 hogeschoolstudenten van 24 maart tot 1 april 2020 ondervraagd. Dit  om na te gaan in hoeverre  sociale media de geestelijke gezondheid heeft geschaad tijdens de COVID-19-pandemie.

De resultaten wijzen op een verband tussen een hoger gebruik van sociale media en een verhoogd risico op depressie. Bovendien suggereren de auteurs dat blootstelling aan negatieve berichten en posts bij sommige mensen kan bijdragen aan het risico op depressie.

Bovendien, zijn er steeds meer aanwijzingen dat eindeloze nieuwsfeeds waarin SARS-CoV-2-infectiepercentages en COVID-19-sterftecijfers worden gemeld, van invloed kunnen zijn op de geestelijke gezondheid van sommige personen.

Hoewel we allemaal op verschillende manieren worden beïnvloed door sociale mediaconsumptie, heeft de voortdurende stroom van negatieve en verkeerde informatie in de afgelopen 18 maanden angst verspreid; het benadrukken van sociale en politieke kwesties heeft het optimisme verminderd; en bewerkte foto’s en toxisch positieve inhoud laten geen ruimte om je veilig te voelen of negatieve emoties op een gezonde manier te uiten. Naast het toegenomen verlangen naar statistieken zoals ‘vind ik leuk’ en commentaar in deze moeilijke tijden, is het waarschijnlijk dat sociale media de geestelijke gezondheidsproblemen hebben verergerd.

Sociale media houden mensen verbonden met vrienden en familie, vooral tijdens sociale afstand met beperkte fysieke interacties. Toch kan dit toegenomen gebruik voor sommige mensen sociale angst en problemen met perfectionisme en vergelijking hebben versterkt.

De blootstelling aan constante vergelijking en beoordeling, daagt ons allemaal enorm uit, op manieren die ordes van grootte aannemen die ernstiger zijn dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Deze processen zijn vanaf het begin giftig geweest, maar blootstelling aan deze processen als een dagelijks dieet is nieuw.

Sociale media en bewustzijn van geestelijke gezondheid

We hebben met z’n allen kunnen constateren dat psychosociale uitingen aanzienlijk zijn toegenomen tijdens de COVID-19 pandemie.
Dit betekent dat meer mensen hun emoties uiten, zowel positieve als negatieve en hierbij steun van anderen krijgen. Als gevolg daarvan kan het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen afnemen.
De COVID-19 pandemie heeft het idee ontkracht dat geestelijke gezondheidsproblemen alleen bepaalde individuen treffen.

Hoe kunnen sociale mediaplatforms verbeteren?

Nu onderzoek uitwijst dat sociale media de geestelijke gezondheid van sommige gebruikers kunnen beïnvloeden, zijn sommige platforms begonnen met het doorvoeren van positieve veranderingen.

Op 14 september 2021 kondigde het social media-platform TikTok bijvoorbeeld nieuwe functies aan voor zijn gebruikers om hulpbronnen te bieden voor zelfmoordpreventie.

Maar kunnen ze meer doen?

Sociale mediaplatformen hebben een belangrijke rol te spelen in de manier waarop hun producten van invloed zijn op de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun gebruikers. Er zijn veel aspecten waarop dit kan worden bereikt. De uitdaging is echter dat [het gebruik van] de meeste van deze de verslaving, betrokkenheid en bestede tijd zullen verminderen. Dit gaat vaak in tegen de doelstellingen van het platform zelf.

Sociale mediaplatformen zouden verbeteringen kunnen overwegen om bescherming van het geestelijk welzijn in te bouwen, waaronder:

beperken van de lengte van nieuwsfeeds
veranderen van de manier waarop meldingen worden getriggerd
labelen van bewerkte beelden
invoeren van strengere regulering van en toezicht op content die bedoeld is om schade toe te brengen
suggesties invoeren dat gebruikers een pauze moeten nemen
verwijzen naar betrouwbare bronnen en ondersteuning bij posts die kunnen triggeren
zorgen voor duidelijkere richtlijnen en meer mogelijkheden voor gebruikers om gevoelige inhoud gemakkelijk te controleren


Wat zijn de volgende stappen?

 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat wij de meesters van de sociale media worden, in plaats van dat de sociale media de meesters van ons zijn.

Hoewel sociale media tijdens de covid 19 pandemie de geestelijke gezondheid van iedereen tot op zekere hoogte beïnvloedt, betekent dat niet dat alle mensen in therapie moeten.

We moeten allemaal leren hoe we verantwoordelijk kunnen zijn voor onze mentale en gedragsmatige kracht en flexibiliteit. We moeten hiervoor de middelen zoeken, net zoals we doen met het versterken van onze fysieke gezondheid en flexibiliteit.


Kundalini Yoga maakt je lichaam sterk en fit. Je geest gefocust, helder en intuïtief: 


Stress verminderen met Kundalini yoga


Dat zal ons uiteindelijk niet altijd in staat stellen het hoofd te bieden aan een veranderende wereld die, ja, regelmatige blootstelling aan pijn, vergelijking en oordeel zal inhouden.

We moeten daarom hiertegen opgewassen zijn. Er zijn hoopvolle tekenen dat door het gebruik van sociale media en technologie en door toegang te krijgen tot het beste wat de gedragsmatige mentale wetenschap ons kan brengen, we het natuurlijke proces dat plaatsvindt van het verwerven van wijsheid kunnen versnellen. Dat zal je in staat stellen om meer open te staan voor je gedachten en gevoelens, meer bewust gecentreerd te zijn in het huidige moment en verbonden met anderen en meer gericht op je diepste menselijke waarden. Het zal je ook in staat stellen om gewoonten te creëren rond die waarden in plaats van gewoonten te creëren rond angst, oordeel en vergelijking.

 

 

 

(33)