wandelen vs hardlopen,

De 6-minuten wandeltest, wat je moet weten!

De 6-minuten wandeltest (6MWT) is een beoordeling die een arts kan gebruiken om de inspanningstolerantie van een persoon te bepalen. Het is een test met een laag risico waarmee wordt gemeten hoe ver iemand kan wandelen in 6 minuten. De test kan nuttig zijn om het functionele vermogen en de fitheid van mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen te meten.

De 6-minuten wandeltest is een gemakkelijke, eenvoudige, veilige en betrouwbare test die een score oplevert voor de afstand die een persoon kan afleggen in 6 minuten lopen.

De score van een persoon geeft zijn inspanningscapaciteit aan, en een arts kan de test gebruiken om te bepalen of iemands inspanningscapaciteit verbetert. Daarom kan de test nuttig zijn om de doeltreffendheid van behandelingen te evalueren en kan hij een arts helpen beslissen wat het beste moment is om een operatie of andere vormen van behandeling te plannen.

In dit artikel bespreken we de 6MWT in meer detail, met inbegrip van wat het inhoudt, het scoresysteem, en wat de scores betekenen.

Definitie van de 6-minuten wandeltest

De 6MWT is een test om de afstand te meten die een persoon in staat is om op een vlakke, harde ondergrond te lopen in 6 minuten. Het is een nuttige test om de respons te meten van alle lichaamssystemen die een persoon gebruikt tijdens het sporten. Daartoe behoren het ademhalings- en het cardiovasculaire systeem, de bloedsomloop en de spierbeweging.

Het doel is zo ver mogelijk te wandelen binnen een tijdsbestek van 6 minuten, en de persoon bepaalt zijn eigen tempo. Aangezien het een meting van het wandelen is, wat deel uitmaakt van het dagelijkse leven, is het waarschijnlijk een betere weergave van het functionele inspanningsniveau van een persoon dan intensieve lichaamsbeweging.

Doel

De 6MWT meet de inspanningstolerantie bij mensen met verschillende gezondheidsaandoeningen. De test is niet alleen een manier om de algemene gezondheid van een persoon te meten, maar een arts kan hem ook gebruiken om de effectiviteit van het huidige behandelplan te controleren en te zien of het de toestand van een persoon verbetert.

Artsen gebruiken de test bijvoorbeeld vaak om mensen met hart- of longaandoeningen te beoordelen, zoals:

 • Chronische obstructieve longziekte (COPD): COPD is een overkoepelende term voor aandoeningen met luchtwegobstructie, zoals emfyseem en chronische bronchitis.
 • Pulmonale hypertensie: Dit is een hoge bloeddruk in de bloedvaten die van het hart naar de longen lopen.
 • Interstitiële longaandoeningen: Dit zijn aandoeningen die een progressieve littekenvorming van het longweefsel veroorzaken, zoals idiopathische longfibrose.
 • Hartziekten: Hartziekten verwijst naar aandoeningen die het hart aantasten, zoals hartfalen, waarbij het hart niet zo goed werkt als het zou moeten.

Bovendien kunnen artsen de test opnemen in een longtransplantatie-evaluatie, een reeks tests die aantonen in hoeverre iemand de operatie aankan.

Hoewel de test oorspronkelijk bedoeld was om mensen met hart- en longaandoeningen te beoordelen, kunnen artsen de test ook gebruiken om de inspanningscapaciteit te meten bij oudere volwassenen en kinderen met andere aandoeningen, zoals beroertes, reumatische aandoeningen en neurologische aandoeningen.


shop voor gezondheid


 • Voordat de test begint, meet de tester de polsslag, de bloeddruk en het zuurstofgehalte van de deelnemer.
 • De deelnemer krijgt de instructie om 6 minuten lang in eigen tempo te wandelen.
 • De deelnemer mag tijdens het staan afremmen of een pauze nemen als dat nodig is.
 • De tester instrueert de deelnemer om te zeggen of hij moeite heeft met ademhalen of pijn op de borst ervaart.
 • Zowel de tester als de deelnemer moeten het aantal lengtes dat de deelnemer aflegt noteren, aangezien de tester dit zal gebruiken om zijn score te berekenen.
 • Na de 6MWT meet de tester opnieuw de polsslag, de bloeddruk en het zuurstofgehalte van de deelnemer.

Voordat de 6MWT wordt uitgevoerd, is het raadzaam dat mensen het volgende vermijden

 • het eten van een zware maaltijd
 • het dragen van beperkende kleding
 • roken
 • alcohol drinken
 • Krachtig sporten

Puntensysteem en normale waarden

Het puntensysteem houdt in dat de afstand die een persoon heeft afgelegd wordt berekend door het aantal lengtes te vermenigvuldigen met de afstand van de baan. Als een persoon bijvoorbeeld 40 lengtes aflegt op een baan van 12 meter (m), geeft de vermenigvuldiging van 40 met 12 een score van 480 m.

Er zijn aanwijzingen dat de score voor gezonde volwassenen tussen 400 en 700 m ligt. Factoren als leeftijd, geslacht en onderliggende gezondheidsproblemen kunnen deze waarde echter veranderen.

Wat betekenen de scores?

Hoe hoger iemands score, hoe beter zijn inspanningstolerantie. Een lage score correleert met een slechtere functie.

De resultaten van de 6MWT kunnen artsen helpen bij het evalueren van de effectiviteit van therapeutische interventie om de inspanningstolerantie te verhogen. Na het bekijken van de score van een individu kunnen artsen hun medicatie of oefenprogramma wijzigen.

Overwegingen voor de 6-minuten wandeltest

Degenen die de persoon helpen de test uit te voeren, moeten waar nodig de volgende stappen nemen:

Hou rekening met eventuele braces of ondersteunende hulpmiddelen die een deelnemer tijdens de test gebruikt.
Noteer de score van een deelnemer op nul als hij niet in staat is om te lopen.
Stop de test als een persoon moet gaan zitten en noteer de afstand die hij tot dan toe heeft afgelegd als zijn score.

Risico’s en veiligheid

De 6MWT is te beschouwen als een medische beoordeling met een laag risico. De tester let op tekenen van pijn op de borst of ademhalingsmoeilijkheden. Zuurstof en andere benodigdheden voor noodbehandelingen zijn bij de hand voor het geval iemand ze nodig heeft.

 

Hoe bereidt u zich voor?

Naast het niet eten van een zware maaltijd of het doen van zware oefeningen voorafgaand aan de test, kunnen mensen zich voorbereiden door:

comfortabele kleding en schoenen te dragen
alle gebruikelijke medicijnen in te nemen
gebruik te maken van gebruikelijke loophulpmiddelen, zoals een wandelstok of rollator,


Samenvatting

De 6MWT bestaat uit 6 minuten wandelen om iemands inspanningscapaciteit te meten. Het is een nuttige en veilige test die een arts kan helpen de algemene gezondheid van een persoon te evalueren. De arts kan hier tevens de effectiviteit van de huidige behandelingen evalueren. Een arts kan de test voorstellen voor mensen met hart- of longaandoeningen.

Een arts kan de score vergelijken met eerdere resultaten om te controleren of er verbeteringen zijn. Als de score daalt, kan dat erop wijzen dat de aandoening voortschrijdt, terwijl een aanzienlijke stijging van de score erop kan wijzen dat een behandeling effectief is.

 

(100)