covid19, vaccins, medischemallemolen.nl

COVID-19 vaccins en de vele misverstanden

 

Van alle moderne medische ingrepen die we tot onze beschikking hebben, zijn er maar weinig het slachtoffer geworden van zoveel onwaarheden als de covid-19 vaccins. Nu de wereld vecht tegen een pandemie, is het dringender dan ooit om de waarheid van de leugens te ontdoen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vaccins tussen 2010 en 2015 naar schatting 10 miljoen sterfgevallen voorkomen.

Wetenschappers hebben onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins om ons te beschermen tegen SARS-CoV-2. Nu veel regeringen COVID-19 vaccins uitrollen, worden wetenschappers en medische deskundigen geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: verkeerde informatie en de daarmee gepaard gaande aarzeling om te vaccineren.

Sommige anti-vaxxers – mensen die geloven dat vaccins een reeks medische kwalen veroorzaken – wijden hun hele leven aan het hekelen van vaccins. In werkelijkheid hebben vaccins het leven van miljoenen mensen gered.

Aarzeling ten aanzien van vaccins is niets nieuws en in veel opzichten volkomen redelijk. Zo is er op het internet veel onjuiste informatie te vinden over de veiligheid van vaccins en de mogelijke effecten ervan op het lichaam. Ook zijn de COVID-19 vaccins ongewoon snel ontwikkeld en maken ze gebruik van relatief nieuwe technologie.

Vandaag de dag is een aanzienlijk percentage van de bevolking nerveus om een injectie te nemen die hun leven zou kunnen redden.

In dit artikel gaan we in op enkele van de meest voorkomende mythes in verband met de COVID-19 vaccins. Hoewel het de door de wol geverfde anti-vaxxers niet zal overtuigen, hopen we dat deze informatie nuttig zal blijken voor degenen die aarzelen.

 

De vaccins zijn niet veilig, omdat ze zo snel zijn ontwikkeld


Het is waar dat wetenschappers de COVID-19 vaccins sneller hebben ontwikkeld dan enig ander vaccin tot nu toe – minder dan 1 jaar. De vorige recordbreker was het bofvaccin, dat in 4 jaar werd ontwikkeld.

Er zijn een aantal redenen waarom de COVID-19 vaccins sneller zijn ontwikkeld, maar geen van die redenen vermindert het veiligheidsprofiel.

De wetenschappers begonnen bijvoorbeeld niet bij nul. Hoewel SARS-CoV-2 nieuw was voor de wetenschap, bestuderen onderzoekers coronavirussen al tientallen jaren.

En omdat COVID-19 elk continent op aarde heeft getroffen, was er bij de ontwikkeling van het vaccin sprake van een ongekende wereldwijde samenwerking. En, terwijl vele wetenschappelijke inspanningen met financieringsmoeilijkheden worden geconfronteerd, ontvingen de COVID-19 onderzoekers financiering van een brede waaier van sponsors.

Een andere factor die de ontwikkeling van vaccins vertraagt is het werven van vrijwilligers. In het geval van COVID-19 was er geen tekort aan mensen die wilden helpen.

Bovendien worden klinische proeven onder normale omstandigheden opeenvolgend uitgevoerd. Maar in dit geval konden de wetenschappers sommige proeven gelijktijdig uitvoeren, wat heel wat tijd bespaarde.

Mede dankzij deze factoren kon het vaccin snel worden ontwikkeld zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Kortom: het virus kon sneller worden geïdentificeerd; we hadden al ervaring met soortgelijke ziekteverwekkers; de technologie heeft zich sinds de jaren tachtig verder ontwikkeld; elke regering ter wereld had er belang bij; en er waren weinig financiële beperkingen.

 

Het vaccin zal mijn DNA veranderen


Sommige COVID-19 vaccins, waaronder de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna, zijn gebaseerd op messenger RNA (mRNA) technologie. Deze vaccins werken anders dan de klassieke soorten vaccins.

Klassieke vaccins brengen een geïnactiveerd pathogeen of deel van een pathogeen in het lichaam in om het te “leren” hoe het een immuunrespons moet produceren.

Een mRNA-vaccin daarentegen levert de instructies voor het maken van het eiwit van een ziekteverwekker aan onze cellen. Zodra het eiwit is aangemaakt, reageert het immuunsysteem erop, zodat het klaar is om te reageren op toekomstige aanvallen van dezelfde ziekteverwekker.

Het mRNA blijft echter niet in het lichaam rondhangen en wordt niet in ons DNA opgenomen. Zodra het de instructies heeft gegeven, breekt de cel het af.

In feite bereikt het mRNA niet eens de celkern, waar ons DNA is gehuisvest.

 

COVID-19 vaccins kunnen je COVID-19 geven


De COVID-19 vaccins kunnen een individu geen COVID-19 geven. Ongeacht het soort vaccin, geen enkel bevat het levende virus. Eventuele bijwerkingen, zoals hoofdpijn of rillingen, zijn te wijten aan de immuunrespons en niet aan een infectie.

 

Covid-19 vaccins bevatten een microchip


Een opiniepeiling uitgevoerd in de VS vorig jaar stelde 1.640 mensen een reeks vragen over COVID-19. Een ongelooflijke 28% van de ondervraagden gelooft dat Bill Gates van plan is om de COVID-19 vaccinaties te gebruiken als een middel om microchips in de bevolking te implanteren.

Volgens sommigen zal deze microchip schimmige elites in staat stellen al hun bewegingen te volgen. In werkelijkheid voeren onze mobiele telefoons die taak al moeiteloos uit.

Er is geen bewijs dat een van de COVID-19 vaccins een microchip bevat.

Hoewel de details variëren van samenzweringstheorie tot samenzweringstheorie, geloven sommigen dat het vaccin radiofrequentie-identificatietags bevat. Deze bestaan uit een radiotransponder, een radio-ontvanger en een zender. Het is niet mogelijk deze componenten te verkleinen tot een formaat dat klein genoeg is om door het uiteinde van een naald te passen.

 

COVID-19 vaccins kunnen u onvruchtbaar maken


Er is geen bewijs dat de COVID-19 vaccins de vruchtbaarheid beïnvloeden. Evenzo is er geen bewijs dat ze toekomstige zwangerschappen in gevaar brengen.

Dit gerucht is begonnen vanwege een verband tussen het spike-eiwit dat door de op mRNA gebaseerde vaccins wordt gecodeerd en een eiwit dat syncytin-1 wordt genoemd. Syncytin-1 is van vitaal belang voor de placenta om tijdens de zwangerschap aan de baarmoeder vast te blijven zitten.

Hoewel het spike-eiwit een paar aminozuren gemeen heeft met syncytin-1, zijn ze niet eens vergelijkbaar genoeg om het immuunsysteem in verwarring te brengen.

Het gerucht lijkt te zijn begonnen met dank aan Dr. Wolfgang Wodarg. In december vorig jaar diende hij een verzoekschrift in bij het Europees Geneesmiddelenbureau om de proeven met het COVID-19 vaccin in de Europese Unie te stoppen. Een van zijn bezwaren was het hierboven vermelde syncytin-1 “probleem”.

Dr. Wodarg heeft een geschiedenis van scepticisme tegenover vaccins en heeft de ernst van de COVID-19 pandemie gebagatelliseerd. Dr. Wodarg en de voormalige vice-president en hoofdwetenschapper van het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc. hebben hun krachten gebundeld om te beweren dat het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt, en zo de wijdverspreide angst aan te wakkeren.

Er is echter geen bewijs dat een COVID-19-vaccin de vruchtbaarheid beïnvloedt.

 

COVID-19 vaccins bevatten foetaal weefsel


In de loop der jaren hebben anti-vaxxers geruchten verspreid dat vaccins foetaal weefsel zouden bevatten. Noch de COVID-19 vaccins noch enig ander vaccin bevat foetusweefsel.

Dr. Michael Head, een senior onderzoeker aan de Universiteit van Southampton in het Verenigd Koninkrijk, vertelde de BBC: “Er worden geen foetale cellen gebruikt in het productieproces van vaccins.”

 

Mensen die COVID-19 hebben gehad, hebben het vaccin niet nodig


Zelfs mensen die in het verleden positief op SARS-CoV-2 zijn getest, moeten worden gevaccineerd.

“Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s in verband met COVID-19 en het feit dat herinfectie met COVID-19 mogelijk is, moet [een] vaccin aan u worden aangeboden, ongeacht of u al [een SARS-CoV-2] infectie had.”

Er bestaat ook een kans dat de oorspronkelijke test een vals-positief heeft opgeleverd – met andere woorden, de test was positief, maar er was geen virale infectie. Om deze reden is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

 

Na ontvangst van het vaccin kunt u het virus niet overdragen


De COVID-19-vaccins zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen ziek worden na een SARS-CoV-2-infectie. Iemand die gevaccineerd is, kan het virus echter nog steeds bij zich dragen, wat betekent dat hij het ook zou kunnen overdragen.

Omdat wetenschappers nog niet weten of de vaccins infectie zullen voorkomen, moet iemand die gevaccineerd is, in het openbaar een masker blijven dragen, zijn handen wassen en fysieke afstand bewaren zoals aanbevolen door de regionale autoriteiten.

Als ik eenmaal gevaccineerd ben, kan ik weer een normaal leven leiden
Helaas is dit om de hierboven genoemde redenen niet waar.

 

Het vaccin zal levenslang beschermen tegen COVID-19


Omdat wetenschappers het virus pas ongeveer 1 jaar bestuderen, weten we niet hoe lang de immuniteit zal aanhouden. Volgens de WHO:

“Het is nog te vroeg om te weten of COVID-19-vaccins bescherming op lange termijn zullen bieden. […] Het is echter bemoedigend dat de beschikbare gegevens suggereren dat de meeste mensen die herstellen van COVID-19 een immuunrespons ontwikkelen die ten minste enige periode van bescherming biedt tegen herinfectie – hoewel we nog steeds leren hoe sterk deze bescherming is en hoe lang ze duurt.”

Het kan zijn dat we jaarlijks een COVID-19-prik moeten krijgen, op dezelfde manier als we dat doen met de griepprik.

 

Mensen met reeds bestaande aandoeningen kunnen het vaccin niet nemen


Dit is niet waar. Mensen met de meeste reeds bestaande aandoeningen – waaronder hartaandoeningen, diabetes en longaandoeningen – kunnen een COVID-19-vaccin nemen. Als iemand zich echter zorgen maakt, is het altijd raadzaam met een arts te overleggen.

In feite, omdat reeds bestaande aandoeningen, zoals obesitas en hartaandoeningen, het risico op het ontwikkelen van ernstiger COVID-19 symptomen kunnen verhogen, is gevaccineerd worden zelfs nog belangrijker voor mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

Er is een uitzondering: personen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van het vaccin mogen de prik niet krijgen. Iedereen die in het verleden een allergische reactie op een vaccin heeft gehad, moet met zijn arts overleggen.

De CDC beveelt echter aan “dat mensen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties die geen verband houden met vaccins of injecteerbare geneesmiddelen – zoals voedsel-, huisdier-, gif-, milieu- of latexallergieën – zich laten vaccineren. Mensen met een voorgeschiedenis van allergieën voor orale geneesmiddelen of een familiegeschiedenis van ernstige allergische reacties kunnen zich ook laten vaccineren.”

 

Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen het vaccin niet krijgen


Omdat het vaccin geen levend pathogeen bevat, zal het geen infectie veroorzaken. Daarom kunnen mensen met een verzwakt immuunsysteem het vaccin toch krijgen. Het is echter mogelijk dat zij niet in dezelfde mate immuunbescherming opbouwen als iemand met een volledig functionerend immuunsysteem.

De CDC legt ook uit dat weinig mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem betrokken waren bij de proeven met het vaccin:

“Immuungecompromitteerde personen kunnen [een] COVID-19 vaccinatie krijgen als ze geen contra-indicaties hebben voor vaccinatie. Zij moeten echter worden geadviseerd over het onbekende veiligheidsprofiel en de effectiviteit van het vaccin bij immuungecompromitteerde populaties.”

 

Oudere volwassenen kunnen het vaccin niet krijgen


Dit is een mythe. Momenteel wordt in de meeste landen waar het vaccin wordt uitgerold, prioriteit gegeven aan oudere volwassenen, omdat zij het grootste risico lopen op ernstige ziekten.

Sommige klinische proeven hadden ook specifieke subgroepen met oudere volwassenen om de veiligheid van het vaccin bij deze groep te controleren.

In Noorwegen stierven 23 kwetsbare oudere volwassenen kort nadat zij het vaccin van Pfizer-BioNTech hadden gekregen. Dit verklaart misschien waarom deze mythe aan populariteit wint.

Het Noorse Geneesmiddelenbureau (NOMA) onderzoekt momenteel de situatie. Steinar Madsen, een medisch directeur bij het NOMA, gelooft dat gewone bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en diarree, “de onderliggende ziekte bij ouderen kunnen verergeren”.

Madsen legde ook uit dat “dit zeer zeldzame voorvallen zijn, en dat ze voorkwamen bij zeer kwetsbare patiënten met een zeer ernstige ziekte.” Hij voegde er nog aan toe,
“We vragen nu aan artsen om door te gaan met de vaccinatie, maar om extra evaluatie uit te voeren bij zeer zieke mensen bij wie de onderliggende aandoening erdoor zou kunnen verergeren.”


 

 

De conclusie


Het is moeilijk te geloven dat niet veel meer dan 1 jaar geleden COVID-19 en SARS-CoV-2 volledig onbekend waren. Nu beschikken we over een aantal levensvatbare, doeltreffende en veilige vaccins.

In dit door internet gevoede tijdperk groeien en verspreiden geruchten zich als een lopend vuurtje. De toevoeging van een aanzienlijke dosis angst en bezorgdheid zorgt voor de perfecte petrischaal waarin hardnekkige, gevaarlijke misverstanden kunnen groeien.

De situatie en de wetenschap gaan snel, en het beste advies is om ervoor te zorgen dat u altijd informatie uit betrouwbare bronnen haalt en geen aandacht schenkt aan krachtige maar misleidende berichten in de sociale media.

(52)