Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte

Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte

 

Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte komt steeds vaker voor. Geriatrische Colitis ulcerosa kan op oudere leeftijd ontstaan, maar het kan ook op jongere leeftijd beginnen en het hele leven blijven bestaan.

Wanneer oudere mensen Colitis ulcerosa ontwikkelen, hebben ze meestal geen familiegeschiedenis van de aandoening. In plaats daarvan hebben zij in de loop der tijd veranderingen in hun intestinale microbiota doorgemaakt.

Door deze veranderingen in de microbiota – in combinatie met een zwakker immuunsysteem – lopen oudere mensen mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van Colitis ulcerosa .

Hoewel Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte steeds vaker voorkomt, denken deskundigen dat dit komt doordat mensen langer leven.

Lees verder voor meer informatie over wat Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte is, de behandeling en waarom het aantal gevallen toeneemt.

 

Wat is Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte ?

Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte is een term die de aandoening beschrijft wanneer deze zich voordoet bij iemand die ouder is dan 60 jaar.

Colitis ulcerosa is een vorm van inflammatoire darmziekten. Wanneer iemand Colitis ulcerosa heeft, ervaart hij ontsteking in het slijmvlies van de dikke darm. De symptomen kunnen wisselen naarmate de aandoening in remissie gaat of weer opflakkert.

Sommige mensen met geriatrische Colitis ulcerosa hebben de diagnose gekregen toen ze jonger waren, en naarmate ze ouder zijn geworden, is de aandoening blijven bestaan. Bij andere mensen ontwikkelt het zich als ouderdomsziekte.

Volgens een review uit 2017 krijgt 15% van de oudere patiënten hun diagnose na de leeftijd van 60 jaar. Oudere volwassen mannen hebben hogere percentages van diagnose dan oudere volwassen vrouwen.

Hoewel dit verschil kan komen doordat Colitis ulcerosa vaker voorkomt bij oudere mannen, kan het ook komen doordat zij minder snel contact opnemen met een arts over hun symptomen. Colitis ulcerosa is moeilijker te diagnosticeren bij oudere volwassenen. Mensen kunnen tot 6 jaar wachten voordat een arts de aandoening kan bevestigen.

De symptomen van Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte zijn ook enigszins anders dan bij jongere mensen. Ouderen hebben bijvoorbeeld vaker minder last van diarree, buikpijn en gewichtsverlies.

De aandoening blijft ook vaker stabiel en mensen hebben minder kans op terugval en ernstige opstoten.

 

Leeftijd bij jongere en oudere volwassenen

 

Mensen ontwikkelen de ziekte meestal als ze 20-39 jaar oud zijn. De volgende meest voorkomende leeftijdsgroep is bij mensen van 50-70 jaar.

Echter, naarmate mensen ouder worden, is de kans kleiner dat de diagnose wordt gesteld. Slechts 10% van de mensen van 80 jaar en ouder wordt gediagnosticeerd.

Diagnose van Colitis ulcerosa op jongere leeftijd

Mensen bij wie de diagnose op jongere leeftijd wordt gesteld, hebben meestal een familiegeschiedenis.
Typische symptomen van een opstoot zijn onder andere:

diarree
bloed in de ontlasting
rectale bloeding
krampen en pijn in de onderbuik
voortdurend de drang voelen om naar het toilet te gaan
plotselinge darmbewegingen

Hoewel de symptomen van Colitis ulcerosa tussen leeftijdsgroepen vergelijkbaar zijn, hebben oudere mensen meestal minder last van diarree, gewichtsverlies en buikpijn.

Zij hebben echter meer kans op andere complicaties, zoals

zweertjes
zweren op scheenbenen (erythema nodosum)
ontsteking van oog en ooglid (episcleritis)
artritis die vier of minder gewrichten aantast (pauciarticulaire artritis)
ontstekingsartritis van de wervelkolom (ankylosing spondylitis)
Colitis ulcerosa als ouderomsziekte is consistenter en zij hebben minder kans op herval. Wanneer er echter een terugval optreedt, is deze meestal ernstiger.

Behandeling van Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte

 

Wanneer bij een oudere de diagnose Colitis ulcerosa wordt gesteld, zal de arts eerst medicatie voorschrijven om de symptomen onder controle te houden en te voorkomen dat de ziekte terugkomt.

Om Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte te behandelen, kan een arts volgende medicijnen voorschrijven:

aminosalicylaten
corticosteroïden
immuun modulator therapie
cyclosporine

Veel oudere mensen gebruiken echter al medicijnen voor andere aandoeningen. Een arts moet rekening houden met eventuele wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die kunnen optreden.


Complicaties van Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte

 

Wanneer een oudere persoon Colitis ulcerosa heeft, kan hij of zij verschillende complicaties ontwikkelen.

Sommige van deze complicaties kunnen de gewrichten aantasten, waardoor artritis ontstaat. Andere kunnen de slijmvliezen in andere delen van het lichaam aantasten.

Iemand kan bijvoorbeeld chronische zweertjes in de mond krijgen of ontstekingen aan de oogleden krijgen.

Andere Colitis ulcerosa complicaties zijn onder andere:

abcessen in het bekken
fistels
incontinentie
seksuele disfunctie
toxisch megacolon (extreme ontsteking van de dikke darm)
sepsis
darmkanker

 

Vooruitzichten

 

Colitis ulcerosa heeft een minimaal effect op de levensduur van een persoon. In feite is een van de redenen voor de toename van het aantal gevallen bij de oudere bevolking dat mensen over het algemeen langer leven.

Oudere mensen met Colitis ulcerosa kunnen echter meer zorg nodig hebben dan hun jongere tegenhangers. Zij hebben een groter risico op complicaties van Colitis ulcerosa en leven vaak met andere onderliggende gezondheidsaandoeningen.

Het hebben van twee of meer naast elkaar bestaande aandoeningen betekent dat artsen moeten nadenken over de beste behandelingsopties. Ze moeten bijvoorbeeld voorzichtig zijn met het gebruik van immunosuppressiva bij oudere mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Waarom neemt het aantal gevallen van Colitis ulcerosa toe bij oudere bevolkingsgroepen?

 

Er zijn verschillende factoren die kunnen verklaren waarom de incidentie van Colitis ulcerosa toeneemt in de oudere bevolking.

Het aantal gevallen kan toenemen omdat artsen beter in staat zijn Colitis ulcerosa te diagnosticeren. Het aantal gevallen van Colitis ulcerosa bij oudere mensen neemt sneller toe in stedelijke omgevingen met een hoger inkomen, dus een betere toegang tot gezondheidszorg kan dit verschijnsel gedeeltelijk verklaren.

Mensen die in steden en dichtbevolkte plaatsen wonen, hebben echter ook de neiging een meer westers dieet te eten, dat rijk is aan verzadigde vetten en geraffineerde koolhydraten. Wanneer mensen routinematig dit soort voedsel eten, verstoren zij hun microbiota en verhogen zij hun risico.

Andere omgevingsfactoren die iemands risico op Colitis ulcerosa kunnen verhogen zijn luchtvervuiling, gebrek aan slaap en beweging en hoge stressniveaus.


productzoeker ouderen


Samenvatting

 

Gevallen van Colitis ulcerosa als ouderdomsziekte nemen toe, maar dit kan te wijten zijn aan het feit dat meer mensen langer leven. Onderzoekers hebben ook een verband gevonden tussen de toename van het aantal gevallen van Colitis ulcerosa en de toenemende verstedelijking.

Wanneer een oudere persoon Colitis ulcerosa heeft, is het doel van de behandeling om hem zo lang mogelijk in remissie te houden om complicaties te voorkomen.

Veel oudere volwassenen gebruiken medicijnen voor andere aandoeningen, dus bij de behandeling moet rekening worden gehouden met mogelijke wisselwerkingen tussen medicijnen.

 

(20)