binge drinken tieners

Binge drinken bij tieners, wat zijn de gevolgen?

Binge drinken bij tieners gekoppeld aan veranderingen in de hersenen op lange termijn.
Binge drinken tijdens de adolescentie kan blijvende effecten hebben op de hersenfunctie.

 

Onderzoekers zeggen dat binge drinken tijdens de adolescentie hersenveranderingen kan veroorzaken die aanhouden tot in de volwassenheid.

Binge drinken – gedefinieerd als mannen die vijf of meer consumpties drinken en vrouwen die vier of meer consumpties drinken in 2 uur – is een ernstig probleem. Ongeveer 90% van de alcoholconsumptie bij jongeren onder 21 jaar gebruikt in de vorm van binge drinken.

Onderzoek uit het verleden heeft de effecten van comazuipen op de hersenen aangetoond . Vooral de effecten tijdens de adolescentie, wanneer de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Studies hebben binge drinken bij tieners in verband gebracht met veranderingen in de myeline niveaus. Dit is de beschermende laag rond zenuwvezels die de communicatie tussen neuronen bevordert en cognitieve stoornissen later in het leven.

Maar volgens de co-auteur van de studie was het niet onmiddellijk duidelijk of dergelijke veranderingen in de hersenen een direct gevolg zijn van alcoholgebruik of van andere factoren.

Studie naar de effecten van alcoholconsumptie:

 

Om dit uit te zoeken onderzochten ze de effecten van alcoholconsumptie op de hersenen van mannelijke adolescente ratten.

Gedurende 2 weken kreeg een groep ratten elke dag gezoete alcohol te drinken. De andere groep – die als controle fungeerde – kreeg gezoet water.

De onderzoekers leggen uit dat ratten – net als tieners – een voorkeur hebben voor zoete dranken. De ratten moesten op een hendel drukken die toegang gaf tot het drankje. Dit veroorzaakte een hoge mate van vrijwillige alcoholconsumptie, vergelijkbaar met binge drinken door tieners of adolescenten bij mensen.

Op het einde van de studieperiode, analyseerden de onderzoekers de hersenen van de ratten – in het bijzonder hun myeline niveaus.

Zij ontdekten dat de ratten die 2 weken lang elke dag gezoete alcohol hadden gedronken, minder myeline hadden in de prefrontale cortex van de hersenen. Dit is het gebied van de hersenen dat cruciaal is voor het nemen van beslissingen en het reguleren van emoties. Bij de ratten die gezoet water hadden gedronken was het niveau beduidend beter.

Maanden later toen de raten volwassen waren geworden werden de myeline niveaus in de hersenen opnieuw beoordeeld. Zij ontdekten dat de ratten die tijdens hun adolescentie de gezoete alcohol hadden geconsumeerd, nog steeds verlaagde myelineniveaus in de prefrontale cortex vertoonden.

Deze studie levert nieuwe gegevens die aantonen dat alcohol drinken vroeg in de adolescentie blijvende myeline tekorten veroorzaakt in de prefrontale cortex.

 

Deze bevindingen suggereren dat alcohol de ontwikkeling van de hersenen bij de mens negatief kan beïnvloeden. Dat het op lange termijn gevolgen kan hebben voor delen van de hersenen die belangrijk zijn voor het controleren van impulsen en het nemen van beslissingen.

Wanneer er op volwassen leeftijd opnieuw een vergelijk werd gemaakt tussen ratten met blootstelling aan alcohol tijdens de adolescentie en de ratten zonder blootstelling bleek dat de effecten vergelijkbaar bleven.
De onderzoekers zeggen dat dit erop wijst dat de hersenen door zwaar alcoholgebruik tijdens de tienerjaren verhoogde gevoeligheid voor alcohol kunnen hebben.

 

De effecten van binge drinken op het geheugen

 

In een ander experiment werden beide groepen ratten onderworpen aan een werkgeheugentaak als volwassenen, waarbij hun vermogen om nieuwe informatie voor korte perioden vast te houden werd getest.

De volwassen ratten die alcohol hadden gedronken tijdens de adolescentie, presteerden slechter op deze taak, vergeleken met de volwassen ratten die gezoet water dronken tijdens de adolescentie.

De bevindingen wijzen erop dat binge drinken tijdens de adolescentie niet alleen blijvende structurele schade aan de hersenen kan toebrengen. Het heeft ook nadelige gevolgen voor de cognitieve functies die verband houden met leren en geheugen later in het leven.

Het team zegt te hopen dat hun bevindingen de weg zullen banen voor nieuwe strategieën om alcoholgebruiksstoornissen te behandelen.

Bovendien zeggen ze dat de resultaten van dit werk, gericht op de prefrontale cortex, ons ook kunnen helpen om de functie van myeline beter te begrijpen. Hoe myeline tekorten kunnen bijdragen tot andere psychiatrische aandoeningen geassocieerd met prefrontale stoornissen, zoals impulsiviteit, Tourette syndroom en schizofrenie”.

Slechts één sessie binge drinken kan al schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

(62)