darmkanker, medischemallemolen.nl

Darmkanker, alles wat u moet weten

 

Darmkanker ontstaat wanneer zich tumorachtige gezwellen in de dikke darm ontwikkelen.
Elk jaar krijgen ongeveer 15.000 mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van darmkanker hebben. Darmkanker is dan ook 1 van de meest voorkomende kankersoorten. De ziekte komt vooral voor bij mensen tussen de 60 en 80 jaar.

In de dikke darm verwijdert het lichaam water en zout uit vaste afvalstoffen. Het afval gaat dan door het rectum en verlaat het lichaam via de anus.

Professionals in de gezondheidszorg raden aan om vanaf de leeftijd van 50 jaar regelmatig screenings voor darmkanker te ondergaan.

Ook colorectale kanker, darmkanker en rectumkanker die samen voorkomen, komt vaak voor. Rectale kanker ontstaat in het rectum, de laatste centimeters van de dikke darm, die zich het dichtst bij de anus bevinden.

 

Symptomen van darmkanker

 

Darmkanker veroorzaakt in de vroegste stadia vaak geen symptomen. Naarmate de kanker vordert, kunnen de symptomen echter merkbaarder worden.

 

Deze tekenen en symptomen kunnen zijn

diarree of constipatie
veranderingen in de consistentie van de ontlasting
bloed in de ontlasting, dat al dan niet zichtbaar kan zijn
buikpijn, kramp, opgeblazen gevoel of winderigheid
voortdurende aandrang om te poepen ondanks dat de ontlasting is gepasseerd
zwakte en vermoeidheid
onverklaarbaar gewichtsverlies
prikkelbare darm syndroom
bloedarmoede door ijzertekort

Als de kanker zich verspreidt naar een andere plaats in het lichaam, zoals de lever, kan dat extra symptomen veroorzaken in het nieuwe gebied.

 

Stadia van darmkanker

 

Er zijn verschillende manieren om een stadium aan kanker toe te kennen. De stadia geven aan hoe ver de kanker is uitgezaaid en hoe groot de tumoren zijn.

 

Bij darmkanker ontwikkelen de stadia zich als volgt:

 

Stadium 0:
Ook bekend als carcinoma in situ, in dit stadium bevindt de kanker zich in een zeer vroeg stadium. Hij is niet verder gegroeid dan de binnenste laag van de dikke darm en is meestal gemakkelijk te behandelen.

Stadium 1:
De kanker is tot in de volgende weefsellaag gegroeid, maar heeft de lymfeklieren of andere organen nog niet bereikt.

Stadium 2:
De kanker heeft de buitenste lagen van de dikke darm bereikt, maar is nog niet buiten de dikke darm uitgezaaid.

Stadium 3:
De kanker is door de buitenste lagen van de dikke darm heen gegroeid en heeft één tot drie lymfeklieren bereikt. De kanker is echter niet naar verder gelegen plaatsen uitgezaaid.

Stadium 4:
De kanker heeft andere weefsels buiten de wand van de dikke darm bereikt. In stadium 4 bereikt de kanker van de dikke darm ook andere delen van het lichaam.

 

Behandelingsopties van darmkanker

 

De behandeling is afhankelijk van het type en het stadium van de darmkanker. Een arts zal ook rekening houden met de leeftijd, de algemene gezondheidstoestand en andere kenmerken van het individu bij het bepalen van de beste behandelingsoptie.

Er bestaat niet één behandeling voor welke vorm van kanker dan ook. De meest gebruikelijke opties voor darmkanker zijn chirurgie, chemotherapie en bestralingstherapie.

Het doel van de behandeling is de kanker te verwijderen, te voorkomen dat de kanker zich uitbreidt en eventuele ongemakkelijke symptomen te verminderen.

 

Chirurgie

 

Chirurgie is een mogelijke behandeling van darmkanker.
Een operatie waarbij de hele dikke darm of een deel ervan wordt verwijderd, wordt colectomie genoemd. Tijdens deze procedure verwijdert de chirurg het deel van de dikke darm waar de kanker zit, evenals een deel van het omliggende gebied.

Zo worden bijvoorbeeld meestal de nabijgelegen lymfeklieren verwijderd om het risico van uitzaaiing te verkleinen. Afhankelijk van de omvang van de colectomie zal de chirurg het gezonde deel van de dikke darm weer aanhechten of een stoma aanleggen.

Een stoma is een chirurgische opening in de wand van de buik. Via deze opening gaat het afval in een zakje, waardoor het onderste deel van de dikke darm niet meer nodig is. Dit wordt een colostomie genoemd.

 

Andere soorten operaties zijn:

 

Endoscopie:
Een chirurg kan met deze procedure sommige kleine, gelokaliseerde kankers verwijderen. Hij brengt een dunne, flexibele buis in met een lampje en een camera. Er zit ook een hulpstuk aan waarmee het kankerweefsel kan worden verwijderd.

Laparoscopische chirurgie:
Een chirurg maakt meerdere kleine incisies in de buik. Dit kan een optie zijn om grotere poliepen te verwijderen.

Palliatieve chirurgie:
Het doel van deze vorm van chirurgie is om de symptomen te verlichten in gevallen van onbehandelbare of vergevorderde kanker. Een chirurg zal proberen een blokkade van de dikke darm op te heffen en pijn, bloedingen en andere symptomen te bestrijden.

Chemotherapie
Tijdens chemotherapie dient een kankerzorgteam medicijnen toe die het celdelingsproces verstoren. Dit wordt bereikt door eiwitten of DNA te verstoren, zodat kankercellen worden beschadigd en gedood.

Deze behandelingen zijn gericht op alle zich snel delende cellen, ook gezonde cellen. Deze kunnen meestal herstellen van schade die door chemotherapie is veroorzaakt, maar kankercellen kunnen dat niet.

Een kankerspecialist, of oncoloog, zal meestal chemotherapie aanraden om darmkanker te behandelen als deze zich uitbreidt. De medicijnen gaan door het hele lichaam en de behandeling vindt in cycli plaats, zodat het lichaam tussen de doses de tijd heeft om te genezen.

 

Veel voorkomende bijwerkingen van chemotherapie zijn

 

haaruitval
misselijkheid
vermoeidheid
braken

Combinatietherapieën maken vaak gebruik van meerdere soorten chemotherapie of combineren chemotherapie met andere behandelingen.

 

Bestralingstherapie

 


Bestralingstherapie doodt kankercellen door er hoogenergetische gammastralen op te richten. Een kankerzorgteam kan externe bestralingstherapie gebruiken, waarbij deze stralen door een machine buiten het lichaam worden uitgezonden.

Bij inwendige bestraling implanteert de arts radioactieve materialen in de vorm van een zaadje op de plaats van de kanker.

Sommige metalen, zoals radium, zenden gammastralen uit. De straling kan ook afkomstig zijn van hoogenergetische röntgenstralen. Een arts kan bestralingstherapie aanvragen als een op zichzelf staande behandeling om een tumor te verkleinen of om kankercellen te vernietigen. Bestraling kan ook effectief zijn naast andere kankerbehandelingen.

Bij dikke darmkanker passen kankerzorgteams bestralingsbehandelingen meestal pas in latere stadia toe. Bestraling kan worden toegepast wanneer de endeldarmkanker in een vroeg stadium de wand van het rectum is binnengedrongen of zich naar nabijgelegen lymfeklieren heeft verspreid.

 

Bijwerkingen van bestraling kunnen zijn:

milde huidveranderingen die lijken op zonnebrand
misselijkheid
braken
diarree
vermoeidheid
verminderde eetlust
gewichtsverlies

De meeste bijwerkingen verdwijnen enkele weken na beëindiging van de behandeling.


 

Diagnose van darmkanker

 

Een arts voert een volledig lichamelijk onderzoek uit en vraagt naar de persoonlijke medische voorgeschiedenis en die van de familie.

Hij kan ook de volgende diagnosetechnieken gebruiken om de kanker vast te stellen en het stadium ervan te bepalen:

 

Colonoscopie


Een arts brengt een lange, flexibele buis met een camera aan het ene uiteinde in het rectum in om de binnenkant van de dikke darm te inspecteren.

Het kan nodig zijn om voor de ingreep gedurende 24-48 uur een speciaal dieet te volgen. De dikke darm moet ook worden gereinigd met sterke laxeermiddelen, een proces dat darmvoorbereiding wordt genoemd.

Als de arts poliepen in de dikke darm aantreft, zal een chirurg de poliepen verwijderen en doorverwijzen voor een biopsie. Bij een biopsie onderzoekt een patholoog de poliepen onder een microscoop om te kijken of er kankercellen of precancereuze cellen aanwezig zijn.

Een soortgelijke procedure, een flexibele sigmoïdoscopie genoemd, stelt een arts in staat een kleiner deel van de colorectale zone te onderzoeken. Deze methode vergt minder voorbereiding. Een volledige colonoscopie kan ook overbodig zijn als bij een sigmoïdoscopie geen poliepen worden gevonden, of als deze zich in een klein gebied bevinden.

 

Dubbel contrast bariumklysma

 


Bij deze röntgenprocedure wordt een vloeistof, barium genaamd, gebruikt om duidelijkere beelden van de dikke darm te krijgen dan bij een standaardröntgenonderzoek. Een persoon moet enkele uren vasten voordat hij een barium röntgenfoto ondergaat.

Een arts spuit via het rectum een vloeibare oplossing met het element barium in de dikke darm. Daarna wordt kort lucht gepompt om de bariumlaag glad te strijken en zo de meest nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Een radioloog maakt vervolgens een röntgenfoto van de dikke darm en het rectum. Het barium is wit op de röntgenfoto, en eventuele tumoren en poliepen zijn donker omlijnd.

Als uit de biopsie blijkt dat er sprake is van darmkanker, kan de arts een röntgenfoto van de borst, een echografie of een CT-scan van de longen, de lever en de buik laten maken om de verspreiding van de kanker te beoordelen.

 

Bepaling van de behandelding

 

Na de diagnose bepaalt de arts het stadium van de kanker op basis van de grootte en de omvang van de tumor, alsmede de uitzaaiing naar nabijgelegen lymfeklieren en verder weg gelegen organen.

Het stadium van de kanker is bepalend voor de behandelingsmogelijkheden en de vooruitzichten.

 

Preventie

 

Er is geen gegarandeerde manier om darmkanker te voorkomen. Enkele preventieve maatregelen zijn echter

behoud van een gezond gewicht
regelmatig bewegen
het eten van veel fruit, groenten en volle granen
beperking van de inname van verzadigde vetten en rood vlees

Mensen moeten ook overwegen hun alcoholgebruik te beperken en te stoppen met roken.

 

product zoeken


Screening

 

Symptomen verschijnen soms pas wanneer de kanker is gevorderd. Daarom is screening aanbevolen voor mensen van 50-75 jaar.

De juiste regelmaat van de screening hangt af van het risiconiveau van een persoon. Raadpleeg een arts voor aanbevelingen.

 

Oorzaken

 

Gewoonlijk volgen cellen een ordelijk proces van groei, deling en dood. Kanker ontstaat echter wanneer cellen ongecontroleerd groeien en delen, en wanneer zij niet op het normale moment in hun levenscyclus afsterven.

De meeste gevallen van kanker van de dikke darm ontstaan uit niet-kankerachtige tumoren die adenomateuze poliepen worden genoemd. Deze vormen zich op de binnenwanden van de dikke darm.

Kankercellen kunnen zich vanuit kwaadaardige tumoren via het bloed- en lymfestelsel naar andere delen van het lichaam verspreiden.

Deze kankercellen kunnen groeien en gezond weefsel in de buurt en in het hele lichaam binnendringen in een proces dat metastase wordt genoemd. Het resultaat is een ernstigere, minder goed behandelbare aandoening.

De precieze oorzaken zijn onbekend, maar dikke darmkanker heeft verschillende potentiële risicofactoren:

 

Poliepen
Darmkanker ontwikkelt zich meestal uit poliepen die in de dikke darm groeien.

De meest voorkomende soorten poliepen zijn:

Adenomen:
Deze kunnen lijken op het slijmvlies van een gezonde dikke darm, maar zien er onder een microscoop anders uit. Ze kunnen kanker worden.

Hyperplastische poliepen:
Darmkanker ontwikkelt zich zelden uit hyperplastische poliepen, omdat ze meestal goedaardig zijn.
Sommige van deze poliepen kunnen uitgroeien tot kwaadaardige darmkanker als een chirurg ze niet in een vroeg stadium van de behandeling verwijdert.

 

Genen

 

Ongecontroleerde celgroei kan optreden als gevolg van genetische schade of veranderingen in het DNA.

Een persoon kan een genetische aanleg voor darmkanker erven van naaste familieleden, vooral als een familielid een diagnose kreeg voor de leeftijd van 60 jaar.

Dit risico wordt groter wanneer meer dan één familielid darmkanker heeft ontwikkeld.

 

Eigenschappen, gewoonten en voeding

 

Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor darmkanker. Ongeveer 91% van de mensen bij wie de diagnose colorectale kanker wordt gesteld, is ouder dan 50 jaar. Het komt echter steeds vaker voor bij mensen onder de 50.

Darmkanker komt vaker voor bij mensen met een inactieve levensstijl, mensen met obesitas en mensen die tabak gebruiken.

Aangezien de dikke darm deel uitmaakt van het spijsverteringsstelsel, spelen voeding en dieet een centrale rol bij de ontwikkeling ervan.

Vezelarme diëten kunnen bijdragen. Volgens een overzicht uit 2019 hebben mensen die buitensporige hoeveelheden van het volgende consumeren ook een verhoogd risico:

verzadigde vetten
rood vlees
alcohol
verwerkt vlees

 

Onderliggende aandoeningen

 

Iemand kan een verhoogd risico op darmkanker hebben als hij bestralingstherapie voor andere vormen van kanker heeft ondergaan.
Sommige aandoeningen en behandelingen houden verband met een verhoogd risico op kanker van de dikke darm.

Deze omvatten:

diabetes
bestralingstherapie voor andere vormen van kanker
inflammatoire darmziekten, zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn
acromegalie, een groeihormoonstoornis

 

Vooruitzichten

 

De ACS berekent de waarschijnlijke overlevingskans van een persoon aan de hand van een overlevingskans van 5 jaar.

Als de kanker niet buiten de dikke darm of het rectum is uitgezaaid, heeft iemand na de diagnose 90% evenveel kans om vijf jaar te overleven als iemand die geen kanker heeft.

Is de kanker uitgezaaid naar nabijgelegen weefsels en lymfeklieren, daalt de 5-jaarsoverleving tot 71%. Als de kanker uitzaait naar andere plaatsen in het lichaam, daalt het percentage tot 14%.

Vroege opsporing en behandeling zijn de meest doeltreffende manieren om de vooruitzichten voor iemand met darmkanker te verbeteren.

 

Lees ook ons blog : wat zijn de meest voorkomende galblaasproblemen

(38)