alles over kanker

Alles over kanker, de mythes doorbroken

 

Hier behandelen we 10 mythes over kanker. Alles over kanker om mensen te helpen het doolhof van verkeerde informatie te doorbreken.

Met behulp van deskundig inzicht en peer-reviewed onderzoek om feiten van fictie te scheiden, brengt dit artikel van ‘alles over kanker’ duidelijkheid in de met mythes doorspekte wereld van de gezondheidsjournalistiek.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de ziekte verantwoordelijk voor 10 miljoen sterfgevallen wereldwijd in 2020. Wereldwijd is het een van de belangrijkste doodsoorzaken.

Mythes hebben de neiging zich te ontwikkelen rond veel voorkomende aandoeningen. Het is dan ook geen verrassing dat mensen kanker vaak verkeerd begrijpen.

“Kanker” is een algemene term voor een groep ziekten die elk deel van het lichaam kunnen aantasten. Deze verscheidenheid zorgt voor extra verwarring.

In dit artikel van ‘alles over kanker’ hopen we enkele mythes te ontkrachten en deze veel voorkomende en gevarieerde groep ziekten te verduidelijken.

 

Kanker is een doodvonnis

Het is geen doodvonnis. Ondanks de ontnuchterende statistieken hierboven, is het niet altijd terminaal.

Naarmate wetenschappers kanker beter begrijpen en betere behandelingen ontwikkelen, blijven de genezingspercentages verbeteren.

Het is ook vermeldenswaard dat de overlevingspercentages aanzienlijk variëren afhankelijk van het type. Het overlevingspercentage bij zaadbalkanker is 98%, terwijl de overlevingskans bij bv alvleesklierkanker héél laag ligt.

De kans om aan de ziekte te overlijden is sinds de jaren negentig gestaag gedaald. Nu zijn de 5-jaars overlevingskansen voor sommige vormen, zoals borst-, prostaat- en schildklierkanker, 90% of beter. De 5-jaarsoverleving voor alle kankers samen is momenteel ongeveer 67%.”

Over het geheel genomen dalen de sterftecijfers langzaam, hoewel de overlevingskansen voor sommige vormen  meer toenemen dan voor andere.

 

Kanker is besmettelijk

Dit is een mythe. Het is niet besmettelijk. Iemand met kanker kan het niet overdragen op anderen.

Sommige seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder het humaan papillomavirus (HPV) en hepatitis B en C, kunnen echter kanker in de baarmoederhals en de lever veroorzaken. In deze gevallen veroorzaakt een infectieus agens de kanker, maar is de kanker zelf niet besmettelijk.

 

Mobiele telefoons veroorzaken kanker

Tot op heden is er geen bewijs dat mobiele telefoons kanker veroorzaken. Deze mythe is onder meer ontstaan doordat deze toestellen radiofrequente straling (radiogolven) uitzenden, een vorm van niet-ioniserende straling. Het lichaam absorbeert deze straling.

Wetenschappers weten dat blootstelling aan ioniserende straling, bijvoorbeeld röntgenstraling, het risico op de ziekte verhogen. Radiofrequente straling is echter niet-ioniserende straling, waardoor het risico niet toeneemt.

“Hoewel vele studies de mogelijke gezondheidseffecten van niet-ioniserende straling van radar, microgolfovens, mobiele telefoons en andere bronnen hebben onderzocht, is er momenteel geen consistent bewijs dat niet-ioniserende straling het risico bij mensen verhoogt.”

 

Elektriciteitsleidingen veroorzaken kanker

Ook dit is een mythe. De extreem laagfrequente (ELF) magnetische velden die door hoogspanningsleidingen worden geproduceerd, zijn niet-ioniserend en veroorzaken dus geen kanker.

“Verschillende grote studies hebben gekeken naar de mogelijke effecten van ELF magnetische velden op de ziekte bij ratten en muizen. In deze studies worden de dieren blootgesteld aan magnetische velden die veel sterker zijn dan waar mensen thuis normaal gesproken aan worden blootgesteld . Er werd geen verhoging van het risico op enig soort kanker terug gevonden. In feite was het risico van sommige soorten kanker zelfs lager bij de dieren die aan de ELF-straling waren blootgesteld.”

Sommige studies hebben een lichte toename gevonden van het risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van hoogspanningsleidingen wonen. De redenen hiervoor blijven echter onduidelijk.

“We hebben geen echt bewijs dat mobiele telefoons of hoogspanningskabels kanker veroorzaken en er zijn veel andere dingen die we dagelijks doen die ons een veel groter risico geven dan deze ooit zouden kunnen, zoals roken en alcoholgebruik.”

 

Kunstmatige zoetstoffen veroorzaken kanker

Tot op heden is er geen goed bewijs dat kunstmatige zoetstoffen het risico op het ontwikkelen van kanker verhogen.

Het National Cancer Institute legt uit waarom deze mythe kan zijn ontstaan:

“Vragen over kunstmatige zoetstoffen en de ziekte rezen toen vroege studies aantoonden dat cyclamaat in combinatie met sacharine blaaskanker veroorzaakte bij laboratoriumdieren.”

Zij leggen echter uit dat verdere studies geen duidelijk bewijs hebben geleverd van een verband bij mensen. Evenzo hebben studies van andere [door de Food and Drug Administration (FDA)] goedgekeurde zoetstoffen geen duidelijk bewijs aangetoond van een verband met kanker bij mensen.

Evenzo vond een studie die aspartaam en kanker onderzocht, met gegevens van meer dan een half miljoen deelnemers, geen verbanden tussen “aspartaam consumptie en lymfoom, leukemie, of hersenkanker.”

 

Kankeroperatie zorgt ervoor dat kanker zich uitbreidt

Dit is slechts een gedeeltelijke mythe. Het is waar dat kankeroperaties voor uitzaaiing kunnen zorgen, maar dit is zeldzaam.

“Vooruitgang in apparatuur die tijdens de operatie wordt gebruikt en meer gedetailleerde beeldvormingstesten hebben geholpen dit risico zeer laag te maken.”

Een verwante mythe geeft aan dat een tumor sneller zal groeien of uitzaaien naar andere delen van het lichaam als hij aan de lucht wordt blootgesteld. Dit is niet waar.

 

Kunnen kruidengeneesmiddelen kanker genezen?

Er is geen bewijs dat kruidengeneesmiddelen de ziekte kunnen genezen of behandelen.

Sommige mensen vinden echter dat bepaalde alternatieve therapieën, zoals acupunctuur, meditatie en yoga, helpen bij de psychologische stress die met de ziektte gepaard gaat en bij sommige van de bijwerkingen van de kankerbehandeling.

Het National Cancer Institute wijst erop dat het feit dat iets “natuurlijk” is, niet betekent dat het veilig is. In sommige gevallen kunnen kruidensupplementen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het is belangrijk dat mensen met een arts praten over supplementen en vitamines voordat ze deze innemen.

 

Het zit in de familie

Hoewel sommige vormen genetisch via de familie worden doorgegeven, gaat het in de minderheid van de gevallen om kanker: naar schatting 3-10% van de gevallen van kanker is het gevolg van mutaties die van de ouders worden geërfd.

Omdat mensen meer kans hebben om de ziekte te krijgen naarmate ze ouder worden en mensen tegenwoordig langer leven, is het niet ongewoon dat mensen enkele familieleden hebben die kanker krijgen. Dit zou kunnen helpen verklaren waarom deze mythe blijft bestaan.

De meeste gevallen zijn het gevolg van een opeenstapeling van mutaties in genen die zich in de loop der tijd opstapelen.

“Sommige soorten kanker komen in bepaalde families voor, maar de meeste kankersoorten zijn niet duidelijk verbonden met de genen die we van onze ouders erven. Veranderingen in genen die in de loop van iemands leven in één enkele cel beginnen, veroorzaken de meeste kankers.”

 

Het komt altijd terug

Gelukkig voor ons allemaal is deze bewering een mythe en totaal niet waar. De huidige therapieën verbeteren zich zodanig dat de genezing van kanker – dat wil zeggen, behandelingen die kanker volledig zullen doden – voortdurend verbetert.

Het onderwerp is gecompliceerd omdat verschillende soorten een duidelijk verschillend vermogen hebben om genezen te worden. Verschillende soorten hebben ook verschillende tijdsbestekken waarbinnen een het kan terugkeren. Dit maakt het erg moeilijk voor patiënten om te weten wanneer ze echt ‘genezen’ zijn of wanneer ze nog steeds een (hoog) risico op terugkeer van de kanker hebben.

“In de toekomst, met de huidige wetenschappelijke vooruitgang in betere behandelingen voor kanker, en een verbeterd bewustzijn van de bevolking over kankerrisico’s en diagnose, kan de uitspraak dat ‘kanker altijd terugkomt’ nog meer een mythe worden.”

 


vitstore

Bekijk het volledige gamma


Er is geen genezing mogelijk

Gelukkig is dit ook een mythe. Naarmate de medische wetenschap meer te weten komt over de mechanismen achter deze ziekte, worden de behandelingen steeds effectiever.

Sommige kankersoorten worden genezen, maar helaas kunnen niet alle soorten volledig worden genezen. Er is voortdurend optimisme dat de genezingspercentages toenemen gezien de voortdurende focus op screening en betere behandelingen van kanker.

Het is van het grootste belang dat patiënten bij wie kanker wordt vastgesteld, zelfs in een vergevorderd stadium, de hoop niet verliezen: er zijn veel effectieve, nieuwe therapieën, evenals effectievere operatietechnieken. Een goed voorbeeld is dat met het gebruik van moderne immunotherapie tot 40% van de patiënten met melanoom in stadium 4 kan worden genezen, en 50% van de patiënten met darmkanker in stadium 4 met uitzaaiingen naar de lever kan worden genezen met een combinatie van chemotherapie en chirurgie.”

Kortom: hoewel de strijd tegen kanker voortduurt, boekt de wetenschap aanzienlijke vooruitgang.

 

Lees ook ons blog : alles-wat-u-moet-weten-over-darmkanker

(110)